Ysis zorgdossier

Ysis zorgdossier

Over Ysis zorgdossier

Vanuit de vraag van zorginstellingen onze ondersteuning verder uit te breiden en vanuit onze visie dat degenen die zorg verlenen de best mogelijke ondersteuning verdienen bij het uitvoeren van hun werk is Ysis zorgdossier een logische vervolgstap. 

Vanuit ons uitgangspunt ‘meer bezig met je vak’ vervullen we al meer dan 10 jaar een belangrijke rol met ons Ysis behandeldossier. Nu is daar met de komst van Ysis zorgdossier een mooie aanvulling bijgekomen. Op deze pagina lees je alle actuele informatie en krijg je antwoord op de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen beantwoord

Ysis zorgdossier is optimale ondersteuning voor zorgprofessionals in de intramurale en ambulante ouderen- en gehandicaptenzorg. Met slimme procesondersteuning en intuïtieve informatie heb je met Ysis minder vaak een beeldscherm nodig.

Voor zorgprofessionals in de ouderen-, wijk en gehandicaptenzorg en voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de administratie en declaratie van de door hen geleverde zorg.

Op maandag 16 mei 2022 is Sensire als eerste organisatie live gegaan met Ysis zorgdossier in de wijkzorg. We zien dit als een mooie start voor de doorontwikkeling voor wijkzorg en andere sectoren.

Ja, cliënten kunnen immers van de ene naar de andere zorgvorm overgaan of soms zelfs twee zorgvormen tegelijk ontvangen (bijvoorbeeld wijkzorg en dagbehandeling). Net zoals bij Ysis behandeldossier willen we dat het dossier de cliënt volgt, ongeacht de zorgvorm, financiering etc.

Ja, net als bij Ysis behandeldossier zien we dat er veel overlap is tussen de doelgroepen, maar uiteraard ook verschillen. Daarom leveren we al een op de sector VG toegesneden variant van Ysis behandeldossier. Er komt ook een VG variant van Ysis zorgdossier aan.

Ja.

Ja, die is direct beschikbaar als de eerste mensen met Ysis zorgdossier gaan werken. Dit portaal ontwikkelen we verder met dezelfde gedachte als Ysis zorgdossier, namelijk “wat wil je weten en wat wil je kwijt?

Bij Ysis zorgdossier hoort een gebruiksvriendelijke planningsoplossing, die is in ontwikkeling.

Allereerst omdat zorginstellingen ons vragen om onze ondersteuning verder uit te breiden. En omdat onze visie is dat de mensen die zorg verlenen de best mogelijke ondersteuning verdienen bij het uitvoeren van hun werk. Vanuit ons motto ‘meer bezig met je vak’ vervullen we al meer dan 10 jaar een belangrijke rol met ons Ysis behandeldossier. Nu komt daar half mei een mooie aanvulling bij met het Ysis zorgdossier”

Nee, want dat is niet onze visie. Daarom zijn Ysis behandeldossier en Ysis zorgdossier aparte diensten die ontwikkeld worden om de eigen behoeftes en werkprocessen van specifieke groepen zorgverleners te ondersteunen.

Behandelaren blijven werken in Ysis behandeldossier en zorgmedewerkers en begeleiders gaan werken in Ysis zorgdossier. Het uitgangspunt is dat werken met Ysis betekent dat iedereen de relevante informatie altijd tot zijn of haar beschikking heeft maar niet wordt afgeleid door allerlei andere informatie. 

Ja, dat kan. Wij geloven dat de ”professionele omgeving” van morgen moet kunnen worden samengesteld met eigen keuzes, zowel op het domein van zorg als van behandeling. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Ysis zorgdossier bij veel organisaties in de smaak zal vallen. Zorginstellingen die klaar zijn voor de zorg van morgen, moeten bij het samenstellen van hun eigen ideale professionele omgeving altijd een andere keus kunnen maken. De huidige integraties blijven we uiteraard onderhouden. Waar mogelijk breiden we integraties zelfs uit.

Ja, dat kan.

Beide systemen kijken naar dezelfde data in de database dus alle informatie is altijd actueel. Hoe dit in detail gaat werken, zowel aan de zorg- als behandelkant kunnen we het beste laten zien. Dus als je interesse hebt neem dan vooral contact op met Maria. Haar contactgegevens staan op deze pagina. 

Dat is enigszins afhankelijk van bijvoorbeeld de zorgvorm. Dat bespreken we graag.
Mocht je interesse hebben, neem dan vooral contact op met Maria. Haar contactgegevens staan op deze pagina.

Meer weten?

Meer weten over het zorgdossier? Neem dan contact op met Maria Blaas. Stuur haar mail of neem telefonisch contact met haar op. Met veel plezier beantwoordt ze alle vragen en praat ze je bij!

Contact
Maria Blaas
Salesmanager
06 43 45 50 38
m.blaas@gerimedica.nl

Sensire over de samenwerking

Gerimedica en Sensire werken al langere tijd naar tevredenheid samen. Beide organisaties zijn zich zeer bewust van de uitdagingen die op de (ouderen)zorg afkomen en willen allebei zorgprofessionals zo goed mogelijk faciliteren. Bij Sensire gaan zorgprofessionals zelf over de inhoud, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, in dialoog met de klant. Daar past een zorgdossier bij dat hen hierbij optimaal ondersteunt. Ik heb er veel vertrouwen in dat we dat samen met Gerimedica kunnen realiseren.

Zorgdossier in het kort

 • Voor veel doelgroepen

  Het zorgdossier wordt geschikt voor zowel de wijkzorg, intramurale ouderenzorg als de gehandicaptenzorg.

 • Meer bezig met je vak!

  Het zorgdossier wordt zodanig ontwikkeld dat de zorgprofessional zo weinig en kort mogelijk interactie nodig heeft met het systeem. Meer bezig met je vak!

 • 100% aandacht

  Voor de ontwikkeling van het zorgdossier is een volledig nieuw team samengesteld van onder andere developers, gebruikers specialisten en inhoudsdeskundigen.

 • Optimale ondersteuning

  Door slimme procesondersteuning en intuïtieve data inzichten biedt het zorgdossier straks ook een optimale ondersteuning voor administratief en financieel medewerkers, managers en bestuurders.

© Copyright - Gerimedica B.V.