Momenteel is er sprake van een groot aantal aanbevelingen die bedoeld zijn om de uitbraak van het Coronavirus te beteugelen.

Wij willen in deze periode onze dienstverlening in de volle breedte continueren. Tegelijkertijd willen wij onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de samenleving in het algemeen en onze doelgroep in het bijzonder. Dat betekent (onder andere) dat alle medewerkers op dit moment werken vanuit huis en dat ons kantoor in Amsterdam tot nader order gesloten is. Dit betekent voor u het volgende:

Support

Wij blijven bereikbaar voor u als klant. Voor het verlenen van ondersteuning aan onze gebruikers is aanwezigheid op kantoor geen voorwaarde. Alles wat onze supportmedewerkers nodig hebben is op afstand beschikbaar en alle benodigde taken kunnen op afstand worden uitgevoerd. Echter gezien de bijzondere omstandigheden vragen wij uw begrip als niet-spoedeisende zaken wellicht wat langer duren dan u gewend bent.

Development en releases

Onze software ontwikkelaars, -testers en -architecten kunnen volledig op afstand werken. Het ontwerpen, ontwikkelen en testen van functionaliteit vindt onverminderd doorgang. Het releaseschema hoeft dan ook niet te worden aangepast.

Implementatie en advies

Ons adviseursteam werkt ook vanuit huis. Er is geen bezoek mogelijk aan ons kantoor. Bezoeken van onze adviseurs aan u als klant worden waar mogelijk op afstand gedaan of naar een later tijdstip verplaatst.

Daar waar er afspraken gepland staan zullen zij met u contact opnemen. U kunt hen uiteraard ook zelf benaderen.

Onze medewerkers

Op dit moment heeft voor zover bekend geen van onze medewerkers een besmetting met het Coronavirus opgelopen. Wij hopen dat de maatregelen die wij hebben genomen zowel het risico voor u en uw cliënten als voor onze medewerkers tot een minimum beperken.

Wij zullen er alles aan doen u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw werkzaamheden in deze moeilijke periode. Wij wensen u allen succes en sterkte toe!