Release 2.42+

Dit is een tussenrelease van Ysis. De reguliere release van juni jongstleden was uitgesteld in verband met de corona crisis. Deze tussenrelease bevat beperkte functionaliteit die wij graag beschikbaar willen stellen aan klanten vóór de volgende reguliere release van Ysis in september 2020.

Nieuwe functionaliteiten

Het is nu mogelijk meerdere lengtes (groeicurve) vast te leggen in het behandeldossier.

Aan de financiële module voor Eerstelijnsverblijf (ELV) is rapportage toegevoegd. Hiermee kunnen de declaratiegegevens (inclusief retourinformatie) geëxporteerd worden naar een Excel bestand. De gebruiker kan zelf kiezen over welke periode dit rapport moet worden gegenereerd.

Wanneer een meetinstrument is ingevuld en de gebruiker kiest voor de optie om een rapportage aan het meetinstrument te koppelen, dan wordt er nu bij het opslaan van de rapportage ook rekening mee gehouden of een patient een lopend GRZ zorgtraject heeft. Zo ja, dan wordt de popup voor tijdregistratie in het kader van de DBC GRZ getoond.

De help omgeving is volledig vernieuwd. Ysis stuurt de gebruiker nu door naar de nieuwe help omgeving wanneer op de help link wordt geklikt.

Voor fysiotherapeuten is het nu mogelijk om diagnosecode 9363 (pathologie Covid-19) vast te leggen.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

In de vorige release is de berichten functionaliteit grondig vernieuwd. Hierop is nog een verbetering doorgevoerd: Wanneer verwijzingen of systeemberichten worden gelezen, dan worden ze automatisch ook als gelezen gemarkeerd voor collega’s die hetzelfde bericht hebben ontvangen.

De agenda knop op het afdelingsoverzicht is terug van weggeweest.

De PVM module versie 8.0 is geïntegreerd in Ysis. Hiermee is het weer mogelijk om DIS aanleveringen te doen vanuit de financiële modules voor GRZ en Basis GGZ.

Er zijn aanzienlijke performance verbeteringen doorgevoerd aan alle financiële modules. Met name het valideren en het genereren van declaraties wordt nu een stuk sneller uitgevoerd dan voorheen.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie