Wet zorg en dwang in Ysis vanaf december!

Op dit moment wordt er gebouwd aan de ondersteuning van deze wet in Ysis

Vanaf de december-release zal het mogelijk zijn om in Ysis Onvrijwillige zorg (Ovz) te registreren in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd). We zullen niet alleen de registratie ondersteunen maar met name ook het hele werkproces dat hierbij hoort. Het focus ligt daarbij primair op het op eenvoudige wijze doorlopen van het stappenplan, inclusief de afwegingen, registratie, evaluatie e.d. Deze zal op korte termijn ook worden uitgebreid met extra functionaliteit zoals het automatisch genereren van herinneringen voor evaluatie van Onvrijwillige zorg (conform de termijnen in het genoemde stappenplan).

De module “Ysis Inzicht” zal zorg gaan dragen voor de monitoring van alles wat met de Wzd te maken heeft. Denk daarbij aan:

  • Welke vormen van Ovz zetten we in en in welke fase van het stappenplan bevinden deze zich?
  • Worden de ingezette vormen van Ovz op tijd geëvalueerd; gaan we op tijd naar de volgende fase van het stappenplan? Er kunnen signaleringen worden ingesteld om te waarschuwen wanneer dat niet het geval is.
  • Wat is de uitkomst van het extern advies? Hoe vaak leidt dit advies tot afbouwen van Ovz en hoe vaak lukt dat niet?

De registratie van Onvrijwillige zorg in Ysis  is gebaseerd op de huidige stand van zaken voor wat betreft de Wet zorg en dwang en bijbehorende regelingen.

Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over hoe de wet in de praktijk gaat uitwerken is 2020 door de minister benoemd als overgangsjaar. Dat betekent dat het in 2020 in Ysis ook nog steeds mogelijk blijft om de oude Bopz registratie te gebruiken. Daarmee kan uw organisatie indien gewenst gefaseerd overgaan van Bopz naar Wzd.

Ook voor de ondersteuning in Ysis staan nog vragen open, bijvoorbeeld over de aanlevering aan de IGJ. Deze vragen gelden voor alle softwareleveranciers. Gerimedica trekt hierin samen met haar collega leveranciers op en in een periodiek overleg met o.a. VWS en de IGJ. Het doel is dat er uiteindelijk goed uitgewerkte specificaties komen voor alles wat moet worden vastgelegd om daarmee eenvoudig informatie te kunnen aanleveren aan de IGJ en uit te wisselen met andere systemen.

Voor nu is het in ieder geval eenvoudig om vanuit Ysis Inzicht alles wat is geregistreerd met een druk op de knop beschikbaar te maken voor analyse, verantwoording etc.

Uiteraard zullen we meer bieden dan alleen software. We gaan ook nu weer samen met onze klanten komen tot best practices met de Wzd zodat niet iedere organisatie zelf het wiel hoeft uit te vinden.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen!