Wet zorg en dwang, een update en een minisymposium!

/
Een minisymposium over de Wet zorg en dwang: Vanuit het idee “meer bezig met je vak” willen we ondersteunen in een pragmatische interpretatie van de wet die professionals niet bij de cliënt vandaan houdt vanwege allerlei administratieve taken. Brenda Frederiks presenteert en begeleidt de discussie. Verder is er aandacht voor de ondersteuning in Ysis. Er zijn best practices en er is ruimte om ervaringen uit de dagelijkse praktijk uit te wisselen.