Update: Dataverzameling COVID-19 in Ysis uitgebreid

Vanaf dinsdag 17 maart jl. is er in Ysis de mogelijkheid om te registreren wanneer sprake is van (verdenking op) COVID-19.

In de eerste week is al veel waardevolle data verzameld en (geanonimiseerd) beschikbaar gesteld aan Verenso.

Gedurende de laatste dagen neemt de roep om meer data, met name over het beloop, toe. Vanuit zowel Verenso, het Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam als het ministerie van VWS komt deze vraag. Maar ook individuele Specialisten Ouderengeneeskunde vragen hierom. De bereidheid tot extra registratie blijkt zeer groot te zijn.

Om die reden is de dataverzameling per 25 maart uitgebreid. Als bij een cliënt het registratieformulier is ingevuld en er sprake is van (verdenking op) COVID-19 zal na elke verslaglegging gevraagd worden of er wijzigingen zijn in de diagnostiek en/of het klinisch beeld. Als dat het geval is vult u een kort en eenvoudig formulier in. Dit gaat door tot de verdenking is opgeheven of de cliënt is hersteld of overleden.

Op deze manier krijgen we niet alleen meer maar ook veel sneller informatie over het beloop van COVID-19 bij kwetsbare ouderen. De data zal worden geanalyseerd door onderzoekers van Amsterdam UMC en geanonimiseerd beschikbaar zijn voor VWS en Verenso. Uiteraard kunnen ook de instellingen zelf ‘real-time’ (en zonder extra kosten) alle data van de eigen instelling inzien en analyseren met behulp van ‘Ysis-Inzicht’.

Verdere informatie voor gebruikers vindt u in Ysis en in de handleiding.

Wij verwachten dat de hiermee verkregen data een nog grotere bijdrage zal kunnen leveren aan het vormgeven van de zorg voor kwetsbare ouderen in deze moeilijke tijd.

Wij wensen iedereen alle succes en sterkte toe!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie