Release 2.27

Vanaf 28 juni 2016 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis.
De Ysis help wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast.

Nieuwe user interface

Ysis is voorzien van een volledig nieuwe user interface. Klik hier voor meer informatie.

Integratie

Er is een koppeling toegevoegd met OVIS, het elektronisch voorschrijfsysteem van NControl. Vanuit een patiëntdossier in Ysis kan direct ingelogd worden in OVIS, waarbij de relevante gegevens automatisch worden overgenomen. Wanneer u gebruikt wilt maken van deze koppeling, neemt u dan contact op via support@Gerimedica.nl.
Er is een web service toegevoegd aan Ysis, waarmee het voor externe pakketten mogelijk wordt om de indeling van locaties en afdelingen in Ysis op te vragen.
De koppeling met ResidentWeb van Technology To Serve (TTS) is uitgebreid met de volgende functies:

  • Medische basisgegevens worden vanuit Ysis naar ResidentWeb gestuurd
  • Decursussen en verslagen worden vanuit Ysis naar ResidentWeb gestuurd
  • Rapportages worden vanuit ResidentWeb naar Ysis gestuurd

Nieuwe functionaliteit

Ysis is uitgebreid met een financiële koppeling. Deze koppeling maakt het mogelijk om financiële data die in Ysis wordt gegenereerd (DBC GRZ, Basis GGZ, eerstelijn en huisarts) direct in de financiële administratie in te lezen. Dit vereenvoudigt het financieel-administratieve proces aanzienlijk en geeft controle over geldstromen die op basis van declaraties vanuit Ysis worden geïnitieerd. Als u hier meer over wilt weten neemt u dan contact op via support@Gerimedica.nl.

Verbeteringen

De formulieren voor psychologen en gedragsdeskundigen in de VG sector zijn verbeterd. De formulieren Persoonsregister en Behandelen zijn vervangen door Persoonsbeeld en Levensgeschiedenis. Gegevens uit de oude formulieren zijn geconverteerd naar het formaat van de nieuwe formulieren.
Het aantal herhalingen bij het inplannen van een gebeurtenis of afspraak (timeline) was gelimiteerd tot 10. Deze limiet is verwijderd.
Het is nu mogelijk om via de “brief maken” functionaliteit direct een brief te genereren in Ysis, zonder dat deze eerst gedownload wordt naar de PC. De brief kan in Ysis bewerkt en direct opgeslagen worden in het archief. Dit maakt het werken met brieven op tablets mogelijk. Deze functie is alleen beschikbaar als de brief template in het juiste formaat (HTML) wordt aangeleverd. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via support@Gerimedica.nl.
Het selecteren van de diagnose as 1 bij de Basis GGZ is verbeterd. De lange lijst met opties is vervangen door een intelligente zoekfunctie. Door een paar karakters van de te kiezen diagnose in te voeren wordt de lijst automatisch ingekort op basis van de ingevoegde karakters.
Het was niet mogelijk meer dan twee allergieën tegelijk in te voeren. Dit is nu wel mogelijk.
Voor de discipline muziektherapie zijn er twee links toegevoegd onder “Vakinhoud”:

  • Nederlandse vereniging voor muziektherapie
  • Federatie vaktherapeutische beroepen

In sommige situaties bleven afgesloten VBM’s zichtbaar in de VBM rapportage. Dit is opgelost.

Eerstelijns

Ysis Financial beschikt nu ook over een koppeling met Vecozo voor het automatisch indienen van eerstelijns declaraties en het automatisch verwerken van retourbestanden. Wanneer u gebruikt wilt maken van deze koppeling, neemt u dan contact op via support@Gerimedica.nl.

DBC GRZ

Wanneer revalidatie patiënten na een initiële revalidatie ná meer dan 120 dagen terugkwamen voor een vervolg revalidatie met dezelfde zorgvraag, dan was er in Ysis inmiddels een gesloten vervolgsubtraject aangemaakt waarin geen zorgactiviteit was geregistreerd. Hierdoor konden geen correcties meer worden gemaakt in het initiële traject. Dit is nu wel mogelijk.
Wij hadden gepland om in deze release de rapportage ten behoeven van de kwartaalmonitor GRZ te realiseren. Helaas is deze niet op tijd afgekomen. Hieraan wordt hard doorgewerkt en wij zullen deze rapportage zo snel mogelijk via een tussenrelease beschikbaar maken.

Meetinstrumenten

De volgende wijzigingen aan meetinstrumenten zijn in deze release doorgevoerd:

Meetinstrument Discipline Mutatie
LASA Fysiotherapie Aantal verbeteringen in nummering en validatie doorgevoerd
Groningen Frailty Indicator (GFI) Medisch en Fysiotherapie Beschikbaar gemaakt voor fysiotherapie
HADS Fysiotherapeut, Logopedist, Ergotherapeut, Dietist, Psychomotorisch therapeut, Medisch en Psychologie Toegevoegd
Qualidem
 
Muziektherapie en Psychologie Toegevoegd
Barthel index Meetinstrument vervangen. Samenvatting toegevoegd
Patiëntspecifieke klachten (PSK)
 
Aantal kleine verbeteringen
Range of motion Fysiotherapie Toegevoegd
NPI Medisch en Verpleegkunde Berekening toegevoegd in meetinstrument
EmNSA Ergotherapie en Fysiotherapie Toegevoegd

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.