Wet zorg en dwang in Ysis vanaf december!

Update van de functionaliteit in Ysis in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd), het registreren van Onvrijwillige zorg (Ovz) en de rol van Ysis en Ysis Inzicht daarin.