Hackathon eOverdracht een groot succes!

Met het doel om eOverdracht dichterbij te brengen, hielden acht leveranciers, waaronder Gerimedica, vanuit Stichting Nuts een hackathon. Van 20 t/m 24 juni werd op de prachtige locatie van Zorgdomein een week lang met echte applicaties in de echte clouds van de leveranciers gewerkt, op weg naar eOverdracht in productie. En met een succesvol resultaat!

Tijdens de eindpresentatie op 24 juni werd aangetoond dat via het Nuts-vertrouwensnetwerk gegevens aan elkaar kunnen worden overdragen. Rechtstreeks van het ene systeem naar het andere, op basis van technische standaarden (FHIR) en de vertrouwenslaag van Nuts. Dit is een belangrijke stap in de daadwerkelijke realisatie van de eOverdracht en geeft goede energie voor een vervolg!

Realisatie eOverdracht in zicht
Bijna 52% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten in de overdracht van verpleegkundige en verzorgende gegevens: onvolledige informatie, geen overdracht of een onduidelijke overdracht. Om de jaarlijks zo’n 300.000 gegevensoverdrachten tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg digitaal mogelijk te maken, is de eOverdracht standaard ontwikkeld (bron: Actiz).

Leveranciers en zorgaanbieders beogen met de implementatie van deze standaard de tijd die gemoeid is met overdracht te reduceren en de kans op fouten te verkleinen. Aansluiting op het Nuts vertrouwensnetwerk is een belangrijke stap in het realiseren van de
eOverdracht. Dit gebeurt in het kader van InZicht, één van de VIPP-programma’s van het ministerie van VWS om te komen tot digitale transformatie in de Nederlandse Gezondheidszorg.

Derde hackathon
Dankzij de hackathon weten ontwikkelaars van verschillende leveranciers elkaar letterlijk en figuurlijk te vinden. De komende maanden werken zij samen om de eOverdracht in productie mogelijk te maken, zodat deze door zorgorganisaties en hun verpleegkundigen in de praktijk beproefd kan worden. Waarschijnlijk wordt in het najaar een derde eOverdracht hackathon georganiseerd.

Over Nuts
Stichting Nuts is een Open Source Community van zorg-IT aanbieders, die zich richt op een decentraal communicatienetwerk waarin gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners. Thomas Ferguson, directeur van Gerimedica, is algemeen bestuurder van Nuts.

Nuts laat systemen van verschillende zorg-IT aanbieders rechtstreeks met elkaar communiceren, zonder systeemspecifieke koppelingen of verplichte tussenkomst van een centrale dienstverlener. Daardoor kan elke zorgaanbieder zelf kiezen welke applicatie of welk platform hij wil inzetten voor een bepaalde uitwisseling. Meer weten? Lees meer informatie op de website van Nuts.

Sfeerimpressie hackathon eOverdracht

Terugkijken afsluitende bijeenkomst eOverdracht