Release 2.43

Op 7 oktober in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis:

Nieuwe functionaliteiten

Aan het gebruikersbeheer is de functionaliteit ‘Autorisatierollen‘ toegevoegd. Autorisaties kunnen nu worden gegroepeerd in een rol en deze kan aan één of meerdere gebruikers worden toegekend. Gebruikers kunnen ook meerdere rollen hebben. Wanneer een autorisatie aan een rol wordt toegevoegd, of verwijderd, dan wordt dit automatisch direct doorgevoerd op alle gebruikers met die rol.

Het is nu mogelijk om via een importbestand meerdere gebruikersaccounts in één keer aan te maken en bestaande accounts aan te vullen met informatie. Op de handleiding staat een instructie. Deze informatie is belangrijk om door te nemen als u deze functie in gebruik neemt.

Het is nu mogelijk dat meerdere disciplines eenzelfde advies aanmaken (multidisciplinair advies), bijwerken en publiceren.

Er is een knop toegevoegd om in één keer alle gepubliceerde adviezen uit of in te klappen.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

Er is veel werk verricht aan de schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de centrale authenticatie service (CAS) van Ysis. Deze service is de basis van alle beveiliging in de applicaties. Door veelvuldig gebruik van deze service is er in de afgelopen periode een aantal keer ongeplande downtime geweest van Ysis. Met deze verbeteringen is het risico hierop aanzienlijk kleiner geworden.

Wanneer via Ysis naar een externe applicatie (b.v. Medimo) wordt geschakeld in een tweede tabblad, dan wordt nu altijd eerst het tweede tabblad geleegd voordat de externe applicatie wordt aangeroepen. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld bij een trage internetverbinding te lang een oud dossier zichtbaar blijft in de tweede tab.

Wanneer Ysis een PDF genereert dan wordt deze nu direct in de browser getoond, in plaats van eerst gedownload. Dit is van toepassing op de volgende functies:

  • Download PDF in de ‘brief maken’ popup
  • Volledig dossier printen
  • Activatiebrief Yris
  • BOPZ brief
  • Agenda printen

In het afdelingsoverzicht, wanneer een patiënt een timeline gebeurtenis heeft in de toekomst, kan de gebruiker direct zien waar dit om gaat door met de muis over het betreffende icoontje te bewegen, zonder te klikken.

In het multidisciplinair behandelplan wordt nu ook de onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang getoond.

In een vorige release is de optie ingebouwd om bij een patiënt aan te geven of de hoofdbehandelaar wel/niet in Ysis werkt. Deze optie kan per afdeling mogelijk worden gemaakt. In deze release is toegevoegd dat per afdeling ook kan worden aangegeven of de hoofdbehandelaar standaard wel of standaard niet in Ysis werkt. Zie de beschrijving in de handleiding.

De knop om een brief te maken is verwijderd voor de discipline Administratief, omdat deze overbodig is voor deze discipline.

Wanneer er bij het verwijzen naar een discipline geen medewerkers zijn voor die discipline op de betreffende afdeling, dan wordt dit zichtbaar gemaakt in het scherm. Dit voorkomt dat een verwijzing wordt gedaan die nooit door een medewerker verwerkt wordt.

De monodisciplinaire formulieren voor Fysiotherapie zijn aangepast aan de richtlijnen van het KNGF. Alle reeds ingevoerde formulieren zijn automatisch omgezet naar het nieuwe formaat. Het placeholderoverzicht is op basis hiervan geactualiseerd.

De monodisciplinaire formulieren voor Logopedie zijn aangepast aan de richtlijnen van de NVLF. Alle reeds ingevoerde formulieren zijn automatisch omgezet naar het nieuwe formaat. Het placeholderoverzicht is op basis hiervan geactualiseerd.

Aan het aanmeldingsformulier voor Ergotherapie is een optie Chronisch toegevoegd.

De Wzd functionaris kan nu een opmerking bij de onvrijwillige zorg plaatsen zonder dat direct naar de volgende stap in het stappenplan moet worden geschakeld.

Bij de introductie van de nieuwe gebruikersbeheer applicatie is de check voor het archiveren van de laatste medewerker van één discipline op een afdeling niet meegenomen. Deze check is nu weer hersteld. Hierdoor is het niet meer mogelijk om b.v. het gebruikersaccount van een arts te archiveren terwijl deze arts de laatste medewerker van de medische discipline is op één of meer afdelingen.

Er is een placeholder toegevoegd om per discipline de informatie behorende bij de monodisciplinaire behandelplannen, dan wel episodes in een brief op te nemen.

Het is mogelijk meerdere lengtemetingen in te voeren. Deze functie was in juli al in een patch opgeleverd.

Ysis Financieel

De financiële export ten behoeve van de financiële administratie biedt nu de mogelijkheid om journaalposten te aggregeren op grootboek en kostenplaats. Dit voorkomt dat een veelheid aan kleine journaalposten in de administratie worden geïmporteerd. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u dit doorgeven aan de support afdeling via het klantportaal.

Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd in de rapportages van Ysis Financieel GRZ.

Voor de ELV is de rapportage ELV beschikbaar met detailinformatie. Deze functie was in juli al in een patch opgeleverd.

Er zijn nieuwe ELV prestaties toegevoegd:

  • A0004 – Acute zorg aan ouderen in een kortdurende eerstelijns voorziening
  • A0013 – ELV verpleging Korsakov
  • A0014 – Acute Care Unit

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

VB Kwetsbaarheidsindex Alleen VG sector, Medisch, Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie, Psychologie Nieuw meetinstrument
One-Repetition Maximum / Herhalingsmaximum (1RM) Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
SNAQ-RC, SNAQ 65- en SNAQ 65+ Fysiotherapie Beschikbaarheid uitbreiden
WCN Observatielijst Alle disciplines Beschikbaarheid uitbreiden
NPS Opmerking veld toegevoegd.
POMA-tinetti Normwaarden bijjgwerkt

Integraties

In deze release zijn meerdere FHIR resources opgeleverd ten behoeve van de verschillende VIPP programma’s (PGO en eOverdracht).

Het is nu mogelijk om radiologie (MEDRAD) en laboratorium (MEDLAB) berichten uit te wisselen met Ysis via het KPN e-zorg platform. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u dit doorgeven aan de support afdeling via het klantportaal.

De API voor het uitwisselen van gegevens in het kader van de wet zorg en dwang is verbeterd. Ontbrekende velden en coderingen zijn toegevoegd.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.