Artikelen door Henk de Jong

Verslag Wzd (online) symposium 29 oktober

Op 29 oktober sloten zo’n 40 deelnemers aan bij ons online mini-symposium over de Wet zorg en dwang. Alle deelnemers hadden dagelijks met de Wzd te maken, bijv. als projectleider, Wzd functionaris of anderszins. We hebben de mensen mogen bijpraten over de ontwikkelingen in Ysis. Ook presenteerden we de dashboards van Ysis Inzicht waarmee de […]

GZSP 2021: Is uw organisatie er al klaar voor?

Op 1 januari wordt de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP) uitgebreid voor de gedragsdeskundigen, paramedici en groepsbehandelingen. Dat roept veel vragen op, maar biedt ook kansen voor zorginstellingen om zich te profileren op hun expertise gebieden. Natuurlijk willen we dat binnen Ysis graag goed ondersteunen, maar we denken ook graag mee in ondersteunende werkprocessen. […]

Update: Dataverzameling COVID-19 in Ysis uitgebreid

De dataverzameling rondom COVID-19 is per 25 maart uitgebreid. Gedurende de laatste dagen nam de roep om meer COVID-19 data toe. Met name over het beloop. In de eerste week is al veel waardevolle data verzameld en (geanonimiseerd) beschikbaar gesteld aan Verenso. De bereidheid tot extra registratie blijkt zeer groot. Instellingen kunnen zelf ‘real-time’ alle data van de eigen instelling inzien en analyseren met behulp van ‘Ysis-Inzicht’.

Ysis ondersteunt per direct de registratie van COVID-19 in verpleeghuizen

Hoeveel cliënten in een instelling hebben mogelijk een infectie met het Coronavirus? Helaas is er onvoldoende data om hier betrouwbare uitspraken over te kunnen doen, terwijl dit wel hard nodig is. Verpleeghuizen kunnen met deze aanpassing in Ysis overzicht krijgen en houden in verband met het Coronavirus. In samenwerking met Verenso, de beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde ondersteunt Ysis vanaf vandaag de registratie van (verdenking op) infecties met het Coronavirus.

Wet zorg en dwang, een update en een minisymposium!

Een minisymposium over de Wet zorg en dwang: Vanuit het idee “meer bezig met je vak” willen we ondersteunen in een pragmatische interpretatie van de wet die professionals niet bij de cliënt vandaan houdt vanwege allerlei administratieve taken.

Brenda Frederiks presenteert en begeleidt de discussie. Verder is er aandacht voor de ondersteuning in Ysis. Er zijn best practices en er is ruimte om ervaringen uit de dagelijkse praktijk uit te wisselen. 

Wet zorg en dwang; de stand van zaken

De implementatie van de Wet zorg en dwang is een complexe zaak. Als team GeriMedica zetten we onze applicatie Ysis en onze vakkennis graag in om hierbij te helpen! Vanaf januari is in Ysis Onvrijwillige zorg te registreren. Met ondersteuning bij het doorlopen van het stappenplan en monitoring via de module “Ysis Inzicht”.