Nieuw in Ysis!

Ysis wordt continu bijgewerkt met nieuwe functies en verbeteringen. Op deze pagina vindt u informatie hierover. Alle wijzigingen die zichtbaar zijn voor de gebruikers van Ysis worden op deze pagina in chronologische volgorde gepubliceerd (meest recente wijzigingen bovenaan).

10 augustus 2022

  • Voor de Puur (eCare) integratie wordt er bij het overnemen van de naam van de contactpersonen nu onderscheid gemaakt in de eigen naam en de partnernaam. Daarnaast wordt nu ook de Aanschrijfwijze overgenomen. - YSIS-12262

4 augustus 2022

  • Bij de uitwisseling van administratieve gegevens tussen ECD en behandeldossier is het belangrijk om op ieder moment het juiste ECD "in te lead" te laten zijn. Zodra een client wordt ingeschreven in het Ysis zorgdossier, dan wordt Ysis zorgdossier leidend voor wat betreft administratieve gegevens van de cliënt. Wanneer op enig moment een client wordt uitgeschreven uit het Ysis zorgdossier en de zorg wordt vervolgd binnen een ander (niet-Ysis) ECD, dan wordt dit ECD vanaf moment van uitschrijven uit het Ysis zorgdossier weer leidend voor wat betreft administratieve gegevens van de cliënt. - YSIS-14351
  • Opmerkingen geplaatst bij contactpersonen in ONS van Nedap worden vanaf heden ook overgenomen in Ysis. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht, maar wel bij mutaties van de patiënt gegevens in de cliëntadministratie. - YSIS-13409

29 juli 2022

  • Bij het invullen van het onderzoek formulier voor een positieve COVID testuitslag worden er geen vervolg formulieren meer gevraagd. Dit om de administratieve last te verminderen. Graag vragen wij wel het initiële onderzoek formulier bij een testuitslag te blijven verstrekken, ook expliciet namens het UMC Amsterdam én het ministerie van VWS. Deze gegevens zijn een cruciaal onderdeel voor de beleidsvorming van de overheid. Zie ook onze recente mailing over dit onderwerp. - YSIS-14502

20 juli 2022

  • Het meetinstrument PAIC is nu ook beschikbaar voor de discipline verpleegkunde. - GFORM-728
  • In het Covid vaccinatieregistratie meetinstrument is het mogelijk gemaakt om de "booster 3" vast te leggen. - GFORM-727

18 juli 2022

  • Voor SCIM hebben we een aantal technische aanpassingen gedaan om te voldoen aan de SCIM 2.0 standaard: - Wanneer we een bericht succesvol ontvangen, versturen we nu een volledige response in plaats van een HTTP 200 OK bericht; - Wanneer we een bericht ontvangen dat niet voldoet, bijvoorbeeld wanneer er een niet geaccepteerde waarde mee wordt gestuurd voor de velden UserType, Ysis Initials of Profession, dan sturen we nu een inhoudelijke fout in plaats van een generieke response; - Ysis, als service provider, genereert nu een uniek ID terug aan de 'client'. - YSIS-13879

15 juli 2022

  • We hebben de optie om op AGB code te zoeken toegevoegd aan de zoekfunctie voor behandelaren. Let op, een arts zal alleen te vinden zijn op de volledige AGB code. - GSUP-6903
  • Het overzichtsscherm in de ELV-module is verbeterd. Het is nu zichtbaar welke perioden zich in welke status bevinden. Via het overzichtsscherm kan nu snel gezien worden welke perioden afgewezen zijn en nogmaals gedeclareerd moeten worden. - YSIS-12148

7 juli 2022

  • Als formulieren voor een wetenschappelijk onderzoek worden ingevuld, blijven deze nu altijd zichtbaar in het dossier, ook nadat het onderzoek is afgelopen. - YSIS-14345