Geautomatiseerde aanlevering vaccinatiegegevens aan RIVM gestart!

De Coronavaccinatie van bewoners van zorginstellingen is op 18 januari jl. gestart. In Ysis is het mogelijk deze vaccinaties te registreren. Dit is inmiddels al ongeveer 30.000 keer gedaan!

Zoals het RIVM heeft bepaald moeten de vaccinatiegegevens in het medisch dossier vastgelegd worden. Om dit mogelijk te maken hebben wij samen met RIVM en Verenso de gewenste werkwijze hiervoor ontwikkeld en deze direct gedeeld met andere ICT-leveranciers.

Ook moeten de gegevens m.b.t. de vaccinaties worden aangeleverd aan het RIVM, voor zover de cliënt daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming kan worden vastgelegd in Ysis

Met betrekking tot de aanlevering van data aan het RIVM zijn er in de afgelopen weken een aantal juridische vragen ontstaan. Op 9 februari jl. hebben we de laatste bevestiging van het RIVM ontvangen waardoor voldaan is aan de minimale eisen voor het verstrekken van de gegevens aan het RIVM. Elke zorginstelling heeft een aantal documenten ontvangen met daarin informatie, toestemmingsformulieren e.d. Mocht de informatiebrochure van het RIVM nog niet voldoende antwoord hebben gegeven, dan heeft het RIVM een mailadres beschikbaar gesteld voor vragen over de aanlevering en verwerking van deze data: CIMSBeheer@rivm.nl

Vanaf 16 februari zal de geautomatiseerde aanlevering aan het RIVM van deze data starten. Er is hiervoor geen enkele handmatige actie nodig. 

De aanlevering zal dagelijks eenmalig plaatsvinden voor de formulieren waar toestemming voor aanlevering is aangevinkt.

In “Ysis Inzicht” is een dashboard beschikbaar waarin u dit voor uw organisatie kunt monitoren!

Voor vragen kunt u ons uiteraard bereiken.

Wij wensen alle zorginstellingen heel veel succes bij de vaccinatiecampagne die ons weer wat dichter bij de uitgang uit de Coronacrisis kan brengen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord