Artikelen door Henk de Jong

Wet zorg en dwang; de stand van zaken

De implementatie van de Wet zorg en dwang is een complexe zaak. Als team GeriMedica zetten we onze applicatie Ysis en onze vakkennis graag in om hierbij te helpen! Vanaf januari is in Ysis Onvrijwillige zorg te registreren. Met ondersteuning bij het doorlopen van het stappenplan en monitoring via de module “Ysis Inzicht”.

Update Wet Zorg en Dwang in Ysis – september 2019

GeriMedica kiest voor een pragmatische insteek. Registratie van Onvrijwillige Zorg in Ysis is mogelijk per 1 januari 2020. Net als de monitoring van de inzet hiervan. Voor verdere verfijning en uitbreiding wachten we op meer duidelijk in de loop van 2020 en 2021.

Update Wet Zorg en Dwang in Ysis

Er zijn nog veel vragen over de Wet Zorg en Dwang in de praktijk. GeriMedica is in gesprek met allerlei relevante partijen om de onduidelijkheden rondom de nieuwe wet op te helderen. We houden nauw contact met onze klanten, om te weten hoe zij zich op de nieuwe wet voorbereiden.

Pilot peilstations in Ysis ook volgens het RIVM een succes

Peilstations In de tweede helft van 2017 heeft het VUmc voor het eerst gebruik gemaakt van de specifieke functionaliteit van Ysis voor het doen van wetenschappelijk onderzoek (de zogenaamde “wetenschapsschil”) voor de pilot peilstations van het VUmc. In deze pilot is bij zes organisaties die Ysis gebruiken informatie verzameld over het voorschrijven van antibiotica en […]