Online minisymposium Wet zorg en dwang op donderdag 29 oktober

In mei van dit jaar hadden wij op ons kantoor in Amsterdam een minisymposium gepland over de Wet zorg en dwang.

Vanwege de Corona pandemie hebben we deze bijeenkomst helaas moeten annuleren. Maar gezien de relevantie van het onderwerp en de grote belangstelling hebben we besloten dit minisymposium alsnog te organiseren, zij het als online bijeenkomst via Zoom. Dit zal plaatsvinden op donderdag 29 oktober van 13.00 – 17.00.

Dit symposium is bedoeld voor mensen die nauw betrokken zijn bij de Wzd zoals artsen en gedragskundigen, Wzd-functionarissen en projectleiders en die gebruik maken van Ysis. Het lijkt ons een mooi moment om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen en op de hoogte gebracht te worden van de laatste stand van zaken.

Wij hebben Brenda Frederiks (universitair docent gezondheidsrecht VUmc, juridisch adviseur Wzd, lid jurist Centraal Tuchtcollege) bereid gevonden om een bijdrage te leveren middels een presentatie en het begeleiden van een online discussietafel. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de ondersteuning in Ysis, best practices, en vooral voor het uitwisselen van ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Hoe de middag er precies gaat uitzien weten we nog niet, maar we zullen uiteraard zorgen voor voldoende pauzes en zelfs voor een online koffiehoekje!

Aanmelden kan via een e-mail aan h.dejong@Gerimedica.nl. Als u ook het adres waar u dit symposium gaat volgen even mailt zorgen wij nog voor een kleine attentie!

De verdere details (zoals de Zoom-link) volgen in de aanloop naar het minisymposium.

Wellicht spreken we elkaar de 29e!

Voor dit mini-symposium zijn nog enkele plaatsen beschikbaar