Ysis Covid-19 registratie

Interoperabiliteit in de zorg, wat is dat?

Gerimedica stelt een nieuw ontwikkelteam samen met als hoofddoel echte interoperabiliteit tussen zorginstellingen te realiseren.
Interoperabiliteit staat voor het uitwisselen van zorggerelateerde gegevens tussen zorginstellingen.
Belangrijk bij het uitwisselen van deze gegevens zijn de adressering, de autorisatie en herleidbaarheid. Een grote uitdaging hierbij is dat verschillende vormen van zorg (bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen) andere gegevens vastleggen en ook vaak op verschillende manieren opslaan.

Fysieke mappen en PDF-jes

De zorg en de medische dossiervoering is het afgelopen decennium verregaand gedigitaliseerd, maar op het moment dat een patiënt verhuist van bijvoorbeeld een ziekenhuis naar een zorginstelling, of moet worden overgedragen naar een andere vorm van zorg, dan zijn hier geen standaard oplossingen voor. Heel veel gaat nog met ‘pdfjes’ of zelfs fysieke mappen.

Standaard structuren

Vanuit de overheid en de zorgsector zelf zijn de afgelopen jaren initiatieven gestart om te komen tot een standaardstructuur voor de data op basis van o.a. zibs, snomed en fhir en een standaard architectuur om de overdracht van het dossier zelf te faciliteren, de eOverdracht. Gerimedica is ook betrokken bij het overleg hierover met de relevante instanties, zoals het ministerie van VWS, Nictiz, de RIVM, Verenso en VZVZ.

Uitdagingen

De ontwikkelde standaarden vormen echter alleen een algemene basis voor uitwisseling van data en er zijn nog veel uitdagingen op te lossen om hiermee te komen tot een echte landelijk werkende oplossing tussen alle IT leveranciers in de verschillende zorgsectoren. Zo is de beveiliging van medische dossier cruciaal. Bij de overdracht van een medisch dossier naar een andere ‘data-eigenaar’ – een zorginstelling, concurrent/collega ICT leverancier – moeten we er absoluut zeker van zijn dat de data alleen door de juiste mensen benaderd kan worden.

Een moderne open oplossing

Maar hoe doe je dat als je deze partij niet kent en geen gezamenlijk netwerk of een trusted identity provider hebt? Daarbij is het streven dat we niet één centrale autoriteit creëren in Nederland. Gerimedica streeft naar een moderne open oplossing, zonder commercieel belang, waar iedere partij kan aansluiten. Om dit te realiseren dragen we actief bijl aan het initiatief genaamd ‘Nuts’.

Gerimedica staat erom bekend om oplossingen te realiseren die leiden tot sterker onderling vertrouwen. Vertrouwen in elkaars data en informatie. Niet alleen tussen teams binnen een instelling maar ook tussen zorginstellingen onderling. Wij willen interoperabiliteit met en voor onze klanten nadrukkelijker ondersteunen. Op dit moment worden er op veel plekken proef- en pilotprojecten gestart om hier ervaring mee op te doen. Met de basiselementen die uit deze projecten voortvloeien is het doel om tot echt werkende oplossingen te komen.

Gerimedica vindt dit een dermate grote en belangrijke ontwikkeling in de zorg dat wij hier een geheel nieuw ontwikkelteam voor opzetten. Dit team bouwt de interoperabiliteit van de grond af op en sluit verschillende zorgapplicaties in de rest van Nederland op elkaar aan. Met echte interoperabiliteit is er vertrouwen in elkaars zorginformatie. Dan kun je als zorgprofessionals meer bezig met je vak.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie