Nieuw in Ysis!

Ysis wordt continu bijgewerkt met nieuwe functies en verbeteringen. Op deze pagina vindt u informatie hierover. Alle wijzigingen die zichtbaar zijn voor de gebruikers van Ysis worden op deze pagina in chronologische volgorde gepubliceerd (meest recente wijzigingen bovenaan).

16 mei 2023

 • Voor de Timed Up and Go zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De afkorting TUG is toegevoegd in de titel, en het is nu mogelijk om het soort loophulpmiddel en orthese vast te leggen. Ook is het meetinstrument nu beschikbaar voor de medische discipline in de verstandelijk gehandicatpenzorg. - GFORM-791
 • Voor de fysiotherapie is het meetinstrument Steep Ramp Test toegevoegd. - GFORM-783
 • Voor de disciplines verpleegkunde, psychologie en psychologie consultatie is het meetinstrument Nurses' observation scale of cognitive abilities (NOSCA) toegevoegd. - GFORM-773
 • Het meetinstrument Global Deterioration Scale (GDS) is toegevoegd voor de disciplines medisch, verpleegkunde, psychologie en psychologie consultatie. - GFORM-770
 • Het meetinstrument PACSLAC-D is nu ook beschikbaar voor de medische discipline. - GFORM-798
 • De Montreal Cognitive Assessent is nu ook beschikbaar voor maatschappelijk werk. Ook is de beschikbaarheid in de verstandelijk gehandicaptenzorg uitgebreid naar medisch, psychologie, psychologie consultatie, ergotherapie en maatschappelijk werk. - GFORM-787
 • In de SNAQ 65+ zijn enkele tekstuele wijzigingen gedaan en er is een extra antwoord optie toegevoegd. - GFORM-779
 • Het meetinstrument Voice Handicap Index is toegevoegd voor de logopedie. - GFORM-767
 • Voor de fysiotherapie zijn de volgende velden toegevoegd aan het monodisciplinaire dossier. Bij Anamnese: 'Beloop ervaren functioneringsproblemen'. Bij Evaluatie: 'Reden einde zorg'. Bij Analyser: 'Recidief'. - GFORM-713
 • De nieuwe versie van de HOOS is toegevoegd aan de LDF aanlevering en zal met de eerstvolgende LDF export mee worden gestuurd. - GFORM-729
 • Er staat weer een mooie nieuwe functionaliteit klaar op de acceptatieomgeving. Namelijk ‘Recente verslagen’. Deze functie is te vinden in het menu onder de medewerker foto (of de initialen als er geen foto is). Op deze pagina staat een overzicht van de recente verslaglegging voor verschillende cliënten. Dit betekent dat het niet meer nodig is om alle cliëntendossiers apart te openen om snel een overzicht te krijgen van de actuele status van een bepaalde groep cliënten. Er zijn verschillende filtermogelijkheden beschikbaar voor de gebruiker, er kan gefilterd worden op: (1) Discipline: één, meerdere of alle disciplines, (2) Locatie: één, meerdere of alle locaties en daarnaast ook één meerdere of alle afdelingen binnen een locatie, (3) Periode: één dag, drie dagen of één week. Daarnaast kan ook het vinkje ‘alleen mijn cliënten' aangezet worden, dan wordt een overzicht getoond van de informatie voor alle cliënten waar de gebruiker een behandelrelatie mee heeft. Er wordt getoond om wat voor soort verslag het gaat met de icoontjes (net als op de pagina met de verslagen van één cliënt. Afbeeldingen en video’s worden klein getoond in het scherm, maar kunnen ook geopend worden in een groter venster. - YSIS-14724
 • Voor organisaties die met Ysis werken via de webbrowser Google Chrome, is een verbetering doorgevoerd. Het was namelijk zo dat als de gebruiker in het verslagen scherm op ‘toon meer’ klikte, de pagina versprong en het niet meer goed te zien was waar je gebleven was met lezen. Voor Chrome kon dit probleem goed opgelost worden. Voor andere browsers onderzoeken we nog hoe we dit kunnen aanpakken. - YSIS-14957
 • Een wens die we vaak krijgen van gebruikers is om de ‘+’-knop voor het toevoegen, die op verschillende plekken terugkomt, ook toe te voegen voor het aanmaken van een verslag of decursus. Daarom is deze knop nu toegevoegd. Zo hoeft de gebruiker niet op zoek naar de goede tekst in de lijst met acties, maar kan er direct op de knop geklikt worden. - YSIS-12088

5 april 2023

 • Het archief is aan de voor- en achterkant vernieuwd. Hierbij zijn kleine en grote verbeteringen doorgevoerd. De wijzigingen zijn onder andere: (1) Er is nu makkelijk te zien hoeveel documenten er in een map staan. (2) Een afbeelding hoeft niet eerst gedownload te worden, maar kan via een preview direct ingezien worden. (3) Het uploaden van documenten is verder verbeterd, zo kunnen documenten nu makkelijker naar het uploadscherm gesleept worden. (4) Documenten in een map kunnen nu makkelijker en beter gesorteerd worden. Dit kan door te sorteren op ‘datum toegevoegd’ en op ‘naam’. Bekijk de handleiding voor alle informatie om documenten in het archief te uploaden en te bewerken. - YSIS-14793

4 april 2023

 • Het meetinstrument Meldingen Incident Cliënten is aangepast. Er zijn extra opties toegevoegd en enkele kleine tekstuele aanpassingen gedaan. - GFORM-719
 • Het meetinstrument Loopbandtest is toegevoegd voor de fysiotherapie. - GFORM-768
 • Het meetinstrument 30-Second Chair Stand Test is toegevoegd voor fysiotherapie. - GFORM-769
 • Het meetinstrument Montreal Cognitive Assessment is geüpdatet versie 8.1. - GFORM-771
 • De Lastmeter is nu ook beschikbaar voor ergotherapie en fysiotherapie. - GFORM-772
 • In de ADL Verzorgingslijst is een spelfout verbeterd. - GFORM-774
 • Op de overzichtspagina van een afdeling is een nieuwe kolom met het kamernummer (als dit gevuld is). Zo is gemakkelijk terug te zien wat de kamer van een cliënt is. Net als op de andere kolommen kan ook de kolom kamernummer gebruikt worden om te sorteren. Klik daarvoor 1 keer (oplopend) of 2 keer (aflopend) op de kolom. - YSIS-13910
 • Er zijn een aantal testbevindingen opgelost in de verwijzingen die via zorgdomein binnenkomen: * Niet alle informatie was zichtbaar in het scherm (bijv. patiëntgegevens of bijlagen waren niet zichtbaar). * Er werd op verschillende plekken ten onrechte een foutmelding gegeven. Dit probleem is opgelost. Het gaat onder andere om de volgende situaties: bij het openen van een aan de gebruiker toegewezen verwijzing. bij het afwijzen van de verwijzing door de gebruiker. bij het openen van een geaccepteerde verwijzing vanuit het verslag * Een geaccepteerde verwijzing wordt niet langer onder het tabblad ‘nieuw’ getoond. Deze wordt niet meer getoond onder de tabbladen bij verwijzingen omdat het proces is afgerond met de acceptatie. - YSIS-14995
 • De herinnering voor het invullen van een wetenschapsformulier, worden vanaf nu aan het begin van de dag gezet (starttijd 6:00 uur) zodat deze niet midden op de werkdag tussen allerlei andere afspraken in de agenda komen te staan. Bestaande herinneringen blijven op dezelfde tijd staan. - YSIS-15006

14 maart 2023

 • Het meetinstrument Vierdimensionale klachtenlijst (4DKL) is toegevoegd voor de fysiotherapie. - GFORM-340
 • Bij het meetinstrument Bladderscan is de afbeelding met het protocol verwijderd. Deze wijkt vaak af van het geldende protocol binnen de organisatie en zorgt voor verwarring. - GFORM-759
 • Het meetinstrument Slikvolumetest is toegevoegd voor de logopedie. - GFORM-763
 • Het meetinstrument Ernstschaal dysartrie is toegevoegd voor de logopedie. - GFORM-765
 • Het meetinstrument Glasgow coma schaal is toegevoegd voor de disciplines medisch en verpleegkunde. - GFORM-766

17 februari 2023

 • Het is mogelijk om een Wondformulier direct uit Ysis af te drukken. Tevens is het mogelijk om een (ingevuld) Wondformulier als PDF op te slaan. - YSIS-14892
 • Het meetinstrument Sliksnelheidstest is toegevoegd voor de discipline logopedie. - GFORM-762
 • Het meetinstrument Elbow Function Assessment (EFA) is toegevoegd voor de discipline fysiotherapie. - GFORM-252
 • Het meetinstrument Meldingen Incident Cliënten is nu ook beschikbaar voor de discipline geestelijk verzorger. - GFORM-750
 • De Manuele spierkracht test is nu ook beschikbaar voor ergotherapie. - GFORM-755
 • De SARC-F is nu ook beschikbaar voor de medische discipline. - GFORM-754

15 februari 2023

 • Het is weer mogelijk om .zip bestanden in het archief te plaatsen. Bij het uploaden van een .zip bestand worden de bestanden die het bevat gescand. Indien het .zip bestand bijlagen bevat die niet zijn toegestaan verschijnt de melding dat het uploaden niet is toegestaan. Dit is ook het geval als het .zip bestand bijvoorbeeld nogmaals een .zip bestand bevat. - YSIS-14888
 • Het meetinstrument Lastmeter is toegevoegd voor de disciplines medisch en verpleegkunde. - GFORM-740
 • De Trunk Control Test is nu ook beschikbaar voor de ergotherapie. - GFORM-751
 • Het meetinstrument Evaluative Frailty Index for Physical Activity (EFIP) is toegevoegd voor de discipline fysiotherapie. - GFORM-758
 • Het Meetinstrument Informantenvragenlijst over Cognitieve Achteruitgang bij Ouderen (IQCODE-N) is toegevoegd voor de discipline medisch, psychologie en psychologie consultatie. - GFORM-748
 • Het meetinstrument Ernstschaal dysfagie is toegevoegd voor de logopedie. - GFORM-764
 • Het meetinstrument Cognitieve Communicatie Screening is toegevoegd voor de logopedie. - GFORM-663
 • Vanaf nu is het mogelijk om de volgende ELV codes te registeren en declareren: A0022: Toeslag eerstelijnsverblijf voor zorg aan individuele Covid-19 patiënt, verzorgd op een afzonderlijke kamer A0023: Eerstelijnsverblijf in combinatie met geclusterde zorg aan Covid-19 patiënt, verzorgd in een aparte Covid-19 Unit - YSIS-14840

6 februari 2023

 • Het is vanaf nu mogelijk om de Basis GGZ-declaraties o.b.v. de ZPM-standaard te crediteren. Kijk voor meer informatie op Handleiding Ysis. - YSIS-14866

31 januari 2023

 • Basis GGZ: in het zorgtraject is het nu mogelijk om met een vinkje aan te geven dat er een ondertekende privacyverklaring aanwezig is, waardoor er geen diagnosegegevens gedeeld worden in de declaratie. - YSIS-14810

26 januari 2023

 • Het vanaf nu mogelijk om e-mailberichten (met bestandstype .msg) op te slaan in Ysis. Om dit zo veilig mogelijk te maken worden de bijlagen gescand. Bij het uploaden van een e-mailbericht met bijlagen die niet zijn toegestaan wordt een melding gegeven. - GSUP-7217
 • Vanaf nu komt bij het toevoegen of aanpassen van een activiteit in het ZPM scherm bij de generalistische basis GGZ een keuze beschikbaar voor het tariefniveau (hoog of laag). Deze keuze wordt alleen getoond wanneer bij de beroepscategorie: Arts - specialist (Wet Big artikel 14) in combinatie met de setting "Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II". - YSIS-14822
 • Er is een nieuwe placeholder toegevoegd. De placeholder $$allContacts$$ kan gebruikt worden om een tabel met alle contactpersonen en contactgegevens toe te voegen, bijvoorbeeld in een brief. - YSIS-14168
 • Het is vanaf nu mogelijk om een Barthel index direct uit Ysis af te drukken. Tevens is het mogelijk om een (ingevulde) Barthel index als PDF op te slaan. - YSIS-14601

25 januari 2023

 • Vanaf nu is het ook mogelijk om de GZSP tarieven met de eenheid per 5 minuten in te lezen en in te voeren in de financiële module. - GSUP-7179

24 januari 2023

 • De Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire is toegevoegd aan de LDF-aanlevering en zal vanaf de eerstvolgende LDF-export mee worden gestuurd. - GFORM-711
 • De Patiëntspecifieke goalsettingmethode is toegevoegd aan de LDF-aanlevering en zal vanaf de eerstvolgende LDF-export mee worden gestuurd. - GFORM-710
 • De Borg kortademigheid is toegevoegd aan de LDF-aanlevering en zal vanaf de eerstvolgende LDF-export mee worden gestuurd. - GFORM-709
 • De USER participatie is toegevoegd aan de LDF-aanlevering en zal vanaf de eerstvolgende LDF-export mee worden gestuurd. - GFORM-702
 • De Ziektelastmeter COPD is toegevoegd aan de LDF-aanlevering en zal vanaf de eerstvolgende LDF-export mee worden gestuurd. - GFORM-350
 • De berekening van de HOOS-score is aangepast. - GFORM-684
 • Het meetinstrument Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index is toegevoegd voor de fysiotherapie. - GFORM-129
 • Er zijn twee ontbrekende vragen toegevoegd aan het meetinstrument Vragenlijst speekselverlies bij de ziekte van Parkinson. - GFORM-737

4 januari 2023

 • Het is nu mogelijk om wetenschapsformulieren die nog niet voltooid zijn te verwijderen. Dit kan handig zijn als u per ongeluk op 'Later' drukt in een wetenschap pop-up. - YSIS-14718

23 december 2022

 • Het is mogelijk om direct bij het uitschrijven en/of verhuizen van een cliënt de lopende onvrijwillige zorg te stoppen. Hierdoor wordt voorkomen dat het stoppen van de Ovz een actie is die nog naderhand moet worden uitgevoerd. Indien een cliënt wordt verhuisd is het optioneel om de Ovz te stoppen, dit kan middels een vinkje gedaan worden in de mutatiepop-up. Wanneer een cliënt wordt uitgeschreven wordt lopende onvrijwillige zorg automatisch gearchiveerd. - YSIS-14271
 • Het is nu mogelijk voor integratiepartners om de adviezen uit Ysis op te vragen inclusief alle opmaak en afbeeldingen. De integratiepartners moeten dit nog wel aanpassen in hun systemen voordat dit voor u beschikbaar komt. Tot die tijd worden de adviezen zonder opmaak doorgegeven zoals voorheen. - YSIS-14673

16 december 2022

 • Bij het invullen van allergieën en overgevoeligheden wordt vanaf nu een 'autosuggestie' getoond. Na het invullen van de eerste twee letters van de allergie (bijvoorbeeld 'mi'), zal Ysis overeenkomende woorden tonen (bijvoorbeeld 'minocycline'). Zo kan enerzijds sneller deze informatie aan het dossier toegevoegd worden, anderzijds worden de allergieën hierdoor op een gestandaardiseerde manier vastgelegd; dit als voorbereiding op het ontsluiten van dit soort informatie naar een PGO. Uiteraard is het mogelijk om een afwijkende allergie of een eigen tekst toe te voegen. - YSIS-14621

14 december 2022

 • Het is mogelijk gemaakt om bij het toevoegen van verslaglegging, direct bij het verslag meer dan één episode aan te maken. Zo kun je als behandelaar of zorgmedewerker bij het eerste cliëntcontact direct verschillende episoden aanmaken, zodat hier vervolgens op gerapporteerd kan worden. - YSIS-14657

7 december 2022

 • Voor gebruikers is het mogelijk om via een rapportage een overzicht te genereren van gepubliceerde adviezen. Zo kan op een eenvoudige manier door degenen die adviezen opstellen een overzicht verkregen worden van opgestelde adviezen en kunnen degenen die adviezen gebruiken in hun dagelijkse werk (bijvoorbeeld voedingsassistenten) op een snelle manier een actueel overzicht van de gepubliceerde adviezen aanmaken. - YSIS-14660

30 november 2022

 • Om overzichtelijk vast te leggen welke vaccinaties (bijv. influenza, pneumokokken, HPV) een cliënt toegediend heeft gekregen, is het mogelijk om in Ysis de vaccinatiegegevens vast te leggen. Hiervoor is op tabblad Medisch, bij de basisgegevens, een uitbreiding gedaan: Vaccinatiestatus. Voor VG klanten was er reeds de mogelijkheid om vaccinaties vast te leggen; de eerder ingevulde informatie wordt nu getoond in de nieuwe velden. - YSIS-14613

4 november 2022

 • Een veelgehoorde wens is om de adviezen in Ysis van opmaak te kunnen voorzien. Waar adviezen nu bestaan uit platte tekst, is het na deze doorontwikkeling mogelijk om: Adviessjablonen te voorzien van opmaak, tabellen en afbeeldingen, zoals de mogelijkheden voor HTML-brieven; Het beheer van de adviessjablonen komt binnen de eigen organisatie te liggen, onder het kopje ‘Beheer’ in het ‘meermenu’ kan degene met de autorisatie ‘Beheer adviessjablonen’ de adviessjablonen beheren; Het wordt mogelijk om een adviessjabloon direct bij het opstellen te printen, waardoor de advies functionaliteit breder ingezet kan worden. Niet alleen adviezen voor andere zorgmedewerkers (slikadvies, transferadvies e.d.,) maar ook adviezen die aan de cliënt zelf gericht zijn, kunnen nu worden opgenomen als sjabloon en makkelijk met de cliënt gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan communicatieadviezen, eet en drink adviezen of bijvoorbeeld huiswerkoefeningen. Bovenstaande geldt voor zowel de monodisciplinaire als de multidisciplinaire adviezen. Om te zorgen dat de opgemaakte adviezen ook via de diverse gekoppelde ECD’s kunnen worden ontvangen zal er een aanpassing gedaan worden aan de zogenaamde ‘API’. Afhankelijk van de specifieke koppeling met het gekoppelde ECD wordt de opmaak in meer of mindere mate in het ECD getoond. Voorbeeldadviezen en tips over het starten met adviezen zijn te vinden op de handleiding. - YSIS-13266

3 november 2022

 • Bij het meetinstrument Covid19-vaccinatieregistratie kan nu ook 'Booster/herhaalprik 4' en 'Booster/herhaalprik 5' worden gekozen. Het RIVM is nu in staat deze te verwerken in de aanlevering die elke nacht plaatsvindt vanuit Ysis. - GFORM-745
 • In het 'meermenu' in Ysis is een wijziging en een toevoeging gedaan. De knop 'Help' is aangepast naar 'Handleiding'. Verder geen wijzigingen: deze knop is nog steeds dé weg naar de Handleiding Ysis. Daarnaast is er een nieuwe knop toegevoegd aan het meermenu: 'Nieuw in Ysis'. Deze knop maakt het op een mogelijk om direct vanuit Ysis de 'Nieuw in Ysis' pagina te openen. - YSIS-14656

19 oktober 2022

 • rapportages van het type 'Stemming' vanuit ONS (Nedap) worden nu ook overgenomen in Ysis als zorgrapportage. Hiervoor ziet u onder de discipline 'Zorg' een nieuwe categorie verslagen 'Stemming'. Rapportages worden vanaf heden overgenomen, maar niet met terugwerkende kracht. - YSIS-7660
 • Het meetinstrument voor de Covid-vaccinatieregistratie kan nu ook worden ingevuld door de discipline verpleegkunde. - GFORM-725

14 oktober 2022

 • Het formulier voor de COVID19 onderzoek is vernieuwd. Er wordt nu ook informatie gevraagd over influenza en een aantal vragen zijn verwijderd of versimpeld. Zie ook de eerder gestuurde nieuwsbrief. - GFORM-738

13 oktober 2022

 • Het is vanaf nu weer mogelijk om audio- en videobestanden (bijvoorbeeld mp3, avi, mpeg, m4a) te uploaden in het archief. - YSIS-14587

7 oktober 2022

 • De ‘look en feel’ van het de module ‘Gebruikersbeheer’ is aangepast. Deze wijziging heeft alleen impact op de gebruikersinterface; de huidige functionaliteit blijft behouden. De nieuwe ‘look en feel’ geven alvast een inkijkje in de plannen die wij voor de andere modules van Ysis hebben! - YSIS-14396

30 september 2022

 • De vragenlijsten voor het Peilstation 2022 onderzoek als onderdeel van het 'Leren van Data' programma van de UMC Amsterdam zijn nu beschikbaar voor de deelnemende organisaties. - GFORM-733

23 september 2022

 • Verbetering integratie Ysis-Ons Wanneer een ONS gebruiker een actie voor een behandelaar aanmaakt in Ons, wordt dit in Ysis getoond als bericht. Vanaf nu wordt bij het lezen van dit bericht door de behandelaar de status 'gelezen' teruggekoppeld naar ONS. Het gevolg hiervan is dat in ONS de uitstaande actie uit de lijst 'Uitstaande acties' wordt verwijderd. - YSIS-14402
 • Verbetering integratie Ysis-Ons Berichten die vanuit Ysis naar de discipline Zorg worden gestuurd, worden in ONS als actie getoond. Vanaf nu worden deze berichten naar één deskundighedengroep gestuurd (in plaats van naar de verschillende deskundigheden afzonderlijk). Indien de opstaande actie door één van de deskundigheden wordt afgehandeld, staat deze niet meer open voor andere deskundigheden (van de deskundighedengroep). - YSIS-14401

6 september 2022

 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de tabel welke getoond wordt in HTML-brieven bij het gebruik van de placeholder $$Glucoses$$ De tabel is nu overzichtelijker, de eenheid is toegevoegd (mmol/l) en ook het label wordt nu, indien geconfigureerd, getoond. - GSUP-7007

25 augustus 2022

 • Voor registraties via het Zorgprestatiemodel kan naast de zorgverzekeraar nu ook de client opgevoerd worden bij 'soort betaler'. In het zorgtraject kan de betaler worden aangegeven en bij het opvoeren van een activiteit zal deze waarde automatisch ingevuld zijn. Het declareren in de vorm van een rapportage wordt op een later moment toegevoegd aan de ZPM module. - YSIS-14465
 • Voor de Generalistische basis GGZ/ Zorgprestatiemodel kan de regiebehandelaar nu toegevoegd worden in het zorgtraject. De regiebehandelaar wordt samen met de uitvoerend behandelaar in de declaratie opgenomen. In de drop down in het traject zijn de behandelaren zichtbaar die aangemerkt zijn als Gz-psycholoog; Psychotherapeut; Klinisch psycholoog; Klinisch neuropsycholoog of psychiater bij beroep in het medewerkersaccount. Een extra voorwaarde is dat er een 8-cijferige AGB-code in het medewerkersaccount is ingevoerd. - YSIS-14535

22 augustus 2022

 • Voor de VG en VV sector waren er afwijkende velden voor het vastleggen van de basisgegevens en beleid. Deze velden voor medische informatie van VG en VV zijn nu verder gelijk getrokken: - De velden van het kopje 'Beleid' voor VG dossiers zijn vernieuwd, waarbij de bestaande informatie is overgezet naar de nieuwe velden. - Voor VV dossiers is er een uitbreiding gedaan met het veld 'Ziekenhuisopname'. - YSIS-14545

18 augustus 2022

 • Er is een nieuw meetinstrument voor de discipline fysiotherapie toegevoegd: "Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire" - GFORM-319
 • Er is een nieuw meetinstrument voor de discipline fysiotherapie toegevoegd: "BORG kortademigheid" - GFORM-708
 • Er is een nieuw meetinstrument voor de discipline fysiotherapie toegevoegd: "Patiëntspecifieke goalsettingsmethode" - GFORM-707
 • Er is een nieuw meetinstrument voor de disciplines medisch en verpleegkunde toegevoegd: "Verpleegkundige parkinsonspecifieke anamnese" - GFORM-682

17 augustus 2022

 • In het archief wordt nog maar een beperkt aantal bestandstypen geaccepteerd. Het is hierdoor o.a. niet meer mogelijk om ZIP-bestanden op te slaan in Ysis. Vanuit beveiligingsperspectief is deze verandering doorgevoerd. ZIP-bestanden worden vooral gebruikt voor de overdracht van het huisartsendossier bij inhuizing van een cliënt. - YSIS-14403

16 augustus 2022

 • De ZPM module is uitgebreid met de crediteren functionaliteit. - YSIS-13877

9 augustus 2022

 • Voor de Puur (eCare) integratie wordt er bij het overnemen van de naam van de contactpersonen nu onderscheid gemaakt in de eigen naam en de partnernaam. Daarnaast wordt nu ook de Aanschrijfwijze overgenomen. - YSIS-12262

4 augustus 2022

 • Bij de uitwisseling van administratieve gegevens tussen ECD en behandeldossier is het belangrijk om op ieder moment het juiste ECD "in te lead" te laten zijn. Zodra een client wordt ingeschreven in het Ysis zorgdossier, dan wordt Ysis zorgdossier leidend voor wat betreft administratieve gegevens van de cliënt. Wanneer op enig moment een client wordt uitgeschreven uit het Ysis zorgdossier en de zorg wordt vervolgd binnen een ander (niet-Ysis) ECD, dan wordt dit ECD vanaf moment van uitschrijven uit het Ysis zorgdossier weer leidend voor wat betreft administratieve gegevens van de cliënt. - YSIS-14351
 • Opmerkingen geplaatst bij contactpersonen in ONS van Nedap worden vanaf heden ook overgenomen in Ysis. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht, maar wel bij mutaties van de patiënt gegevens in de cliëntadministratie. - YSIS-13409

29 juli 2022

 • Bij het invullen van het onderzoek formulier voor een positieve COVID testuitslag worden er geen vervolg formulieren meer gevraagd. Dit om de administratieve last te verminderen. Graag vragen wij wel het initiële onderzoek formulier bij een testuitslag te blijven verstrekken, ook expliciet namens het UMC Amsterdam én het ministerie van VWS. Deze gegevens zijn een cruciaal onderdeel voor de beleidsvorming van de overheid. Zie ook onze recente mailing over dit onderwerp. - YSIS-14502

20 juli 2022

 • Het meetinstrument PAIC is nu ook beschikbaar voor de discipline verpleegkunde. - GFORM-728
 • In het Covid vaccinatieregistratie meetinstrument is het mogelijk gemaakt om de "booster 3" vast te leggen. - GFORM-727

18 juli 2022

 • Voor SCIM hebben we een aantal technische aanpassingen gedaan om te voldoen aan de SCIM 2.0 standaard: - Wanneer we een bericht succesvol ontvangen, versturen we nu een volledige response in plaats van een HTTP 200 OK bericht; - Wanneer we een bericht ontvangen dat niet voldoet, bijvoorbeeld wanneer er een niet geaccepteerde waarde mee wordt gestuurd voor de velden UserType, Ysis Initials of Profession, dan sturen we nu een inhoudelijke fout in plaats van een generieke response; - Ysis, als service provider, genereert nu een uniek ID terug aan de 'client'. - YSIS-13879

15 juli 2022

 • We hebben de optie om op AGB code te zoeken toegevoegd aan de zoekfunctie voor behandelaren. Let op, een arts zal alleen te vinden zijn op de volledige AGB code. - GSUP-6903
 • Het overzichtsscherm in de ELV-module is verbeterd. Het is nu zichtbaar welke perioden zich in welke status bevinden. Via het overzichtsscherm kan nu snel gezien worden welke perioden afgewezen zijn en nogmaals gedeclareerd moeten worden. - YSIS-12148

7 juli 2022

 • Als formulieren voor een wetenschappelijk onderzoek worden ingevuld, blijven deze nu altijd zichtbaar in het dossier, ook nadat het onderzoek is afgelopen. - YSIS-14345

4 juli 2022

 • Gebruikers van het Ysis behandeldossier kunnen nu de episodes bijwerken van een decursus of verslag dat is gemaakt door een collega van dezelfde discipline. - YSIS-13513
 • Rapportages uit SDB-ECD werden nog onder de oude naam QIC getoond. Dit is vervangen door SDB. - GSUP-6844
 • In de uitvalbak in het beheerscherm van het behandeldossier is de mogelijkheid toegevoegd om individuele onderdelen die in de uitvalbak zijn gekomen te verwijderen. - YSIS-13736

21 juni 2022

 • Bij de verzekeringsgegevens van een patiënt wordt nu naast de pakketnaam ook de pakketcode getoond. Deze pakketcode kan gebruikt worden om bijvoorbeeld bij zorgvergoeding.com de beschikbare dekking volgens de polisvoorwaarden op te zoeken. - YSIS-14252

21 mei 2022

 • Op 1 januari 2021 zijn een aantal nieuwe regels ingegaan voor het declareren van GZSP prestaties. Ten onrechte werden deze regels ook toegepast op prestaties die vóór 1 januari 2021 zijn uitgevoerd. Dit is gerepareerd.
  De popup voor het registreren van eerstelijns paramedische prestaties direct na verslaglegging verscheen niet altijd, of het opslaan van de geselecteerde prestatie lukte niet. Dit is gerepareerd.
  Rapportages uit Puur van eCare kwamen niet automatisch beschikbaar in Ysis. Dit is gerepareerd. - patch 2.45 #1