Kick-off pilot ‘Minimale registratie Wzd’ van start

Op dinsdag 27 februari 2024 is de zes maanden durende pilot ‘Minimale registratie Wzd’ van start gegaan. Gerimedica gaat samen met vier organisaties gedurende de pilot toetsen of het mogelijk is om met substantieel mindere registratielast toch op een verantwoorde manier Onvrijwillige zorg in te zetten.

Het begon allemaal tijdens de sessie ‘van controle naar vertrouwen- welke rol spelen we hier zelf in?’ op de Ysisdag. Tijdens deze plenaire en interactieve sessie werd deelnemers aan de hand van stellingen gevraagd na te denken over wat dit onderwerp in de praktijk betekent en in ons geval voor de ondersteuning in Ysis.

Aan de hand van diverse stellingen gingen Henk de Jong en Nienke Snitjer de discussie aan met de deelnemers. De verdeeldheid over de stellingen liet dan ook direct de complexiteit van het onderwerp zien. Dit zorgde dan ook voor mooie discussies en gespreksstof na afloop.

Op de afsluitende vraag vanuit Gerimedica wie graag mee wil doen aan de pilot ‘Minimale registratie in de Wzd’ reageerden vijf deelnemers enthousiast! Inmiddels zijn alle voorbereidingen getroffen en is de pilot gestart in samenwerking met de vier organisaties: Liemerije, Sensire, Svrz en Ouderengeneeskunde parkstad/Woonzorgcentrum de Beyart

Doel van de pilot

Met de pilot willen we toetsen of het mogelijk is om met minder registratie toch op een verantwoorde manier onvrijwillige zorg in te zetten, in lijn met de geest van de Wet zorg en dwang.
Dit doen we tijdens de pilot onder andere door de vast te leggen data aan te vullen met ‘’usual care data’’, dus data die standaard al wordt geregistreerd in Ysis behandeldossier. Hiermee is monitoren, leren en verbeteren eenvoudig.

We hopen dat na de pilotperiode de deelnemers een significante afname van de (ervaren) administratieve last zullen melden.

Hoe doen we dat in de praktijk?

Op donderdag 11 januari stond de kick-off met de projectgroep op het programma. Samen met de vier deelnemende organisaties werden de voorbereidingen, acties en het verloop van de pilot besproken.

Op de deelnemende afdelingen wordt Onvrijwillige zorg geregistreerd zonder stappenplan en de daarbij behorende administratieve last. Monitoring gebeurt middels dashboard in Ysis Inzicht. Om de pilot met een schone lei te beginnen is op 27 februari jl. alle geregistreerde Onvrijwille zorg omgezet naar de nieuwe werkwijze. Daarvoor is gebruik gemaakt van RPA (Robotic Process Automation), oftewel een robot.

Gedurende deze zes maanden vinden diverse intervisiemomenten en tussentijdse evaluaties plaats. Uiteraard houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en de uitkomst van de pilot!

Waarom deze pilot?

Vanuit onze missie om zorgprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verlenen van de allerbeste zorg, vinden we de registratielast voor zorgprofessionals een belangrijk onderwerp. Gerimedica wil graag de evolutie aanjagen van een controle-gedreven zorgsysteem naar een systeem gebaseerd op vertrouwen. Want alleen dan kunnen professionals ook echt meer bezig met hun vak zijn!