Leren van data

De ouderenzorg groeit als sector in de zorg snel. Zo snel dat verbeteren en ontdekkingen doen in dit type zorg, de hoogste prioriteit zou moeten hebben. Wetenschappelijk onderzoek vervult  hier een sleutelrol bij. De traditionele manier voor universiteiten om gegevens te verzamelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is door het laten invullen van vragenformulieren om die data vervolgens samen te voegen in een database. . Deze aanpak is inefficiënt en vereist onnodig handwerk van artsen en andere professionals. Wij begrijpen dat er soms letterlijk nog formulieren in de la liggen voor verschillende lopende onderzoeken. Of dat artsen  handmatig inloggen op een aparte website, waar ze de formulieren kunnen invullen. Naast het verzamelen van de gegevens, is het verwerken van deze formulieren tijdrovend en inefficiënt voor de onderzoekers. 

Privacy

Bij Gerimedica werken we volgens het principe Privacy by Design: Privacy is altijd een dragend onderdeel in de software die wij maken. Bij het gebruik van data uit de database van een EPD moeten zorgverlener en onderzoeker de privacy van de cliënt goed bewaken. Vanuit wetgeving (bv de AVG) mag niet meer data worden aangeleverd dan strikt noodzakelijk voor het betreffende onderzoek, en er zijn hoge eisen aan het pseudonimiseren van de gegevens zodat deze niet direct herleidbaar zijn tot personen. Dit betekent dat complexe filters nodig zijn voordat een database geleverd kan worden. Bovendien moeten patiënten bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun gegevens en in sommige gevallen zelfs expliciet toestemming verlenen. 

Gegevens verzamelen voor de wetenschap met Ysis

Ysis, het behandeldossier van Gerimedica wordt gebruikt voor het beheer van meer dan 50% van alle medische dossiers in de ouderenzorg in Nederland. Gerimedica wordt gedreven door de ambitie om bij te dragen aan de best mogelijk zorg.,Daarom vinden wij het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek belangrijk en willen wij dit verbeteren. Vanwege het wijdverbreide  gebruik van Ysis in de ouderenzorg en onze hoge privacy standaard zijn wij optimaal gepositioneerd om het behandeldossier in te zetten voor gegevensverzameling bij  wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard ligt de eindbeslissing bij zorginstelling en de individuele cliënt om eigen data hiervoor niet beschikbaar te stellen.

Data slimmer verwerken

De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met Amsterdam UMC, locatie VUmc, meerdere wetenschappelijke onderzoeken ondersteund. De gegevensverzameling voor een onderzoek maakten we via een slimme portal beschikbaar in het behandeldossier. De portal zorgt ervoor dat digitale enquête formulieren worden aangeboden aan de behandelend arts, op momenten dat dit voor patiënt en/of arts relevant is. Slimme triggers zorgen ervoor dat de arts automatisch de suggestie krijgt een formulier in te vullen als het behandeldossier  het vermoeden heeft dat de patiënt in aanmerking komt voor het betreffende onderzoek.
Dit vermindert de werklast van de artsen, verhoogt de hoeveelheid en kwaliteit van de data en maakt het verwerken van de data voor de universiteit veel efficiënter en effectiever. Hiermee wordt bovendien voorkomen dat  er te veel of niet-pseudonieme data wordt verstrekt. 

Voorbeelden uit de wetenschap

Op basis van gegevens die via het Ysis behandeldossier zijn verzameld  zijn meerdere internationale wetenschappelijke publicaties gedaan (bijvoorbeeld: “Physician Treatment Orders in Dutch Nursing Homes” en “The Influence of Activity-Based Funding on Treatment Intensity and Length of Stay of Geriatric Rehabilitation Patients”). Daarnaast leveren wij sinds maart 2020 ook Corona besmettings- en vaccinatiecijfers aan het RIVM en aan Verenso – de beroepsvereniging voor de ouderenzorg – over de situatie rondom COVID-19 in de verpleeghuizen. Samen met het Amsterdam UMC doen we ook onderzoek naar het ziekteverloop van Corona bij ouderen. Dit verloop wijkt af van dat van jongere/gezonde mensen en meer kennis hierover kan de zorg bij deze ziekte verbeteren.

Betere hulpmiddelen voor onderzoek

Het ondersteunen van deze onderzoeken vereist tot op heden een behoorlijke hoeveelheid maatwerk software. Gerimedica heeft een onderzoeksplatform ontwikkeld in het behandeldossier, dat wij in de komende periode verder gaan uitbreiden. Ook willen wij de tooling – dat zijn de hulpmiddelen – rond het verzamelen en aanleveren van de gegevens uitbreiden. Bij het Amsterdam UMC is er de komende jaren veel ruimte en budget voor meer onderzoek en de samenwerken zal uitgebreid worden met andere universiteiten. 

Om bij te dragen aan de best mogelijke zorg en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek te realiseren formeert Gerimedica  hiervoor een geheel nieuw ontwikkelteam. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie