Release 2.44

Op 16 december in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis:

Registratie COVID-19 vaccinaties

In samenspraak met het RIVM is een meetinstrument toegevoegd aan het behandeldossier om de registratie van covidvaccinaties te kunnen doen. Het is de verwachting dat deze vaccinaties binnen afzienbare tijd beschikbaar komen voor kwetsbare groepen in zorg en het zorgpersoneel. De registratie vormt de basis voor elektronische aanlevering ten behoeve van het landelijke register*) voor covidvaccinaties (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/23/kamerbrief-vaccinatiestrategie-covid-19). Deze elektronische aanlevering is nog niet beschikbaar in Ysis en zal in een later stadium opgeleverd worden.

*) Het landelijk register wordt aangeduid met CIMS: covidvaccinatie informatie- en monitoringsysteem.

Nieuwe functionaliteiten

In het berichtenscherm is een tab ‘Verstuurd’ toegevoegd. Onder deze tab kan de gebruiker de verstuurde berichten terugvinden.

In een eerder release is ondersteuning van SAML ingebouwd. Dit maakte het mogelijk om het inloggen van een gebruiker op Ysis uit te besteden aan een externe ID Provider, vaak Google of Microsoft. Als van deze optie gebruik wordt gemaakt was het direct inloggen op Ysis via gebruikersnaam en wachtwoord niet meer mogelijk. Met deze release is een hybride oplossing mogelijk gemaakt, zodat de gebruiker zowel via de externe ID provider als direct op Ysis kan inloggen.

Per 1 januari 2021 wordt de zorg geleverd door gedragswetenschappers en paramedici aan GZSP patiĆ«ntenĀ  overgeheveld naar de Zvw en in dit kader ook op grond van de Zvw gedeclareerd. Het behandeldossier is aangepast zodat gedragswetenschappers en paramedici de zorg geleverd aan GZSP patiĆ«nten kunnen registeren. Gedragswetenschappers registreren GZSP prestaties, paramedische registreren eerstelijns prestaties en leggen vast wie de regiebehandelaar is. Ook zorg aan een groep kans als GZSP prestatie geregistreerd worden.

Het is nu mogelijk om gegevens uit Nedap ONS beschikbaar te maken in Ysis Inzicht, de BI tool van Gerimedica.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

In verband met de Wlz standaarden zijn de administratieve gegevens van de patiƫnt op enkele plaatsen uitgebreid of aangepast. Hierdoor zijn de schermen voor het beheren van persoonsgegevens, adresgegevens en contactpersonen op een aantal plaatsen veranderd. Er zijn geen gegevens verdwenen.

In het veld Hoofddoel in het multidisciplinair behandelplan kunnen nu meerdere regels tekst ingevoegd worden.

De checkbox ‘Chronisch’ in de aanmeldformulieren voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diĆ«tetiek is verplaatst naar een logischer plaats, onder het kopje PREM.

Ysis Financieel

Het beheer van de instellingen van de financiƫle modules is uitgebreid. Daar waar voorheen een aantal instellingen alleen via de helpdesk kon worden gewijzigd, kan dit nu door applicatiebeheerders zelf gedaan worden. Het gaat om instellingen zoals het e-mailadres tbv terugkoppelingen van Vecozo, de AGB code(s) van uw organisatie, DIS portaal gebruikersnaam en volgnummers, URA en UZI nummers en factuurnummer configuratie (voor GRZ).

Ysis Financieel GZSP is aangepast zodat de door gedragswetenschappers en paramedici geleverde zorg aan GZSP patiƫnten kan worden gedeclareerd.

De PVM tool die is geĆÆntegreerd in Ysis is ge-upgrade naar versie 8.1. Dit is de enige versie die vanaf 1 januari 2021 gebruikt kan worden voor aanleveringen aan DIS.

Yris patiƫntportaal

De decursussen en rapportages die in het behandeldossier voorzien zijn van een slotje worden niet meer getoond in Yris.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

COVID-19-Vaccinatieregistratie medisch nieuw meetinstrument
Trunk Impairment Scale fysiotherapie nieuw meetinstrument
USER fysiotherapie beschikbaarheid uitbreiden
10ML-test en wandeltest Psychomotorische therapie beschikbaarheid uitbreiden
Handknijpkrachtmeter fysiotherapie, ergotherapie, diƫtetiek beschikbaarheid uitbreiden naar VG
Energiebehoefte en eiwitbehoefte diƫtetiek beschikbaarheid uitbreiden naar VG
Frenchay arm test ergotherapie verbetering
Caregiver strain index diverse kleine aanpassing
NPRS diverse kleine aanpassing
Mini-Besttest fysiotherapie kleine aanpassing

Integraties

Er is een web service API beschikbaar gemaakt om de onvrijwillige zorg in het kader van de wet zorg en dwang met integratiepartners uit te wisselen.

Er worden notificaties van wijzigingen in de onvrijwillige zorg verzonden naar QIC. Puur kan de onvrijwillige zorg real-time ophalen uit Ysis.

Alle URL’s naar de verschillende online diensten van Vecozo zijn aangepast. Het betreft de diensten COV check, declaratie service, informatieroutering en DBC grouper.

De gebruikersbeheer applicatie is uitgebreid met ondersteuning voor SCIM 2. Via SCIM 2 kunnen externe Identity Provider toepassingen het beheer van gebruikersaccounts overnemen. Dit maakt het mogelijk (in combinatie met SAML) zowel het beheer als de authenticatie van gebruikers te centraliseren.

PREM meldingen worden voor verschillende disciplines aangeleverd indien beschikbaar. Dit hoeft niet meer individueel geactiveerd en geconfigureerd te worden.

Onvrijwillige zorg registraties vanuit Lable worden in Ysis getoond als onderdeel van het zorgplan.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.