Verslag Wzd (online) symposium 29 oktober

Op 29 oktober sloten zo’n 40 deelnemers aan bij ons online mini-symposium over de Wet zorg en dwang. Alle deelnemers hadden dagelijks met de Wzd te maken, bijv. als projectleider, Wzd functionaris of anderszins.

We hebben de mensen mogen bijpraten over de ontwikkelingen in Ysis. Ook presenteerden we de dashboards van Ysis Inzicht waarmee de inzet van Onvrijwillige zorg kan worden gemonitord. Welke Ovz wordt er ingezet, in welke fase van het stappenplan bevinden ze zich, hoe verhoudt het zich tot de juridische status etc. Ook konden we laten zien hoe Ysis Inzicht actief kan bijhouden welke Ovz bijna geëvalueerd moet worden of geëvalueerd had moeten worden.

Daarna gaf Brenda Frederiks een presentatie over de laatste ontwikkelingen in de Wzd.

Vervolgens werd in 4 kleine groepen gediscussieerd over best practices, dilemma’s in de praktijk, implementatie van de Wzd en wensen t.a.v de ondersteuning in Ysis.

Heeft u dit symposium gemist en werkt u met Ysis? Dan kunt u via uw accountmanager informatie opvragen over wat deze bijeenkomst heeft opgeleverd!

Wij kijken terug op een mooi symposium en bedanken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en inzet!