Nieuw in Ysis!

Ysis wordt continu bijgewerkt met nieuwe functies en verbeteringen. Op deze pagina vindt u informatie hierover. Alle wijzigingen die zichtbaar zijn voor de gebruikers van Ysis worden op deze pagina in chronologische volgorde gepubliceerd (meest recente wijzigingen bovenaan).

14 februari 2024

 • Meetinstrumenten - De Modified Iowa Level of Assistance Scale (mILAS) is nu ook beschikbaar voor de disciplines medisch en verpleegkunde. - GFORM-874
 • Meetinstrumenten - De Checklijst voor cognitieve en emotionele problemen na een beroerte (CLCE-24) is nu ook beschikbaar voor de disciplines psychologie en psychologie consultatie. - GFORM-876
 • Meetinstrumenten - Het Gedragsobservatieformulier probleemgedrag is nu ook beschikbaar voor de disciplines medisch, fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk en verpleegkunde. - GFORM-872
 • Meetinstrumenten - De Canadian Occupational Performance Measure (COPM) is nu ook beschikbaar voor de fysiotherapie. - GFORM-875
 • Meetinstrumenten - Het is nu mogelijk voor de logopedie om een score voor de Nederlandse Benoem Test (NBT) vast te leggen. - GFORM-827
 • Meetinstrumenten - De Allen cognitive level screen is nu ook beschikbaar voor de medische discipline. - GFORM-870
 • Meetinstrumenten - De Handknijpkrachtmeter (HKK) is nu ook beschikbaar voor de medische discipline. - GFORM-869
 • Meetinstrumenten - De Tien meter looptest (TML) is nu ook beschikbaar voor de medische discipline. - GFORM-868
 • Meetinstrumenten - Aanpassing in de SNAQ-RC zodat de antwoorden niet meer standaard op "Nee" staan - GFORM-853
 • Meetinstrumenten - De Falls Efficacy scale (FES-i 16 items) is nu ook beschikbaar voor de medische discipline - GFORM-871
 • Vochtlijst - Steeds meer informatie in Ysis behandeldossier delen we ook met Ysis zorgdossier. De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het delen van de vochtlijst. Aan deze technische wijziging zitten ook een aantal aanpassingen die jullie als gebruiker gaan merken. Zo wordt het voor alle disciplines (behalve administratief) mogelijk om de vochtlijst in te zien en te bewerken. Zo kan er beter multidisciplinair samengewerkt worden en is het systeem daar niet onnodig streng in.Als je de vochtlijst niet nodig hebt, vul je hem niet in. Daarnaast werken we niet langer met het afsluiten van de vochtlijst. Het idee erachter is dat als er breder samengewerkt wordt in de vochtlijst, het niet logisch is als iemand de lijst dicht kan zetten voor alle anderen. De vochtlijst kan nog 48 uur na aanmaken van de lijst bewerkt worden. Ook was het mogelijk dat er iets over inname of uitscheiding van vocht geregistreerd werd zonder tijd, dit kan straks niet meer (omdat het duidelijk moet zijn over welk moment het gaat). Voor de oude registraties waar geen tijd geregistreerd was wordt de tijd gevuld met een fictief nummer (4:44). Als laatste is het mogelijk om te zien wie de lijst heeft ingevuld en als laatste heeft bewerkt. - YSIS-16190
 • Briefje - In het briefje konden al uitzonderingen toegevoegd worden voor welke disciplines de velden uit een verslag konden lezen. Tot nu toe gebeurde dit via een plus-knopje, maar we passen nu de manier waarop je dit doet aan. Net als in de oude functionaliteit kun je op het slotje klikken en bij het gesloten slotje wordt het menu van de disciplines zichtbaar met de klik. Naast je eigen discipline kunnen maximaal 2 andere disciplines toegevoegd worden als uitzondering. Aan het slotje kun je zien of deze gesloten, gesloten met uitzonderingen of open is. - YSIS-16058
 • Briefje - De functionaliteit voor het toevoegen van een ICPC classificatie is nu ook toegevoegd voor verslagen in het briefje. Dat betekent dat wanneer het conclusieveld ingevuld is, je een classificering kunt kiezen en deze aan het dossier van de cliënt wordt toegevoegd. Ook wordt (indien van toepassing) een melding doorgezet naar Medimo. - YSIS-16206

24 januari 2024

 • Meetinstrumenten - De volgende meetinstrumenten zijn nu ook beschikbaar voor de discipline muziektherapie: - 2 minuten wandeltest - 6 minuten wandeltest - Boston Benoem Test - Brunnstrom Fugl Meyer - Cornell Scale - DEMMI - Elderly Mobility Scale - EPM-ROM - POMA/Tinetti - GFORM-830
 • Meetinstrumenten - De meetinstrumenten tussen de V&V en VG zijn gelijkgetrokken en zijn dus vanaf nu beschikbaar voor beide sectoren. De nieuwe meetinstrumenten zullen niet direct zichtbaar zijn voor de behandelaren, aangezien het om veel meetinstrumenten gaat, welke niet voor iedereen relevant zijn. Dit betekent wel dat de lijst met te kiezen meetinstrumenten voor de applicatiebeheerder (onder ‘beheer’) veel groter is geworden. - GFORM-860
 • Meetinstrumenten - De Mulitdimensionele vermoeidheidsindex is nu ook beschikbaar voor de ergotherapie. - GFORM-847
 • Meetinstrumenten - Het meetinstrument Parkinsonmonitor is nu beschikbaar voor verpleegkunde en fysiotherapie. - GFORM-852

10 januari 2024

 • COV-check - Vanaf januari kan je voor alle locaties waarvoor de automatische COV-check is ingesteld, deze check in één keer uitvoeren. De planning van de maandelijkse check van deze cliënten wordt bij het uitvoeren van deze eenmalige controle niet aangepast.
  Waar de automatische check is ingesteld wordt dit maandelijks gedaan. Omdat de nieuwe verzekering per 1 januari ingaat, begrijpen we dat het wenselijk is om in het nieuwe jaar (voor de declaratie) alle cliënten op locaties waarvoor dit is ingesteld in één keer te updaten.
  Je kan een verzoek indienen om dit voor jouw organisatie uit te laten voeren. Dit doe je bij onze collega’s van support via het klantportaal. - YSIS-14048

4 januari 2024

 • ELZ: Er vond geen validatie plaats op de AGB-code voor het veld ‘verwijzer’ op het moment dat de huisarts de verwijzer is. Deze validatie was wel aanwezig voor de overige financieringsvormen en is nu ook toegevoegd voor de ELZ. - GSUP-7618

20 december 2023

 • Meetinstrumenten - Aan het meetinstrument Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) is de score toegevoegd. - GFORM-817
 • Meetinstrumenten - Het Radboud Dysartrie Onderzoek is hernoemd naar Nederlandstalig Dysartrieonderzoek - Volwassenen (NDO-V) en biedt meer mogelijkheden om de logopedische diagnose vast te leggen. Vanwege het copyright is het niet mogelijk om het gehele meetinstrument op te nemen in Ysis. Het meetinstrument komt binnenkort ook beschikbaar voor de VG sector. - GFORM-849

14 december 2023

 • Placeholders - Er is een nieuwe placeholder beschikbaar waarmee een tabel met episoden of behandelplannen en bijbehorende hoofddoelen toegevoegd kan worden aan een brief of een advies. Met deze placeholder worden de actieve episodes van de discipline van de gebruiken (bijvoorbeeld fysiotherapie) getoond waarbij het hoofddoel is ingevuld. - YSIS-16145

13 december 2023

 • Briefje - De cliëntheader van het briefje (het balkje waar de naam en geboortedatum staan) is klikbaar. Door op de header te klikken word je direct naar het dossier van de cliënt geleid. - YSIS-16045
 • Briefje - Als behandelaar komt het natuurlijk wel eens voor dat je tijdens het schrijven van een verslag wordt weggeroepen of iets anders moet doen. Momenteel kan het zijn dat je de inhoud van je verslag in het briefje kwijtraakt wanneer het scherm wordt ververst of als je uitgelogd bent.
  Om dit te voorkomen wordt de inhoud van een briefje, dat nog niet is opgeslagen, 12 uur lang onthouden. Zo kun je tijdens je dienst het verslag nog afmaken. Dit doe je door opnieuw een briefje te openen voor die cliënt en aan te geven dat je gebruik wilt maken van het concept. Wanneer er iets in het lege briefje wordt geschreven, wordt het oude concept overschreven. - YSIS-15867

22 november 2023

 • Briefje - De tekstvelden in het briefje zijn standaard klein, maar als er tekst in komt te staat wil je dit natuurlijk wel kunnen teruglezen zonder heel veel te moeten scrollen. Daarom groeit het tekstveld nu mee met de tekst die er in staat. Iedere keer als je iets typt in het veld springt hij naar de grootte die nodig is voor de tekst. Je kunt het veld wel handmatig kleiner maken (bijvoorbeeld als je in een ander veld wilt typen). Dit doe je met de schuine streepjes rechts onder in het veld. - YSIS-16065
 • Briefje - Ook het laatste verslag-type, de telefonische triage, kan nu ingevuld worden in het briefje. De werking is hetzelfde als in de huidige verslagen functionaliteit. Wel zijn er in de titels een paar kleine aanvullingen gedaan om duidelijker aan te geven wat er onder die categorie valt. - YSIS-15692
 • Briefje - Omdat we weten dat verslagen soms best een heel verhaal kunnen zijn, hebben we gewerkt aan een mogelijkheid om het briefje groter te maken. Zo ontstaat er meer ruimte om te typen en terug te lezen. In de kop van het briefje is een extra knop beschikbaar gekomen waarmee het briefje groter gemaakt kan worden. En als het briefje groot gemaakt is, kan hij ook weer kleiner gemaakt worden met deze knop. - YSIS-15693
 • Zorgverlener zoekveld - Op verschillende plekken in Ysis kun je zoeken naar zorgverleners. Bijvoorbeeld voor het het zoeken naar een verwijzer, of een zorgverlener aan wie je een brief wilt sturen. In deze zoekfunctionaliteit zijn twee kleine aanpassingen gedaan om het zoeken makkelijker te maken. Bij het selecteren van een zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts) was het al mogelijk om te zoeken op AGB-code, maar nu wordt de AGB-code ook getoond in de zoekresultaten. Daarnaast worden de praktijknamen nu hetzelfde weergegeven in Ysis als in de zorgverlener-database van Vektis waar de deze data vandaan halen. Het kwam namelijk wel eens voor dat er in Ysis op andere plekken hoofdletters stonden dan in de database. - YSIS-15302

1 november 2023

 • Briefje - De inhoud van de tekstvelden in een verslag wordt onthouden wanneer je wisselt van een vrij verslag naar een gestructureerd verslag (en andersom). - YSIS-15866
 • Briefje - Net als in de huidige verslagen functionaliteit, kan nu ook vanuit het briefje gekozen worden om een bericht te sturen over het verslag. Betrokken disciplines kunnen in het briefje geselecteerd worden en na opslaan van het verslag komt, samen met de andere pop-ups, ook de pop-up voor het bericht in beeld. - YSIS-15691
 • Briefje - Naast het kiezen van een episode, kunnen nu ook één of meerdere episodes aangemaakt worden vanuit het briefje. Onder de bestaande episodes staat een tekstvak. Hier kunnen nieuwe episodenamen in getypt worden. Door op enter te klikken of ergens buiten het tekstveld te klikken voeg je de episode toe. Op de ingevoerde episode-namen zitten dezelfde controles als in de huidige verslagen functie. Je kunt dus geen dubbele episode aanmaken. Als een episode met eenzelfde naam eerder is afgesloten, krijg je de optie om de oude episode te openen. - YSIS-15687
 • Meetinstrumenten - De Checklijst voor cognitieve en emotionele problemen na een beroerte (CLCE-24) is toegevoegd voor medisch en verpleegkunde. - GFORM-851
 • Meetinstrumenten - Voor de fysiotherapie en ergotherapie is de Gross Motor Function Measure (GMFM) toegevoegd. - GFORM-777
 • Meetinstrumenten - De Falls uitgebreide Efficacy Scale (FES-I 16 items) is nu beschikbaar voor de fysiotherapie. - GFORM-416

31 oktober 2023

 • GRZ - Vanaf heden is het mogelijk om voor een DBC zorgtraject een machtigingsnummer toe te voegen indien je deze van de zorgverzekeraar hebt ontvangen. - YSIS-14334

11 oktober 2023

 • Meetinstrumenten - Bij het meetinstrument Covid19-vaccinatieregistratie kan nu ook 'Booster/herhaalprik 6' t/m 'Booster/herhaalprik 8' worden gekozen. Het RIVM is nu in staat deze te verwerken in de aanlevering die elke nacht plaatsvindt vanuit Ysis. - GFORM-864
 • Meetinstrumenten - Voor het meetinstrument Zorgpad Stervensfase deel 2 is het nu mogelijk om een toelichting te geven per doel. - GFORM-824

10 oktober 2023

 • Archief - We hebben een aanpassing gedaan in de manier waarop we verwijzingen en dergelijke bestanden weergeven in het archief. Het bestand was niet meer in goede weergave te openen nadat het bestand uit de map ‘te verwerken’ in een archiefmap was gezet. De weergave is nu verbeterd. - YSIS-15637
 • Behandelplan - Het wordt mogelijk om het sjabloon voor een behandelplan te uploaden als HTML, er verandert niets aan bestaande rtf sjablonen. Met deze aanpassing wordt het mogelijk om het behandelplan als PDF-bestand te downloaden vanuit Ysis. Om dit in te richten moet door Gerimedica het .rtf sjabloon vervangen worden door een .html sjabloon. We kiezen ervoor om dit niet automatisch om te zetten. Deze aanpassing kan namelijk effect hebben op de lay-out en we weten niet zeker of iedereen gebruik wil maken van deze nieuwe versie. Als je niets doet verandert er met deze aanpassing dus niets. - YSIS-12733

21 september 2023

 • Meetinstrumenten - Het meetinstrument 4 Meter looptest (Gait Speed Test) is toegevoegd voor de fysiotherapie. - GFORM-813

20 september 2023

 • Yris brief - Nadat er op de knop Yris activeren is geklikt, wordt er een activeringsbrief aangemaakt. Er is extra informatie toegevoegd aan de brief, om inlog-/ en activatieproblemen met Yris te voorkomen. Informatie die is toegevoegd aan de brief: Yris werkt maar op 1 apparaat. Indien u een ander apparaat wilt gaan gebruiken dient er een nieuwe QR code aangevraagd te worden Yris werkt alleen in de browser waarin het account is aangemaakt. Bij inlog- of activatie problemen: Controleer de URL in de adresbalk. Voor registratie dient dit te zijn: Yris.nl/register en voor inloggen dient deze te zijn: Yris.nl Na 30 minuten inactiviteit wordt u automatisch uitgelogd - YSIS-15823
 • Navigatiebalk - Wanneer er veel verschillende opties beschikbaar zijn in de navigatiebalk, of wanneer je werkt op een kleiner scherm, dan kun je nu door de navigatiebalk scrollen. Dit kan door met je muis in de balk te gaan staan en met de mousepad op je laptop te scrollen, of door een keer in de balk te klikken met je muis en met de pijltjes naar links en rechts te scrollen. Op een tablet kun je schuiven met je vinger. - YSIS-15713
 • Brieven - Het is mogelijk om een conceptbrief te verwijderen, direct vanuit de ‘te verwerken’ map in het archief. Zo hoef je een verkeerd aangemaakte conceptbrief niet eerst op te slaan in een map voor je deze kunt verwijderen. - YSIS-15403
 • Controles, lengte/gewicht en defecatielijst - Voor controles, lengte/gewicht en defecatielijst in bij geregistreerde metingen nu ook te zien wie de meting heeft aangemaakt en/of aangepast. In de toekomst zal dit ook bij de overige metingen (glucose en vochtlijst toegevoegd worden). Zo is bij vragen duidelijk aan wie deze het beste gesteld kunnen worden. Deze aanpassing geldt voor metingen die toegevoegd worden na deze aanpassing. Mocht het voor een oudere meting nodig zijn om dit te achterhalen, kan dit op aanvraag uit de logging gehaald worden. - YSIS-15669
 • Recente verslagen - In recente verslagen is de functie zichtbaar naast de naam van de medewerker die het verslag heeft geschreven. Zo is duidelijk in welke context het verslag geschreven is. Als er bij een medewerker geen functie is ingevuld in gebruikersbeheer, blijft dit leeg. Nu wordt deze informatie op eenzelfde manier getoond als bij de verslagen op de cliëntpagina. - YSIS-15553
 • Verslag via briefje De eerste versie van het briefje komt beschikbaar! Je opent het briefje door in het actiemenu rechts te klikken op Verslag/ decursus toevoegen via briefje. In het briefje kun je op dit moment een gestructureerd of een vrij verslag schrijven. Terwijl je in het briefje werkt, kun je door Ysis heen klikken. Het briefje blijft dan open en je werk blijft bewaard. Zo kun je makkelijk even de uitkomst van dat ene meetinstrument opzoeken, of even kijken wat er ook alweer in het advies stond. Op dit moment zitten de basisfunctionaliteiten voor het schrijven van een verslag in het briefje. Je kunt alle velden invullen, bepaalde velden delen (of juist afschermen), je kunt een bestaande episode selecteren. Nadat een briefje is opgeslagen is deze net als de andere verslagen te zien in het overzicht bij de cliënt en in de recente verslagen. De komende tijd werken we eraan om de functionaliteit uit te bereiden zodat je bijvoorbeeld ook een nieuwe episode kunt toevoegen vanuit het briefje, kunt kiezen aan welke discipline je een bericht wilt sturen, een telefonische triage kunt invullen en het briefje groter kunt maken. - YSIS-15675
 • Wetenschap - Er is een kleine aanpassing gedaan in de wijze waarop woorden die een wetenschapsformulier triggeren werken wanneer er een typefout gemaakt is. Voor korte woorden (onder de vijf letters), werkt de trigger niet bij typefouten. Dit om te voorkomen dat er onterechte triggers afgaan, bijvoorbeeld voor een onderzoek dat lijkt op een woord dat in het verslag gebruikt is. Voor woorden langer dan vijf letters wordt een typefout van één letter meegenomen. Dit betekent dat als het triggerwoord één letter verschilt van het woord uit het verslag, de trigger alsnog afgaat. - YSIS-15615
 • Wetenschap - Wanneer in het wetenschapsformulier voor urineweginfecties is aangegeven dat er een kweek is afgenomen, wordt er niet langer een herinnering op de timeline gezet. Er wordt nu direct na het opslaan een leeg formulier voor de uitslag aangemaakt. Zo wordt de melding niet over het hoofd gezien en is in het tabblad wetenschap te zien dat er nog een formulier ingevuld moet worden. - YSIS-15628

30 augustus 2023

 • Meetinstrumenten - De SQ-48 is toegevoegd voor de psychologie en psychologie consultatie. - GFORM-816
 • Meetinstrumenten - De Vragenlijst CVRM spreekuur is toegevoegd voor de medische discipline. - GFORM-808
 • Meetinstrumenten - De PAIC 15 is nu ook beschikbaar voor de disciplines ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, psychologie, diëtetiek en psychologie consultatie. - GFORM-814
 • Meetinstrumenten - De tekst voor het behandelbeleid in de SNAQ 65+ is aangepast naar de richtlijn. - GFORM-829
 • Meetinstrumenten - Voor de ergotherapie is het nu mogelijk om de scores van kwadranten bij de PRPP vast te leggen. Ook is het meetinstrument uitgebreid naar de VG sector. - GFORM-811
 • Meetinstrumenten - De NOSCA is nu ook beschikbaar voor de disciplines medisch, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie. - GFORM-823
 • DBC-GRZ ontslagdatum - Voor cliënten op een revalidatieafdeling wordt vanaf nu de verwachte ontslagdatum getoond in de cliëntheader. Ysis berekende al de verwachte ontslagdatum wanneer onder admin in het formulier voor DBC-GRZ een prognose voor de duur van de revalidatie is ingevuld. Deze wordt weergegeven onder de prognose. Omdat deze informatie natuurlijk erg relevant is tijdens de revalidatie, is ervoor gekozen om dit direct zichtbaar te maken in de header met de cliëntinformatie. - YSIS-15370
 • Adviezen - Bij het toevoegen van een advies kan nu gekozen worden om een kopie te maken van een gepubliceerd advies met dat sjabloon. Kies het sjabloon van het advies dat je wilt aanmaken en kies of je een blanco sjabloon wilt openen of een kopie van het advies dat al gepubliceerd is voor die cliënt. Zo hoef je niet eerst informatie over te typen of te knippen en plakken en kun je meteen de benodigde aanpassingen doorvoeren. - YSIS-15223
 • Adviezen & brieven - Het is mogelijk om de placeholders die beschikbaar zijn voor de brieven ook voor adviezen te gebruiken. Ook de lay-out wordt meegenomen, dus wanneer informatie in een brief in een tabel wordt getoond, zal dit ook zo zijn in het advies. - YSIS-15521
 • Controles - Aan de achterkant werken we aan het verbeteren van de functionaliteit rondom de metingen (controles, lengte/ gewicht, defecatielijst, vochtlijst en glucose). Dit doen we om de gegevens makkelijker te delen met Ysis zorgdossier, maar ook om later verbeteringen in het behandeldossier door te kunnen voeren. Voor één van deze aanpassingen wordt een kleine verandering zichtbaar aan de voorkant. Bij het vastleggen van een pols, kan gekozen worden voor bepaalde kenmerken bij de hartslag. Momenteel kan gekozen worden uit r.a. i.a. of i.i., we zien dat er nu niet veel gebruik wordt gemaakt van deze opties. Om het duidelijker te maken en om beter aan te sluiten bij de standaarden (bijvoorbeeld de zorginformatiebouwsteen) is gekozen om de waardes aan te passen naar 'polsslag regelmatig' en 'polsslag onregelmatig'. Het veld kan ook nog steeds leeg gelaten worden. - YSIS-15512

17 augustus 2023

 • Basis GGZ (ZPM) - Implementatie van de autorisatie "Rapportage genereren" voor het uitspoelen van de Zorgvraagtyperingen voor het NZA Zorgbeeldportaal - YSIS-15684

9 augustus 2023

 • De Modified Fatigue Impact scale is toegevoegd voor de disiplines ergotherapie, fysiotherapie, psychologie en psychologie consultatie. - GFORM-804
 • De Neutrale 0 methode is nu ook beschikbaar voor de ergotherapie. - GFORM-796
 • De Caregiver Strain Index (CSI) is nu ook beschikbaar voor activiteitenbegeleiding. - GFORM-806
 • Bij de Short Physical Performance Battery (SPPB) is een toelichtingveld toegevoegd. - GFORM-815
 • Voor het huisbezoekverslag (ergotherapie) zijn de kopjes 'Achtergrondinformatie', 'Mobiliteit' en 'Woonsitutuatie' toegevoegd. - GFORM-812
 • Bij de PACSLAC-D is de interpretatie van de score toegevoegd aan het meetinstrument. Ook is de beschikbaarheid voor het meetinstrument uitgebreid naar de disciplines ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie en psychologie consultatie. - GFORM-810
 • In de SNAQ 65+ wordt de uitslag nu in kleur weergegeven. - GFORM-799
 • Voor de bio-impedantie analyse is nu ook de Sergi formule voor appendiculaire spiermassa toegevoegd. Voor de bestaande formules is de vet massa en vet massa index toegevoegd. Er is nu ook de mogelijkheid om een toelichting te geven. - GFORM-658
 • De Incontinence Impact Questionnaire short form (IIQ-7) is toegevoegd voor de fysiotherapie. - GFORM-807
 • Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de medische discipline op een extramurale afdeling. Omdat er op een extramurale afdeling niet altijd een arts betrokken is die in Ysis werkt, moet het ook mogelijk zijn om de behandelrelatie met de medische discipline voor een cliënt op een extramurale afdeling te beëindigen. Om dit beter te ondersteunen hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd: - de laatste arts kan ontkoppeld worden van een extramurale afdeling - de laatste arts kan te behandelrelatie beëindigen via het actie menu - YSIS-15318
 • Als er binnen een filter meerdere opties geselecteerd zijn, hoef je deze nu niet meer één voor één te deselecteren. Met één druk op de knop ‘wissen’ worden alle geselecteerde opties binnen het filter gewist, zonder dat de andere filters gereset worden (zoals bij de knop ‘reset filters’ gebeurt). Zo kun je ook snel alles selecteren. Want, net als in veel webwinkels, betekent niets aanvinken hier hetzelfde als alles aanvinken. - YSIS-15317
 • Er is een nieuwe weergave toegevoegd voor foto’s en video’s in het archief. Deze weergave was al eerder zichtbaar bij foto-/videoverslagen die zijn toegevoegd via Ysis mobiel. In deze weergave worden foto’s en video’s groter getoond (het hele scherm wordt gebruikt), waardoor ze beter te zien zijn. Verder kun je met de pijltjes links en rechts navigeren tussen de verschillende bestanden zonder de foto eerst af te hoeven sluiten (onder in beeld wordt met bolletjes aangegeven hoeveel bestanden er zijn). Verder kun je inzoomen door dubbel te klikken op de foto (nog een keer dubbelklikken en je zoomt weer uit). - YSIS-15183

31 juli 2023

 • De volgende statussen zijn toegevoegd aan de financiële module van de ELV: "Afgewezen, niet meer indienen", "Creditering goedgekeurd, niet meer indienen" en "Creditering afgewezen, niet meer indienen" - GSUP-7488

28 juli 2023

 • Vanaf nu worden voor de gekozen ‘locatie’ in het aanmeldingsformulier van een fysiotherapeut alleen de ‘pathologie’ waarden getoond die volgens de DCSPH-codelijst zijn toegestaan. Zo hopen we het kiezen makkelijker te maken en het aantal fouten naar beneden te brengen. Voor formulieren waar een combinatie is ingevuld die niet is toegestaan, krijgt de gebruiker bij het bewerken de melding te zien met het verzoek een andere combinatie te kiezen. - YSIS-15190
 • Vanaf nu kunnen in één map meerdere documenten tegelijk geselecteerd worden in het archief. Zo hoeft niet meer voor ieder bestand dezelfde handeling opnieuw uitgevoerd te worden, maar kan dit meteen voor meerdere documenten tegelijk. Delen kon al op deze manier, maar ook het verplaatsen en verwijderen is vanaf nu beschikbaar. - YSIS-15192
 • Je kunt nu vanuit de recente verslagen in een keer doorklikken naar het dossier van de cliënt. Je doet dit door op de header van een cliënt te klikken. Zo kun je nog makkelijker naar de juiste informatie navigeren binnen Ysis. - YSIS-15241
 • We hebben gecontroleerd of alle waarden die we tonen in het Aanmeldingsfomulier onder ‘locatie’, ‘pathologie’ en ‘code soort indicatie’ nog actueel zijn. Dit hebben we gedaan op basis van de DCSPH-codelijst die Vektis beschikbaar stelt. Daarbij is onder andere de code soort indicatie 002 - Tweede of vervolgaandoening die voor komt op de ‘lijst’ verwijderd uit de lijst. Voor formulieren waar deze codes zijn ingevuld, krijgt de gebruiker bij het bewerken de melding te zien dat er een code gekozen is die niet langer beschikbaar is. - YSIS-15280
 • Rapportages die in Ysis zorgdossier geschreven zijn worden vanaf nu ook getoond in de recente verslagen pagina. Vink hiervoor de discipline 'zorg' aan, of vink alle disciplines uit, want dan zie je de verslagen van alle disciplines. - YSIS-15286

30 juni 2023

 • In het archief kunnen in één map nu meerdere documenten tegelijk geselecteerd worden. Zo hoeft niet meer voor ieder bestand dezelfde handeling opnieuw uitgevoerd te worden, maar kan dit meteen voor meerdere documenten tegelijk. Het selecteren gaat eenvoudig, door met de muis over het bestand te bewegen. Het bestand-icoontje verandert dan in een hokje dat aangevinkt kan worden. Daarna kunnen alle geselecteerde documenten in een keer met andere disciplines gedeeld worden door rechts in de donkergroene balk op het delen icoon te klikken. Ook kunnen alle bestanden geselecteerd (in de groene balk 1x op het selectievakje met de - klikken) of gedeselecteerd (2x klikken) worden. Voor nu is alleen de actie ‘delen’ nog beschikbaar, maar er wordt ook gewerkt aan de acties ‘verplaatsen’ en ‘verwijderen’. - YSIS-15097
 • Er kan bij een verslag dat vanuit een meetinstrument gemaakt is (door ‘voeg dit meetinstrument toe aan verslaglegging’ aan te vinken), nu ook vanuit de recente verslagen naar dat meetinstrument doorgeklikt worden. - YSIS-15215

7 juni 2023

 • Voor de fysiotherapie is de Simple Shoulder Test toegevoegd. - GFORM-786
 • In de vocht- en voedingslijst is voor de vochtlijst het woord 'Gegeten' vervangen door 'Gedronken'. - GFORM-802
 • De Ziektelastmeter COPD is nu ook beschikbaar voor ergotherapie. - GFORM-800
 • In de USER is het veld 'Moment van afname' toegevoegd. - GFORM-795
 • Voor de fysiotherapie is het meetinstrument Central Sensitization Inventory (CSI) toegevoegd. - GFORM-778
 • Wanneer een behandelaar informatie uit een monodisciplinair formulier deelt met andere disciplines, was niet goed te zien waar de informatie vandaan kwam. Daarom is nu geregeld dat je kunt zien uit welk formulier de informatie komt. Zo wordt het makkelijker om de context van de informatie te begrijpen en staat de informatie uit hetzelfde formulier bij elkaar. - YSIS-10304
 • Net als op de cliëntverslagen pagina, kunnen in de recente verslagen nu ook alle verslagen van de cliënt in één keer in- of uitgeklapt worden. Dit kan door te klikken op de pijltjes in de rechterbovenhoek. - YSIS-15219
 • De waarschuwingen, bijzonderheden en markeringen worden zichtbaar bij de cliëntinformatie in de recente rapportages. Zo kun je als gebruiker makkelijk deze belangrijke informatie terugzien op eenzelfde manier als in het clientdossier. - YSIS-14798
 • Het is niet langer mogelijk om de bestandsextensie (het type bestand, bijv. .PDF) aan te passen in het archief. Het was mogelijk om dit te doen door bij het hernoemen van het bestand de letters achter de laatste punt te veranderen. Dit kon er echter voor zorgen dat bestanden daarna niet meer te openen waren. Daarom is gekozen om de bestandsexstensie (de letters achter de punt) niet langer aanpasbaar te maken. - YSIS-15008

16 mei 2023

 • Voor de Timed Up and Go zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De afkorting TUG is toegevoegd in de titel, en het is nu mogelijk om het soort loophulpmiddel en orthese vast te leggen. Ook is het meetinstrument nu beschikbaar voor de medische discipline in de verstandelijk gehandicatpenzorg. - GFORM-791
 • Voor de fysiotherapie is het meetinstrument Steep Ramp Test toegevoegd. - GFORM-783
 • Voor de disciplines verpleegkunde, psychologie en psychologie consultatie is het meetinstrument Nurses' observation scale of cognitive abilities (NOSCA) toegevoegd. - GFORM-773
 • Het meetinstrument Global Deterioration Scale (GDS) is toegevoegd voor de disciplines medisch, verpleegkunde, psychologie en psychologie consultatie. - GFORM-770
 • Het meetinstrument PACSLAC-D is nu ook beschikbaar voor de medische discipline. - GFORM-798
 • De Montreal Cognitive Assessent is nu ook beschikbaar voor maatschappelijk werk. Ook is de beschikbaarheid in de verstandelijk gehandicaptenzorg uitgebreid naar medisch, psychologie, psychologie consultatie, ergotherapie en maatschappelijk werk. - GFORM-787
 • In de SNAQ 65+ zijn enkele tekstuele wijzigingen gedaan en er is een extra antwoord optie toegevoegd. - GFORM-779
 • Het meetinstrument Voice Handicap Index is toegevoegd voor de logopedie. - GFORM-767
 • Voor de fysiotherapie zijn de volgende velden toegevoegd aan het monodisciplinaire dossier. Bij Anamnese: 'Beloop ervaren functioneringsproblemen'. Bij Evaluatie: 'Reden einde zorg'. Bij Analyser: 'Recidief'. - GFORM-713
 • De nieuwe versie van de HOOS is toegevoegd aan de LDF aanlevering en zal met de eerstvolgende LDF export mee worden gestuurd. - GFORM-729
 • Er staat weer een mooie nieuwe functionaliteit klaar op de acceptatieomgeving. Namelijk ‘Recente verslagen’. Deze functie is te vinden in het menu onder de medewerker foto (of de initialen als er geen foto is). Op deze pagina staat een overzicht van de recente verslaglegging voor verschillende cliënten. Dit betekent dat het niet meer nodig is om alle cliëntendossiers apart te openen om snel een overzicht te krijgen van de actuele status van een bepaalde groep cliënten. Er zijn verschillende filtermogelijkheden beschikbaar voor de gebruiker, er kan gefilterd worden op: (1) Discipline: één, meerdere of alle disciplines, (2) Locatie: één, meerdere of alle locaties en daarnaast ook één meerdere of alle afdelingen binnen een locatie, (3) Periode: één dag, drie dagen of één week. Daarnaast kan ook het vinkje ‘alleen mijn cliënten' aangezet worden, dan wordt een overzicht getoond van de informatie voor alle cliënten waar de gebruiker een behandelrelatie mee heeft. Er wordt getoond om wat voor soort verslag het gaat met de icoontjes (net als op de pagina met de verslagen van één cliënt. Afbeeldingen en video’s worden klein getoond in het scherm, maar kunnen ook geopend worden in een groter venster. - YSIS-14724
 • Voor organisaties die met Ysis werken via de webbrowser Google Chrome, is een verbetering doorgevoerd. Het was namelijk zo dat als de gebruiker in het verslagen scherm op ‘toon meer’ klikte, de pagina versprong en het niet meer goed te zien was waar je gebleven was met lezen. Voor Chrome kon dit probleem goed opgelost worden. Voor andere browsers onderzoeken we nog hoe we dit kunnen aanpakken. - YSIS-14957