Privacyverklaring Gerimedica
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op ‌‌01 maart 2024

Wij vinden het belangrijk om de persoonsgegevens van onze klanten in lijn met de geldende wetgeving te behandelen. Om ons werk te kunnen doen moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Welke persoonsgegevens we verwerken en waarvoor we ze gebruiken leest u hieronder.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het elektronisch dossier “Ysis’’ en de bijbehorende handleiding.

Heb je vragen of klachten over deze privacyverklaring? We helpen je graag via: privacy@gerimedica.nl


VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Gerimedica BV gevestigd op de Rijnlandlaan 3, 1062 MX, Amsterdam


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?
Om Ysis aan te kunnen bieden, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van Ysis:

  • gebruikers-id
  • IP-adres, MAC-adres, browser
  • gebruik van Ysis, zoals zoekopdrachten in de handleiding


WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

  • optimaliseren van de kwaliteit en gebruikerservaring
  • statistische doeleinden


WETTELIJKE GRONDSLAGEN
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) mogen wij de persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij verwerken uw gegevens op basis van een van de volgende grondslagen:

  • Gerechtvaardigd belang
    Wij hebben een gerechtvaardigd belang om (de gebruikerservaring van) Ysis te verbeteren, middels statistische inzichten in het gebruik te genereren.


DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN
Om onze diensten mogelijk te maken, maken wij gebruik van derde partijen. Deze derde partijen verwerken slechts het anonieme i.p. adres en de gebruikte browser.


BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Behalve wanneer een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is, zal Gerimedica de persoonsgegevens slechts bewaren voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn.


UW RECHTEN
U heeft het recht om de gegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen. Wanneer u een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over uw rechten, kunt u een verzoek sturen aan privacy@gerimedica.nl


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Gerimedica streeft ernaar om ongeautoriseerde en onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens en het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen en draagt hiervoor zorg door te allen tijde passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd te hebben.


KLACHTEN EN VRAGEN
Bij klachten of vragen gerelateerd aan de verwerking van je persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@gerimedica.nl

Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw klacht door ons, kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.