Informatiebeveiliging in alle lagen van de organisatie

In alle lagen van zowel grote als kleine organisaties moet informatiebeveiliging worden toegepast. Gerimedica hanteert een eigen informatiebeveiligingsbeleid, maar komt ook vaak in aanraking met het beleid van andere organisaties. Vaak zijn dit zorginstellingen, maar ook met enige regelmaat organisaties zoals de overheid. Hoe zorgt Gerimedica ervoor dat er zowel intern als extern met een kritische blik wordt gekeken naar het verwerken van persoonsgegevens en andere informatie?

In deze sessie gaat Nick Verboom (Functionaris Gegevensbescherming Gerimedica) in op de vraag hoe Gerimedica zorg heeft gedragen dat het Ministerie van VWS zich aan de regels heeft gehouden omtrent het aanleveren van vaccinatieregistratiegegevens. Daarnaast laten we zien op welke wijze Gerimedica haar eigen werknemers bewust maakt van de meer kleine (maar niet minder belangrijke) dingen die met informatiebeveiliging te maken hebben, zoals een clean desk policy.