Artikelen door

YSIS-14718

Het is nu mogelijk om wetenschapsformulieren die nog niet voltooid zijn te verwijderen. Dit kan handig zijn als u per ongeluk op ‘Later’ drukt in een wetenschap pop-up.

YSIS-14271

Het is mogelijk om direct bij het uitschrijven en/of verhuizen van een cliënt de lopende onvrijwillige zorg te stoppen. Hierdoor wordt voorkomen dat het stoppen van de Ovz een actie is die nog naderhand moet worden uitgevoerd. Indien een cliënt wordt verhuisd is het optioneel om de Ovz te stoppen, dit kan middels een vinkje […]

YSIS-14673

Het is nu mogelijk voor integratiepartners om de adviezen uit Ysis op te vragen inclusief alle opmaak en afbeeldingen. De integratiepartners moeten dit nog wel aanpassen in hun systemen voordat dit voor u beschikbaar komt. Tot die tijd worden de adviezen zonder opmaak doorgegeven zoals voorheen.

YSIS-14621

Bij het invullen van allergieën en overgevoeligheden wordt vanaf nu een ‘autosuggestie’ getoond. Na het invullen van de eerste twee letters van de allergie (bijvoorbeeld ‘mi’), zal Ysis overeenkomende woorden tonen (bijvoorbeeld ‘minocycline’). Zo kan enerzijds sneller deze informatie aan het dossier toegevoegd worden, anderzijds worden de allergieën hierdoor op een gestandaardiseerde manier vastgelegd; dit […]

YSIS-14657

Het is mogelijk gemaakt om bij het toevoegen van verslaglegging, direct bij het verslag meer dan één episode aan te maken. Zo kun je als behandelaar of zorgmedewerker bij het eerste cliëntcontact direct verschillende episoden aanmaken, zodat hier vervolgens op gerapporteerd kan worden.

YSIS-14660

Voor gebruikers is het mogelijk om via een rapportage een overzicht te genereren van gepubliceerde adviezen. Zo kan op een eenvoudige manier door degenen die adviezen opstellen een overzicht verkregen worden van opgestelde adviezen en kunnen degenen die adviezen gebruiken in hun dagelijkse werk (bijvoorbeeld voedingsassistenten) op een snelle manier een actueel overzicht van de […]

YSIS-14613

Om overzichtelijk vast te leggen welke vaccinaties (bijv. influenza, pneumokokken, HPV) een cliënt toegediend heeft gekregen, is het mogelijk om in Ysis de vaccinatiegegevens vast te leggen. Hiervoor is op tabblad Medisch, bij de basisgegevens, een uitbreiding gedaan: Vaccinatiestatus. Voor VG klanten was er reeds de mogelijkheid om vaccinaties vast te leggen; de eerder ingevulde […]