Artikelen door

YSIS-14401

Verbetering integratie Ysis-Ons Berichten die vanuit Ysis naar de discipline Zorg worden gestuurd, worden in ONS als actie getoond. Vanaf nu worden deze berichten naar één deskundighedengroep gestuurd (in plaats van naar de verschillende deskundigheden afzonderlijk). Indien de opstaande actie door één van de deskundigheden wordt afgehandeld, staat deze niet meer open voor andere deskundigheden […]

GSUP-7007

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de tabel welke getoond wordt in HTML-brieven bij het gebruik van de placeholder $$Glucoses$$ De tabel is nu overzichtelijker, de eenheid is toegevoegd (mmol/l) en ook het label wordt nu, indien geconfigureerd, getoond.

YSIS-14465

Voor registraties via het Zorgprestatiemodel kan naast de zorgverzekeraar nu ook de client opgevoerd worden bij ‘soort betaler’. In het zorgtraject kan de betaler worden aangegeven en bij het opvoeren van een activiteit zal deze waarde automatisch ingevuld zijn. Het declareren in de vorm van een rapportage wordt op een later moment toegevoegd aan de […]

YSIS-14535

Voor de Generalistische basis GGZ/ Zorgprestatiemodel kan de regiebehandelaar nu toegevoegd worden in het zorgtraject. De regiebehandelaar wordt samen met de uitvoerend behandelaar in de declaratie opgenomen. In de drop down in het traject zijn de behandelaren zichtbaar die aangemerkt zijn als Gz-psycholoog; Psychotherapeut; Klinisch psycholoog; Klinisch neuropsycholoog of psychiater bij beroep in het medewerkersaccount. […]

YSIS-14545

Voor de VG en VV sector waren er afwijkende velden voor het vastleggen van de basisgegevens en beleid. Deze velden voor medische informatie van VG en VV zijn nu verder gelijk getrokken: – De velden van het kopje ‘Beleid’ voor VG dossiers zijn vernieuwd, waarbij de bestaande informatie is overgezet naar de nieuwe velden. – […]

YSIS-14403

In het archief wordt nog maar een beperkt aantal bestandstypen geaccepteerd. Het is hierdoor o.a. niet meer mogelijk om ZIP-bestanden op te slaan in Ysis. Vanuit beveiligingsperspectief is deze verandering doorgevoerd. ZIP-bestanden worden vooral gebruikt voor de overdracht van het huisartsendossier bij inhuizing van een cliënt.