Release 2.45

OpĀ  31 maart in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis.

Aanlevering geregistreerde COVID-19 vaccinaties

In de vorige release is in samenspraak met het RIVM een meetinstrument toegevoegd aan het behandeldossier om de registratie van covidvaccinaties te kunnen doen. Deze registratie vormt de basis voor elektronische aanlevering ten behoeve van het landelijke register*) voor covidvaccinaties (klik hier voor meer informatie). Deze elektronische aanlevering is inmiddels beschikbaar in Ysis enĀ  ook al in productie gegaan. Wanneer u hier vragen over heeft, neemt u dan contact op met onze support afdeling via hetĀ klantportaal.

*)Ā Het landelijk register wordt aangeduid met CIMS: covidvaccinatie informatie- en monitoringsysteem.

Ysis mobiel

De beveiliging van de Ysis mobiel app voor medewerkers is verbeterd. Het inloggen maakt nu gebruik van de centrale authenticatie server (CAS) van Ysis. Hiermee wordt het ook mogelijk om in de app in te loggen via het netwerk van de organisatie, mits de organisatie de SAML methode ondersteunt. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze support afdeling via het klantportaal.

Let op: Na de productiegang van deze release op 31 maart is de bestaande versie van de Ysis mobiel app niet meer bruikbaar. Gebruikers van de app dienen een update te installeren die direct na de productiegang beschikbaar zal worden gemaakt in de appstore voor Apple/iOS toestellen en Google Play voor Android toestellen.

Let op: De iOS variant van de app wordt op dit moment door Apple nog gereviewd. Zodra deze review is afgerond is de app beschikbaar voor update. Helaas hebben wij geen invloed op de doorlooptijd hiervan.

Nieuwe functionaliteiten

Op een aantal plaatsen in het behandeldossier worden de gebruikersvoorkeuren vastgelegd zodat deze later hergebruikt kunnen worden. Het gaat om de volgende voorkeuren:

  • De keuze voor het tonen van alleen mijn patiĆ«nten of alle patiĆ«nten van een afdeling in het scherm locatie/afdeling.
  • De keuze voor vrije tekst of gestructureerde rapportage / decursus.
  • De keuze voor het tonen van alle meetinstrumenten of alleen meetinstrumenten van de discipline van de ingelogde medewerker.

De eisen voor een veilig wachtwoord zijn uitgebreid. Een veilig wachtwoord moet nu minimaal 12 tekens lang zijn (en maximaal 64 tekens). Er wordt gecontroleerd of (een deel van) het wachtwoord niet voorkomt op een lange lijst “voor de hand liggende” wachtwoorden, bijvoorbeeld test of 1234. Ook is het niet toegestaan de gebruikersnaam in het wachtwoord terug te laten komen. Door deze aangescherpte eisen is het niet meer nodig iedere 3 maanden het wachtwoord te veranderen.

Let op: Bestaande wachtwoorden die nog niet aan de nieuwe eisen voldoen blijven geldig. Pas wanneer een wachtwoord wordt gewijzigd, of een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt zijn de nieuwe eisen van toepassing.

Wanneer een medewerker een mislukte poging doet om met de gebruikersnaam van een een collega in te loggen, dan krijgt deze collega een email hierover. Als het emailadres van de medewerker niet bekend is, dan wordt deze mail verstuurd naar de applicatiebeheerder.

De monodisciplinaire formulieren voor de discipline Diƫtetiek zijn aangepast aan de laatste afspraken die gemaakt zijn in de gebruikersgroep diƫtisten. Alle bestaande formulieren zijn aangepast naar de nieuwe formulieren.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

Wanneer de medewerker vanuit een bericht dat vanuit Medimo is verstuurd naar het EVS gaat, dan wordt een nieuw tabblad geopend voor het EVS. Als er in de browser al een tabblad open is met het EVS, dan wordt dezeĀ  opnieuw gebruikt.

De popup voor het registreren van zorgactiviteit in het kader van de Basis GGZ wordt alleen nog maar getoond na verslaglegging door medewerkers met discipline Medisch, Psychologie of Psychologie consultatie. Voor andere disciplines wordt deze popup niet meer getoond.

Het is niet meer mogelijk om voor cliƫnten / patiƫnten in de VG sector behandelafspraken van het type GRZ te maken. Deze financieringsvorm is niet van toepassing op de VG sector en daarom is deze keuzemogelijkheid verwijderd.

Er is een aanpassing gedaan in de manier waarom herinneringen voor geplande behandelafspraken in de persoonlijke agenda’s van medewerkers komen te staan. De patiĆ«ntnaam wordt nu eerst getoond, gevolgd door “Ysis herinnering”. Dit maakt het inzichtelijker voor de medewerker in week- of maandmodus.

Bij het printen van behandelafspraken vanuit de agenda wordt nu de meer uitvoerige omschrijving ook geprint als deze is toegevoegd aan een behandelafspraak.

Bij het registreren van eerstelijns paramedische zorgactiviteiten is het nu mogelijk om de niet-discipline specifieke prestatiecodes (bijvoorbeeld in het kader van gecombineerde leefstijl interventie, GLI) te kiezen, ook als de betaling niet door de zorgverzekeraar wordt gedaan.

De activeringsbrief voor Yris patiƫntportaal is aangepast zodat deze eenvoudiger is in het gebruik.

BI export

In de vorige release hebben wij toegevoegd dat de specialist ouderengeneeskunde als verwijzer kan optreden voor een GRZ zorgtraject. Deze aanpassing is nu ook doorgevoerd in de BI export.

Gebruikersbeheer

In een vorige versie hebben wij rollen geĆÆntroduceerd. Via rollen kunnen groepen autorisaties in Ć©Ć©n keer toegewezen worden aan een gebruikersaccount. Daarnaast kunnen individuele autorisaties toegewezen worden aan een gebruikersaccount. In het scherm voor beheer van een gebruikersaccount is nu beter inzichtelijk welke autorisatie via een rol zijn toegewezen aan een account. Autorisaties die onderdeel zijn van een toegewezen rol kunnen niet meer individueel aan een gebruikersaccount worden toegewezen.

Voor iedere discipline is er nu altijd een standaard rol aanwezig en deze kan niet meer worden verwijderd door de beheerder. De autorisaties in de standaard rollen kunnen wel aangepast worden. Bij aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount wordt automatisch de standaard rol behorend bij de discipline van de medewerker toegewezen.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

Utrecht Symptoom Dagboek (USD) Medisch Nieuw meetinstrument
Quadricepsmeting Dynamometrie (QD) Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
mMRC dyspnoe vervangen door MRC dyspneu Fysiotherapie Vervanging in verband met LDF aanleverspecificaties
MRC dyspneu Fysiotherapie Toegevoegd aan LDF aanlevering
Barthel index Ergotherapie Discipline toegevoegd
Modified Asworth Scale Ergotherapie Discipline toegevoegd
EQ-5D-5L (Euroqol 5D) Ergotherapie, Fysiotherapie en Psychologie Disciplines toegevoegd
Timed chair stand test (TCST) Fysiotherapie Meetinstrument uitgebreid met veld ‘Opmerking’
Action Research Arm Test Ergotherapie, Fysiotherapie Meetinstrument uitgebreid met veld ‘Geteste arm’ (links/rechts)
Profiel arbeidsobservatie (VG) Ergotherapie Meetinstrument gecorrigeerd
One-Repetition Maximum / Herhalingsmaximum (1RM) Fysiotherapie Validatie veld ‘Weerstand’ aangepast
Mini Balance Evaluation Systems Test Fysiotherapie Rekenhulp verbeterd

Integraties

Wanneer In Ysis een onvrijwillige zorg maatregel wordt aangemaakt of wanneer een wilsbekwaamheid of juridische status veranderd dan wordt een notificatie naar Lable, QIC en Puur gestuurd. Deze systemen halen daarna de nieuwe gegevens op uit Ysis.

Ysis is nu in staat onvrijwillige zorg afkomstig van een extern ECD te tonen in het tabblad Juridisch in het medisch dossier van een patiƫnt. Deze Ovz maatregelen kunnen alleen ingezien worden en niet in Ysis worden aangepast. Per partner moet wel de koppeling worden uitgebreid voordat deze gegevens in Ysis beschikbaar komen, zie de Wzd mailings voor de voortgang per partner.

Ter herinnering: De integratie voor het ontvangen van labresultaten via de medische berichtenservice van KPN eZorg is beschikbaar. U kunt deze mogelijkheid kenbaar maken bij de laboratoria waar uw organisatie mee samenwerkt.

De integratie met planning systemen is uitgebreid. Voorheen konden alleen behandelafspraken in het kader van GRZ worden gepland. Het is nu ook mogelijk om eerstelijns paramedische behandelafspraken en overige afspraken vanuit een extern planning systeem zichtbaar te maken en af te handelen in Ysis.

Bugs

Er zijn diverse bugs opgelost.