Release 2.41

Nieuwe functionaliteiten

Op 18 december in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis:

Centrale Authenticatie Server

Gebruikersaccounts kunnen nu gearchiveerd worden in de centrale authenticatie server. Gebruikers met een gearchiveerde gebruikersaccount kunnen niet meer inloggen in Ysis. Als een gebruikersaccount wordt gearchiveerd en de gebruiker is onderdeel van de behandelrelatie met een patient, dan wordt deze gebruiker verwijderd van het behandelteam van die patiënt.

Een gearchiveerde gebruiker kan weer geactiveerd worden. De gebruiker kan hierna weer inloggen in Ysis. Let op: Beëindigde behandelrelaties die de gebruiker had op het moment dat de gebruikersaccount werd gearchiveerd worden niet automatisch hersteld!

Het is nu mogelijk om bij het inloggen in Ysis gebruik te maken van een externe identity provider. Koppeling met de externe identity provider gebeurt op basis van het SAML protocol. U kunt contact op te nemen met support via het ticketsysteem om deze koppeling in te laten richten.

Belangrijk voor applicatiebeheerders:
CAS bevat twee functies: (1) het authenticeren van gebruikers en (2) het beheer van de gebruikersaccounts.

Het gebruikersbeheer is afgesplitst en is een aparte module geworden. De heeft de volgende consequenties:

  • De URL van de gebruikersbeheer module is veranderd. Deze kunt u benaderen via [uworganisatienaam].ysis.nl/um
  • Wanneer een gebruiker toegang moet krijgen tot het beheer van medewerkers, dan dient vanaf nu de module Gebruikersbeheer aangevinkt te worden in plaats van autorisatie Beheer medewerkers.
  • Wij zorgen ervoor dat als de release in productie gaat alle gebruikers die nu al de autorisatie Beheer medewerkers hebben, recht krijgen tot de module Gebruikersbeheer.

Registratie Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP)

Behandeling in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP) voor de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) kan nu geregistreerd worden in Ysis. Op afdelingsniveau en/of per patiënt kan de registratie van GZSP aan- en uitgezet worden. Direct na verslaglegging kan de GZSP prestatie dan geregistreerd worden, vergelijkbaar met andere registratievormen zoals GRZ en Basis GGZ. Er is ook een apart administratiescherm beschikbaar gemaakt om deze registratie te doen.

Declaratie van de GZSP gerelateerde behandeling zal naar verwachting in de maart 2020 release worden opgeleverd.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Het is nu mogelijk om Onvrijwillige zorg (Ovz) in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) te registreren in Ysis. Niet alleen de registratie wordt ondersteund, maar met name ook het volledige werkproces dat hierbij hoort. Focus ligt daarbij primair op het op eenvoudige wijze doorlopen van het stappenplan, inclusief de afwegingen, registratie, evaluatie en dergelijke.

De ondersteuning van de Wzd in Ysis zal op korte termijn nog worden uitgebreid met extra functionaliteit zoals het automatisch genereren van herinneringen voor evaluatie van Onvrijwillige zorg (conform de termijnen in het genoemde stappenplan).

Verbeteringen Ysis behandeldossier

In het filter paneel van het verslagscherm worden nu alleen de initialen van de eerste twee artsen of behandelaren getoond. Als er meer artsen of behandelaren in het behandelteam van de patient zitten, dan wordt dit aangegeven met drie puntjes ‘…’. Door met de muis over de initialen te bewegen worden de namen en functies van alle artsen of behandelaren getoond.

Bij het selecteren van een nieuw meetinstrument is de lengte van de selectielijst ingekort zodat deze op tablets en kleinere schermen beter functioneert. Uiteraard zijn nog steeds alle beschikbare meetinstrumenten te selecteren.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

IADL Medisch, verpleegkundige, ergotherapie ,fysiotherapie ,psychologie, maatschappelijk werk nieuw meetinstrument
MNA (Mini nutritional assessment) Diëtiek, verpleegkundige verpleegkundige discipline toegevoegd
Urinestick Medisch, verpleegkundige kleine aanpassing
Manuele spierkrachttest volgens MRC Verpleegkundige discipline toegevoegd
Leerniveau Verpleegkundige, ergotherapie, fysiotherapie discipline toegevoegd

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.