Op  30 juni in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis. Een aantal hiervan is al eerder op de productieomgeving beschikbaar gemaakt.

Twee factor authenticatie (2FA) via Authenticator app

Aan deze release is een nieuwe vorm van twee factor authenticatie toegevoegd, naast de al beschikbare SMS authenticatie. Deze nieuwe vorm maakt gebruik van een Authenticator app, bijvoorbeeld Google Authenticator of Microsoft Authenticator. Met deze nieuwe vorm is het niet meer nodig om SMS codes te versturen. Dit maakt het authenticatie proces veiliger en minder foutgevoelig.

Meer informatie is te vinden op onze handleiding op de pagina’s Gebruikersbeheer en Inloggen en uitloggen.

Wanneer u gebruik wenst te maken van deze nieuwe vorm van authenticeren neemt u contact op met onze support afdeling via het klantportaal.

COVID-19 vaccinatieregistratie

Bij het registreren van vaccinaties is het nu mogelijk uit een lijst het juiste batchnummer te selecteren. Dit voorkomt fouten en maakt het registratieproces een stuk minder tijdrovend.

Er is een extra data aanlevering toegevoegd waarmee geanonimiseerd informatie wordt aangeleverd aan het RIVM over het aantal geregistreerde vaccinaties. Er is een opt-out mogelijkheid ingebouwd voor zorginstellingen die niet aan deze aanlevering wensen deel te nemen.

Andere nieuwe functionaliteiten

Er is een mogelijkheid toegevoegd om vanuit Ysis direct door te klikken naar Fierit ECD, voorheen Cura. Hiertoe is een autorisatie “Toegang Fierit” toegevoegd aan het gebruikersbeheer. Neemt u contact op met onze support afdeling via het klantportaal om deze mogelijkheid te activeren.

Bij het maken van een nieuw meetinstrument is het nu mogelijk door invoer van een deel van de naam van het meetinstrument sneller het juiste meetinstrument te kiezen uit een mogelijk lange lijst van instrumenten.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

In een vorige release is een wijziging in het documenten archief doorgevoerd waardoor uitsluitend nog standaard mappen aangemaakt werden voor de discipline van de medewerker die een behandelrelatie met een patiënt aanging. Deze wijziging is teruggedraaid. Het is vanaf nu weer zo dat bij het aanmaken van een behandelrelatie van welke discipline dan ook, de standaard mappen van alle disciplines in het archief worden aangemaakt.

Het is nu mogelijk om een behandelafspraak (of een serie behandelafspraken) te verwijderen vanuit de agenda view van de patiënt, de medewerker of de afdeling. Voorheen was dit alleen mogelijk vanuit het timeline panel in het dossier.

De manier van selecteren van tijden van behandelafspraken is verbeterd. Als een tijd is (voor)ingevuld, dan wordt deze nu standaard geselecteerd in de selectielijst. Bij het wijzigen van de starttijd wordt de eindtijd automatisch aangepast, zodanig dat de duur van de afspraak gelijk blijft.

Bij registratie van eerstelijnsverblijf zijn de keuzemogelijkheden voor Herkomst en Bestemming uitgebreid. Voor beide gelden nu de volgende opties:

  • Thuis
  • Ziekenhuis
  • Geriatrische revalidatie zorg
  • Verblijf met behandeling (Wlz)
  • Overleden (alleen bij Bestemming)
  • Overig

Bij de optie Overig kan een vrije tekst ingevoerd worden.

Wanneer een nieuwe medewerker wordt gekoppeld aan een afdeling met de markering Eerstelijns paramedische zorg, dan wordt de nieuwe medewerker nu niet meer standaard toegevoegd aan het behandelteam van ingeschreven patiënten op die afdeling.

In het tabblad Juridisch onder Juridische status dient bij de optie ‘Besluit tot opname en verblijf’ een einddatum ingevuld te worden.

Wanneer een systeembericht door één van de applicatiebeheerders wordt gearchiveerd, dan wordt nu het bericht gearchiveerd voor alle applicatiebeheerder van de zorginstelling. Het betreft hier meldingen over blokkeren van gebruikers en meldingen over ongeautoriseerde toegang tot dossiers.

Er is een placeholder toegevoegd voor het opnemen van het BIG nummer van een medewerker in een automatisch gegenereerde brief.

De rapportage ‘Medewerkers’ is vanaf deze release niet langer in Ysis behandeldossier beschikbaar, maar in Ysis Inzicht. De overige rapportages (Admin, Bopz, ELV, ELZ, Hulpmiddel en Zorginhoudelijk) zijn zowel in behandeldossier als in Ysis Inzicht te raadplegen.

Ysis mobiel

Wanneer een medewerker via de Ysis mobiel app tijd registreert in het kader van GRZ, wordt in het invoerscherm weer standaard de medewerker voorgeselecteerd.

Ysis financieel

In de Ysis financieel module voor eerstelijnsverblijf zijn extra validaties toegevoegd op het factuurnummer bereik die ingesteld kan worden. Dit om onnodige fouten bij het declareren te voorkomen.

Aan de Ysis financieel module voor GZSP is een declaratierapportage toegevoegd.

Bij het declareren van GZSP werden de regels die van toepassing zijn per 1 januari 2021 ook toegepast op prestaties van vóór 1 januari 2021. Dit is gecorrigeerd.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

StarT Back Screening Tool (SBT) Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
Activiteitenmeter Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
COPD-Vragenlijst Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
COPD baseline vragenlijst Fysiotherapie  Nieuw meetinstrument
SARC-F Fysiotherapie, Diëtetiek Nieuw meetinstrument
 RUDAS-NL Medisch, Psychologie Nieuw meetinstrument
Fatigue Severity Scale (FSS) Ergotherapie, Fysiotherapie en Psychologie Nieuw meetinstrument
2 en 6 minuten wandeltest Fysiotherapie Aanpassingen ten behoeve van LDF
Claudicatio Vragenlijst Fysiotherapie Aangepast naar versie 5
Brunnstrom Fugl-Meyer assessment Fysiotherapie Scoring aangepast
Patiëntspecifieke klachten (PSK) Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
Vocht- en voedingslijst Verpleegkunde, Diëtetiek Disciplines uitgebreid
Overig meetinstrument alle disciplines Disciplines uitgebreid
Tilburger Frailty Indicator (TFI) Verpleegkunde Disciplines uitgebreid
USER Psychologie, psychologie consultatie Disciplines uitgebreid
Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) Meetinstrument aangepast (‘agressief gedrag’ wordt ‘onbegrepen gedrag’)

Integraties

Voor de Wet zorg en dwang zijn diverse integraties doorontwikkeld. Ysis kan nu actieve onvrijwillige zorg (Ovz) tonen afkomstig uit Puur (van Ecare), ONS (Nedap) en SDB ECD (van SDB groep, voorheen bekend als QIC). U wordt hierover nader geïnformeerd afhankelijk van het ECD dat bij uw organisatie in gebruik is. Voor het in gebruik nemen van deze koppeling moet er wel ook aan de kant van de partner een release worden gedaan.

Op het moment van schrijven (1 juli 2021) is Ovz vanuit Puur (eCare) en vanuit ONS (Nedap) beschikbaar op onze productieomgeving. U kunt een ticket naar de support afdelingen van Gerimedica en van de partner sturen indien u dit wilt activeren. Ovz vanuit SDB ECD (voorheen QIC) komt binnenkort beschikbaar.

Het tonen van Ovz maatregelen vanuit Lable (LableCare) was al bij een eerdere release beschikbaar via het zorgplan.

Ysis ondersteund (sinds april) versie 8.0 van de LDF aanleverspecificaties.

Er zijn een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd in de ondersteuning van het SCIM protocol.

Bugs

Er zijn diverse bugs opgelost.