Artikelen door Henk de Jong

Ondersteuning voor behandeladvies Geriatrische Revalidatie na COVID-19 beschikbaar

Op 16 april jl. publiceerde Verenso een behandeladvies Post-Covid-19 Geriatrische Revalidatie. Om Ysis gebruikers te ondersteunen bij het implementeren en uitvoeren van dit advies zijn verschillende zaken beschikbaar via onze handleiding. Voorbeelden van adviessjablonen Een sjabloon voor een vooringevuld behandelplan COVID-19 Het behandeladvies bevat ook een groot aantal meetinstrumenten waarvan het grootste deel beschikbaar is […]

Update: Dataverzameling COVID-19 in Ysis uitgebreid

De dataverzameling rondom COVID-19 is per 25 maart uitgebreid. Gedurende de laatste dagen nam de roep om meer COVID-19 data toe. Met name over het beloop. In de eerste week is al veel waardevolle data verzameld en (geanonimiseerd) beschikbaar gesteld aan Verenso. De bereidheid tot extra registratie blijkt zeer groot. Instellingen kunnen zelf ‘real-time’ alle data van de eigen instelling inzien en analyseren met behulp van ‘Ysis-Inzicht’.

Ysis ondersteunt per direct de registratie van COVID-19 in verpleeghuizen

Hoeveel cliënten in een instelling hebben mogelijk een infectie met het Coronavirus? Helaas is er onvoldoende data om hier betrouwbare uitspraken over te kunnen doen, terwijl dit wel hard nodig is. Verpleeghuizen kunnen met deze aanpassing in Ysis overzicht krijgen en houden in verband met het Coronavirus. In samenwerking met Verenso, de beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde ondersteunt Ysis vanaf vandaag de registratie van (verdenking op) infecties met het Coronavirus.

Wet zorg en dwang, een update en een minisymposium!

Een minisymposium over de Wet zorg en dwang: Vanuit het idee “meer bezig met je vak” willen we ondersteunen in een pragmatische interpretatie van de wet die professionals niet bij de cliënt vandaan houdt vanwege allerlei administratieve taken.

Brenda Frederiks presenteert en begeleidt de discussie. Verder is er aandacht voor de ondersteuning in Ysis. Er zijn best practices en er is ruimte om ervaringen uit de dagelijkse praktijk uit te wisselen. 

Wet zorg en dwang; de stand van zaken

De implementatie van de Wet zorg en dwang is een complexe zaak. Als team GeriMedica zetten we onze applicatie Ysis en onze vakkennis graag in om hierbij te helpen! Vanaf januari is in Ysis Onvrijwillige zorg te registreren. Met ondersteuning bij het doorlopen van het stappenplan en monitoring via de module “Ysis Inzicht”.

Update Wet Zorg en Dwang in Ysis – september 2019

GeriMedica kiest voor een pragmatische insteek. Registratie van Onvrijwillige Zorg in Ysis is mogelijk per 1 januari 2020. Net als de monitoring van de inzet hiervan. Voor verdere verfijning en uitbreiding wachten we op meer duidelijk in de loop van 2020 en 2021.

Update Wet Zorg en Dwang in Ysis

Er zijn nog veel vragen over de Wet Zorg en Dwang in de praktijk. GeriMedica is in gesprek met allerlei relevante partijen om de onduidelijkheden rondom de nieuwe wet op te helderen. We houden nauw contact met onze klanten, om te weten hoe zij zich op de nieuwe wet voorbereiden.