Aanleveren van Wzd gegevens aan de IGJ uitgesteld

Recent gaven wij u een update over bovengenoemde aanlevering. Gerimedica was druk bezig deze aanlevering te ondersteunen zodat dit vanaf september kon worden ondersteund.

Op 16 juli werd echter dit bericht gepubliceerd waarin gemeld wordt dat deze aanlevering wordt uitgesteld. Dit heeft te maken met een wetswijziging die eerst dient te worden gerealiseerd om toe te staan dat gegevens worden aangeleverd op BSN. Momenteel is dat nog niet toegestaan maar voor de aanlevering is dit juist verplicht.

Omdat wij inmiddels flink op weg zijn zullen wij de ondersteuning van deze aanlevering conform planning bouwen en opleveren. Dat maakt het ook mogelijk om testaanleveringen te doen zodat wanneer wel aangeleverd mag/moet gaan worden dit zonder verdere problemen zal kunnen gebeuren.