Behandeldienst; waar stuurt u op? Waar gaat u naar toe?

Steeds vaker voeren wij gesprekken over controle op de behandeldienst. Behandelaars en hun managers willen meer en betere informatie over de kostenstructuur en tijdsbesteding van professionals. Daarnaast nemen de externe verantwoordingseisen toe; denk aan de zogenaamde ‘materiële controles’ op eerstelijnszorg en het benchmarken door verzekeraars in de GRZ. Ook accountants vragen bij controle van de jaarrekening om meer verantwoording.
We bereiden ons voor op volgende structuurveranderingen. Gaat alle behandelzorg straks uit de Wlz naar de Zvw en wat betekent dit dan voor behandelaars in V&V en VG? Een ‘abonnement’ aangevuld met verrichtingen, zoals huisartsen dit kennen? Registratie van alle zorgactiviteiten en toekennen van DBC’s achteraf, zoals in de GRZ? Of misschien zelfs sectoroverstijgende DBC’s? Wat de uitkomst ook zal zijn, we kunnen ervan uitgaan dat het belang van goede informatie over kosten en tijdsbesteding alleen maar toe zal nemen.
Tegelijkertijd willen we de administratieve last niet verder op laten lopen, deze zou juist moeten afnemen. Behandelaars besteden nu relatief veel tijd ‘achter een beeldscherm’, terwijl zij waarde creëren wanneer ze zorg verlenen. Ook de overheid streeft daarom naar regelarme zorg. Het zijn paradoxale tijden…..
We doen er goed aan om snel ‘in control’ te komen op de zorg die behandelaars verlenen. Daarmee kunnen intern betere keuzes gemaakt worden over de koers die de behandeldienst moet varen. Ook is dit van groot belang om aan externe partijen inzichtelijk te maken waar behandelzorg nu precies uit bestaat.
Ik geloof dat we betere controle kunnen combineren met verminderen van de ‘tijd achter een beeldscherm’. Hiervoor is een combinatie nodig van de volgende factoren:

  • besef bij de behandelaar dat goede zorgverlening niet kan zonder goede informatie. Hierdoor is hij/zij mede-verantwoordelijk voor een succesvolle behandeldienst
  • slimme techniek; slimme ICT helpt bij het vergaren van data en genereren van stuurinformatie. Registratie van tijd en activiteit als logisch onderdeel van het werkproces. Gebruiksvriendelijk en ‘any time, any place, any device’.
  • lef; we moeten vanuit inhoudelijke kennis zelf bepalen welke verantwoordingseisen valide zijn voor behandelzorg. Sommige externe eisen zouden eerst op hun waarde getoetst moeten worden, voordat er aan voldaan wordt. De uitkomst van die toets kan ‘nee’ zijn. Daar is lef voor nodig

Herkent u zich hierin? Waar gaat u naar toe?