Grip op het revalidatieproces met relevant inzicht op kwaliteit, proces en registratie

Het einde van het revalidatietraject van een cliënt begint bij het aller eerste multidisciplinair overleg (MDO). Vanaf dit moment hoort het MDO  al een duidelijk en realistisch doel voor ogen te hebben:  Met welke Barthel/User-score willen we de cliënt naar huis laten gaan? Dienen er aanpassingen plaats te vinden aan de thuissituatie? Door de inzet continu hieraan te koppelen, zet je zorg effectiever in. Ook voorkom je dat er tijd wordt besteed aan andere zorgvragen, die het ontslag van de patiënt in de weg staan. 

Hoe is het revalidatietraject van de cliënt goed te volgen?

Mag ik nog patiënten opnemen van verzekeraar of heeft
onze organisatie het plafond al bereikt?

Sturing tijdens MDO

Met Ysis Inzicht van Gerimedica  krijgen revalidatieteams grip op het revalidatieproces van hun cliënten. De instroom en (verwachte) uitstroom van cliënten maakt het plannen van opnames en ontslagen eenvoudiger. De voortgang van het revalidatieproces van de cliënt is helder te vergelijken met de normen die gesteld zijn binnen de organisatie. Relevanter kan het niet.

Zicht op afspraken

Budgetten, plafonds en productieafspraken spelen in toenemende mate een rol binnen de GRZ. Vroegtijdig voorspellen en signaleren van plafond overschrijdingen is cruciaal en maakt het mogelijk om zorg te kunnen blijven leveren. Met Ysis Inzicht krijgen toegewezen gebruikers automatisch een notificatie wanneer er sprake is van overschrijdingen: Zo houdt  een organisatie zonder moeite de controle en vermijd ongewenste verrassingen. Dat is grip op het revalidatieproces.

Betere informatie leidt tot betere afspraken

Bij onderhandelingen binnen de GRZ is spiegelinformatie onmisbaar. Zorgverzekeraars verzamelen spiegelinformatie en gebruiken het om zorginstellingen met elkaar te vergelijken. Deze vergelijkingen beïnvloeden de afspraken. Een zorgverzekeraar heeft echter alleen informatie over eigen cliënten, terwijl een zorginstelling juist meer informatie heeft van dezelfde cliënten. En ook van alle van alle cliënten bij andere zorgverzekeraars binnen de eigen instelling. Door deze inzichten goed in te zetten, starten instellingen de  onderhandelingen met betere kennis en bereiken ze uiteindelijke betere tarieven.

Meer grip op de GRZ?

Met Ysis Inzicht houdt een zorgprofessional grip op het proces. Precies de relevante informatie die nodig is om de organisatie goed te laten werken en de cliënten de best passende zorgkwaliteit te geven.  Plan nu een gesprek met Hamza Jap-Tjong om voor jouw instelling te bepalen hoe jouw instelling ook grip op het revalidatieproces houdt. Laat je gegevens achter via het contactformulier hiernaast.

Laat uw gegevens hier achter