De Wet zorg en dwang en het aanleveren van gegevens aan de IGJ, een update

Iedere zorginstelling die Onvrijwillige zorg (Ovz) levert in het kader van de Wzd dient halfjaarlijks informatie aan te leveren aan de IGJ, de zogenaamde toezichtinformatie.

De aanlevering over het eerste half jaar van 2021 (die in september moet gebeuren) zal voor het eerst gebeuren via een zogenaamd .xml bestand dat digitaal moet worden geupload bij de IGJ. Meer informatie daarover leest u hier.

Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat Ysis deze aanlevering ondersteunt. Hoewel de specificaties hiervoor pas zeer laat beschikbaar waren zijn wij inmiddels met het bouwen van de benodigde ondersteuning gestart en zullen wij dit tijdig beschikbaar maken.

Net zoals de meeste systemen leggen wij in Ysis nog niet alle gegevens vast die (uiteindelijk) nodig zijn. Voor de aanlevering in september geldt dat de IGJ verwacht dat de beschikbare gegevens in het juiste format worden aangeleverd.

Een van de hete hangijzers in de zogenaamde duurregistratie. In Ysis ondersteunen we dat nu nog niet omdat we ons zorgen maken over de administratieve last hiervan. Dit geldt overigens voor de categorieën “Insluiting‘ en “Mechanische fixatie”. Richting de volgende aanlevering zullen we zorgen dat ook hiervoor een registratiemogelijkheid is, met zo min mogelijk extra administratie.

Voor het analyseren van uw eigen data kunt u als zorginstelling natuurlijk al vanaf het begin gebruik maken van Ysis Inzicht!