Help mee bij aanlevering actuele gegevens over Covid-19 in verpleeghuizen

Actiz en Verenso roepen aan alle Ysis gebruikers op: Help mee bij aanlevering actuele gegevens over Covid-19 in verpleeghuizen.

Een aantal verpleeghuizen levert reeds gegevens aan.  Hoe meer verpleeghuizen deelnemen, des te beter inzicht verkregen kan worden in de verspreiding en het beloop van het virus bij cliënten in verpleeghuizen.  Nu de besmettingen met Covid-19 zijn toegenomen blijft het essentieel om een betrouwbaar beeld te krijgen van de stijging van het aantal zieke cliënten in verpleeghuizen.

Hoe kunnen verpleeghuizen meedoen?

Als uw instelling ook kiest voor deelname, kunt u ons opdracht geven. Een voorbeeld van een opdrachtformulier kunt u opvragen via verpleeghuisregistratie@nivel.nl.

Hoe werkt registreren in Ysis voor zorgmedewerkers?

Nadat uw instelling zich heeft aangemeld, kan per cliënt het registratieformulier in Ysis ingevuld worden. Als er sprake is van (verdenking op) COVID-19 wordt na elke verslaglegging gevraagd of er wijzigingen zijn in de diagnostiek en/of het klinisch beeld. Als dat het geval is vult u een kort en eenvoudig formulier in. Dit gaat door tot de verdenking is opgeheven of de cliënt is hersteld of overleden. In Ysis kunnen ook adviezen en vooringevulde  behandelplannen worden opgenomen, gericht op Covid-19. Hierbij zijn de richtlijnen van Verenso gevolgd. 

Verdere informatie voor gebruikers vindt u in Ysis en in de handleiding.

Achtergrond

Deze monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het RIVM. Deelname is niet verplicht, maar het is belangrijk dat er meer actuele informatie komt over de verspreiding van COVID-19-besmettingen in verpleeghuizen. Dat is van belang voor de volksgezondheid, de verdeling van beschermende middelen over zorgsectoren en voor de veiligheid van bewoners en werknemers in de verpleeghuizen. Het onderzoek loopt in eerste instantie tot en met 31 december 2020, maar kan langer doorlopen als dat nodig is. 

Veilig omgaan met gegevens

De gebruikte methode voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van verpleeghuisbewoners is hierbij gegarandeerd. Lees hier meer over het landelijke project gegevensverzameling ouderenzorg.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *