Registratie van Coronavaccinaties in Ysis

Op verzoek van de minister van VWS gaat het RIVM een landelijke registratie bijhouden van alle Coronavaccinaties.
Om de aanlevering van deze data mogelijk te maken en tegelijkertijd de belasting voor de zorgverleners minimaal te houden, is een eenvoudig registratieformulier ontwikkeld in Ysis.

Op verzoek van Verenso en Actiz heeft Gerimedica het voortouw genomen bij het ontwerpen van deze registratie.
Vanaf het begin is direct afgestemd met alle leveranciers van ECD’s in de ouderenzorg en zorg voor Verstandelijk Gehandicapten, zodat hopelijk vanaf het moment van de eerste vaccinatie in alle systemen op dezelfde manier de vaccinatie kan worden geregistreerd.
Vervolgens zullen de registraties (uiteraard alleen met toestemming van de client) dagelijks worden aangeleverd bij het RIVM, zodat er steeds een actueel inzicht is in de vaccinatiegraad.
We zijn blij dat we op deze manier een steentje bij kunnen dragen aan het bestrijden van de Corona epidemie en hopen dat het einde hiervan langzaam in zicht gaat komen!