Release 2.42

Nieuwe functionaliteiten

Op 1 april in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis:

Gebruikersbeheer

Gebruikers die in het CAS worden gearchiveerd zijn niet meer zichtbaar in het behandeldossier (voorheen waren die nog zichtbaar met toevoeging “gearchiveerd”). In het scherm voor gebruikersbeheer in het behandeldossier is een vinkje toegevoegd om wel de gearchiveerde gebruikers te zien.

Het komt redelijk vaak voor dat ongeldige e-mailadressen worden ingevoerd in gebruikersaccounts. Dit leidt ertoe dat behoorlijk veel mails die door Ysis worden gegenereerd niet afgeleverd kunnen worden. Het is wenselijk het aantal ongeldige mailadressen terug te dringen. Hiervoor is een e-mailverificatieproces toegevoegd aan het gebruikersbeheer. Wanneer een nieuw mailadres wordt ingevoerd, of wordt aangepast, dan wordt een verificatiemail gestuurd naar dit adres. In deze mail zit een link om het adres te verifiëren. De ontvanger van de mail moet op deze link klikken. Pas nadat een e-mailadres is geverifieerd wordt het actief en zal het door Ysis gebruikt worden om automatisch gegenereerde mails te versturen.

Wanneer Ysis een automatisch gegenereerde mail stuurt naar een ongeldig mailadres, dan krijgt de applicatiebeheerder hier nu bericht van (zie ook vorige paragraaf).

Er zijn inmiddels een aantal SAML koppelingen met een externe identity provider ingericht. Op dit moment wordt er succesvol gekoppeld met Google en Microsoft Azure.

Berichtenscherm

De functionaliteit in het berichtenscherm is aangepast. De aanpassingen hebben vooral betrekking op berichten die aan meerdere artsen of behandelaren tegelijk worden gestuurd. In de oude situatie werden berichten aan meerdere ontvangers in de interne opslag gedupliceerd: één uniek bericht per ontvanger. Consequentie van deze manier van werken was dat acties op berichten voor alle ontvangers tegelijk niet mogelijk waren. In de nieuwe manier van interne opslag van de berichten is dit wel mogelijk. Hierdoor hebben we de volgende nieuwe functies beschikbaar kunnen maken:

 • Wanneer een bericht aan meerdere personen is gestuurd kan nu via de knop Allen beantwoorden een (vervolg)bericht naar alle ontvangers worden gestuurd.
 • Per bericht is te zien wie de ontvangers zijn en per ontvanger of het bericht is gelezen
 • Wanneer men geen persoonlijke berichten bekijkt, maar berichten voor de hele discipline, of voor één locatie, afdeling of patiënt, dan is de nieuwe functionaliteit als volgt:
  • Berichten worden als ongelezen weergegeven als géén van de ontvanger het bericht heeft gelezen.
  • Berichten worden als gelezen weergegeven als minimaal één van de ontvangers het bericht heeft gelezen.
  • Wanneer een bericht op ongelezen wordt gezet, dan wordt het bericht op ongelezen gezet voor alle ontvangers.
  • Wanneer een bericht op gelezen wordt gezet, dan wordt het bericht op gelezen gezet voor alle ontvangers.
 • Er is een checkbox Toon alleen aan mij verzonden berichten toegevoegd aan het filter voor berichten voor een locatie, afdeling of patiënt. Hiermee kan de inlogde gebruiker het berichtenoverzicht voor een locatie, afdeling of patiënt beperken tot berichten die  aan die gebruiker zijn gestuurd.
 • Voor de verpleegkundige discipline wordt onderscheid gemaakt met andere disciplines met betrekking tot het gelezen/ongelezen markeren van berichten. Berichten aan de verpleegkundigen worden namelijk niet aan een individueel persoon, maar aan een team gestuurd. Daarom wordt een bericht aan meerdere verpleegkundigen automatisch op gelezen, dan wel ongelezen gezet voor alle verpleegkundigen zodra één verpleegkundige het bericht leest, of als ongelezen markeert. Op de help wordt dit verder besproken en uw accountmanager kan u hierover adviseren.

In het medisch dossier van een patiënt wordt een badge getoond met het aantal ongelezen berichten van de ingelogde gebruiker voor die patiënt. Soms was het aantal ongelezen berichten te hoog, omdat ook ongelezen gearchiveerde berichten werden meegeteld.  Deze worden nu niet meer meegeteld. Hetzelfde geldt voor de badge op menuoptie Berichten.

Het is nu mogelijk om een bericht naar aanleiding van een verwijzing vanuit een andere discipline op ongelezen te zetten. Dit was voorheen niet mogelijk.

Ook gebruikers van de administratieve discipline kunnen nu berichten versturen en ontvangen.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Er is een placeholder toegevoegd waarmee een overzicht van de ingezette onvrijwillige zorg (Ovz) in een brief of advies kan worden opgenomen.

Bij het doorlopen van het stappenplan van de Wzd kunnen nu door Ysis automatisch afspraken in de timeline van de patiënt worden gezet zodanig dat de arts twee weken voor het verstrijken van de evaluatietermijn herinnerd wordt dat evaluatie van de Ovz nodig is.

Het is nu mogelijk om meerdere regels tekst in te voeren in het toelichting veld bij onvrijwillige zorg (Ovz) in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Volgorde van episode / behandelplan bepalen

Gebruikers kunnen nu zelf de volgorde van episodes/behandelplannen bepalen. In het verslagscherm wordt deze volgorde dan gehanteerd.

Overige nieuwe functionaliteiten

Er is de mogelijkheid ingebouwd om gegevens uit een ander formulier van de eigen discipline automatisch over te nemen in het eigen formulier van de ingelogde gebruiker. Wanneer het formulier waarin gewerkt wordt over deze functie beschikt, dan is een knop Velden automatisch vullen beschikbaar. Hiermee worden de gegevens overgenomen in het formulier.  Let op: er wordt een kopie van de gegevens gemaakt. Wanneer later de originele gegevens worden aangepast, dan dienen deze opnieuw overgenomen te worden. Dit gebeurt niet automatisch.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

Voor de V&V is in het verleden een standaardset samengesteld met betrekking tot het tussen disciplines delen van informatie uit de discipline-specifieke formulieren (intake, anamnese, etc). Voor de VG sector is nu een vergelijkbare set samengesteld. Als u gebruik wilt maken van deze standaardset, dan kunt u dit doorgeven aan de support afdeling via het ticketsysteem.

PDF documenten die worden geopend vanuit het archief van een behandeldossier worden niet meer eerst gedownload naar de computer of tablet van de gebruiker, maar worden direct in de browser getoond.

Het extra informatie veld in het huisartsscherm wordt niet meer standaard gewist als op de knop formulier wissen wordt geklikt. Deze aanpassing is gedaan omdat is gebleken dat veelvuldig niet-huisarts-gerelateerde informatie in dit veld wordt gezet.

Wanneer met de muis op een episode wordt gehoverd, dan wordt het hoofddoel (mits ingevuld) van de episode getoond. Voor tablet gebruikers is een ‘i’ ikoontje toegevoegd om het hoofddoel te kunnen zien.

Aan de zorgkaart voor de verpleegkundige discipline is een tabje toegevoegd waarmee direct de actuele gepubliceerde adviezen getoond worden.

Verpleegkundigen, muziektherapeuten en diëtisten kunnen nu ook hulpmiddelen invoeren.

In de selectielijst Doel van inschrijving in het scherm basisgegevens zijn de volgende keuzeopties toegevoegd: gerontopsychiatrie, huntington en korsakov.

Placeholders

Er is een placeholder toegevoegd voor Diëtetiek voor de verwijsdiagnose.

Er is een placeholder toegevoegd waarmee een overzicht van de ingezette hulpmiddelen in een brief of advies kan worden opgenomen.

Declaratie geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP)

In de vorige release notes hebben wij de verwachting uitgesproken dat de declaratiemodule in de maart release zou worden opgeleverd. Hier wordt echter nog hard aan gewerkt. De nieuwe verwachting voor oplevering van deze module is 22 april.

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Het is nu mogelijk om Eerstelijnsverblijf te declareren onder verschillende contractant AGB codes. Tevens is het mogelijk om onderscheid te maken tussen de AGB code contractant en AGB code uitvoerder.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

Claudicatio vragenlijst versie 4 fysiotherapie Opgenomen in LDF-export
Claudicationet baseline fysiotherapie Opgenomen in LDF-export
Motricity Index ergotherapie Voor discipline beschikbaar gemaakt
Manuele Spierkracht Test verpleegkundige Voor discipline beschikbaar gemaakt
MoCa ergotherapie Voor discipline beschikbaar gemaakt
Leerniveau logopedie, psychomotorische therapie Voor discipline beschikbaar gemaakt
BRMO/MRSA maatschappelijk werk Voor discipline beschikbaar gemaakt
2 of 6 minuten wandeltest: afstand in m
Boston Benoem Test: totaal
Brunnstrom Fugl-Meyer assesment: totaalscore
Cornell-scale: totaalscore
DEMMI: DEMMI score
Elderly Mobility Scale: total
EPM-ROM (range of motion): totaalscore
Poma / Tinetti: totaalscore
Freezing of gait questionaire: score
Functional Reach Test: afstand in cm
Gestandaardiseerde MMSE: totaalscore
Tien meter looptest**: tijd in seconden
Timed chair stand test: uitkomst (seconden)
Muziektherapie Voor discipline beschikbaar gemaakt
Functional ambulation categories
PACSLAC
Leerniveau
Retropulsietest
Utrechtse arm/handtest (UAT)
Screeling
diverse In meetinstrumentenoverzicht als cijfer ipv bolletje

Integraties

Ysis voorziet nu in een tweede versie van de API voor het uitwisselen van de gepubliceerde adviezen in het behandeldossier. Deze tweede versie is gemaakt omdat één advies nu door meerdere disciplines aangemaakt en gepubliceerd kan worden. Klik hier voor meer informatie.

Er is een nieuwe API toegevoegd voor het uitwisselen van bijzonderheden. Dit zal vooral gebruikt worden om het overdrachtsproces met de avond-, nacht- en weekenddienst te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

QDNA is toegevoegd als koppelpartner voor PREM.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie