Sensire kiest ook voor het Ysis Zorgdossier

VARSSEVELD/AMSTERDAM –  “Meer bezig met je vak!” dat is het uitgangspunt van Gerimedica en Sensire die samen werken aan de ontwikkeling van een nieuw zorgdossier voor de wijkverpleging: Ysis Zorgdossier. Het elektronisch cliëntdossier (ECD) wordt opgebouwd volgens de standaarden van het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (NWG). Daarmee ondersteunt het de verdere vakontwikkeling van de wijkverpleegkundige. In maart 2022 moet het dossier klaar zijn voor gebruik door de verpleegkundigen en verzorgenden van Sensire in de Achterhoek en de Liemers.

Bestuurder Maarten van Rixtel van Sensire: “Gerimedica en Sensire werken al langere tijd naar tevredenheid samen. Beide organisaties zijn zich zeer bewust van de uitdagingen die op de (ouderen)zorg afkomen en willen allebei zorgprofessionals zo goed mogelijk faciliteren. Bij Sensire gaan zorgprofessionals zelf over de inhoud, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, in dialoog met de klant. Daar past een zorgdossier bij dat hen hierbij optimaal ondersteunt. Ik heb er veel vertrouwen in dat we dat samen met Gerimedica kunnen realiseren.”

Sensor Ysis Zorgdossier van Gerimedica

Op de wijkzorg toegesneden

Henk de Jong, opgeleid als specialist ouderengeneeskunde en nu eindverantwoordelijk voor de klanten van Gerimedica: “De samenwerking met Sensire leidt tot een op de wijkzorg toegesneden variant van het Ysis Zorgdossier. Dat zorgdossier zal uiteraard ook beschikbaar komen voor andere zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De afgelopen jaren zijn meer dan 100 zorgaanbieders met succes gaan werken met Ysis Behandeldossier. Een zorgdossier voor de wijkzorg is een logische vervolgstap. Daarom besloten wij Ysis Zorgdossier toe te gaan voegen aan ons portfolio.”

“Het uitgangspunt voor het nieuwe dossier is dat het de zorgprofessional volgt in het werkproces en dat het dossier daaraan ondersteunend is”, stelt van Rixtel. “Daarmee wordt de zorgprofessional ontlast in onnodig (administratief) werk. Dat is hard nodig gezien de toenemende zorgvraag en personele krapte.”

Zorgdossier dat uitgaat van vertrouwen

Het nieuwe zorgdossier gaat veel meer uit van vertrouwen in de zorgprofessional en is minder een controle-instrument, legt de Jong uit. “Het zorgdossier wordt zodanig ontwikkeld dat de zorgprofessional zo weinig en zo kort mogelijk interactie nodig heeft met het systeem. Ysis Zorgdossier moet antwoord geven op twee vragen: wat wil je weten en wat wil je vastleggen? Het antwoord op die vragen is natuurlijk niet altijd hetzelfde en dus moet het dossier in elke situatie op een intuïtieve manier reageren. Bij het (door)ontwikkelen van het Ysis Zorgdossier werken we zeer intensief samen met zorgprofessionals van Sensire, zodat het dossier perfect aansluit bij de dagelijkse praktijk.”

Gerimedica heeft een uitgebreid portfolio op het gebied van het ondersteunen van behandelaren, verpleegkundigen en verzorgenden waar Sensire al geruime tijd gebruik van maakt. Sensire gaat nu ook met de wijkverpleging over naar Gerimedica en neemt daarmee afscheid van het enkele jaren geleden zelf ontwikkelde zorgdossier ZES.