AVG: Burgerservicenummer

Voor de andere delen kunt u hier klikken. Het burgerservicenummer…

Autorisaties en uitwisseling van gegevens

In het vorige blog is aan de orde gekomen wanneer een verantwoordelijke…

Grondslag verwerking persoonsgegevens gezondheidszorg

In dit deel van de serie over privacyrecht in de zorg zal worden…

Verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en de verwerkingsovereenkomst

In dit deel deel van de serie over privacyrecht in de zorg zal…

Definitie persoonsgegeven

In dit deel van de serie over privacyrecht in de zorg zal worden…

Algemene verordening gegevensbescherming en andere regelgeving omtrent privacy

AVG: inleiding en beginselen Met de komst van de Algemene Verordening…