Artikelen door

Uitwisseling in het zorgnetwerk, de meerwaarde en complexiteit van interoperabiliteit!

In deze sessie wordt u uitleg gegeven aan uitwisseling in de keten met de¬†Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s)¬†en de technische¬†FHIR standaard. De subsidiegelden die met de¬†Inzicht regeling¬†aan zorginstellingen beschikbaar worden gesteld, zijn mede bedoeld om leveranciers naar deze standaard over te krijgen en uitwisseling te faciliteren. Gerimedica ziet dit als een stap in de goede richting om voor […]

De digitale wereld eist verandering van de organisatie!

De pandemie heeft een positieve ontwikkeling betekent voor de inzet van digitale middelen. Maar nu deze tijd langzaam achter ons komt te liggen zien we toch een trend om weer terug te vallen in oude patronen. En dat is zorgelijk, want digitalisering gaat veel verder dan thuiswerken en beeldbellen! Uiteindelijk moet het ons brengen van […]

Wzd: van controle naar vertrouwen

Dankzij het vastleggen van gegevens¬† over Ovz, is er nu een schat aan data beschikbaar! Slechts een klein deel hiervan wordt aangeleverd aan de IGJ. Maar er is zoveel meer. Dankzij al deze gegevens zijn zorgorganisaties prima zelf in staat om de geest van de Wet zorg en dwang recht te doen. Daarmee zetten we […]