Release 2.29

Vanaf 20 december 2016 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis.
De helpfunctie van Ysis (help.ysis.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast.

Nieuwe functionaliteit

Er is een koppeling met SVB-Z in Ysis opgenomen waarmee op basis van een geldige BSN de persoonsgegevens van de betreffende patiënt/cliënt kunnen worden opgevraagd. De opgeleverde persoonsgegevens kunnen alleen in het dossier worden opgeslagen nadat de behandelaar heeft aangegeven dat een visuele verificatie heeft plaatsgevonden. Om deze koppeling te gebruiken dient u een geldig UZI servercertificaat aan te leveren. Als u hier meer over wilt weten neemt u dan contact op via support@Gerimedica.nl.
Er is een advies functie toegevoegd aan Ysis. Iedere discipline kan vanuit een lijst voorgedefinieerde adviezen één of meerdere adviezen publiceren die door andere disciplines zijn in te zien. De gepubliceerde adviezen zijn onder tab Multidisciplinair te lezen. Iedere zorginstelling kan voor iedere discipline zelf de voorgedefinieerde lijst samenstellen. Als u een nieuw advies wilt opnemen in de voorgedefinieerde lijst, neemt u dan contact op via support@Gerimedica.nl.  Op de help pagina (help.ysis.nl) zijn een aantal voorbeeldadviezen gepubliceerd. Wanneer uw organisatie dit wenst kan er op uw acceptatie omgeving een voorbeeld advies geplaatst worden om meer gevoel te krijgen bij deze functionaliteit.
Het is nu mogelijk om in de agenda view direct een patiënt-gebonden afspraak te plannen door met de muis de dag en tijd aan te klikken.
Door op een bestaande afspraak in de agenda view te klikken worden alle details van de afspraak getoond en kan deze direct aangepast worden.
Het is nu mogelijk om in de agenda van een patiënt direct het afnemen van een meetinstrument in te plannen. Bij het afhandelen van een gepland meetinstrument wordt direct het bijbehorende scherm geopend en kan het meetinstrument ingevoerd worden.
Het is nu mogelijk om in de agenda van een patiënt direct een GRZ zorgactiviteit in te plannen. Voorheen kon dit alleen via een koppeling met externe planning tools. Bij het afhandelen van de geplande zorgactiviteit kan de afspraak omgezet worden naar geregistreerde tijd.
Wanneer vanuit de agenda of timeline van een patiënt een eerstelijns behandelafspraak of een geplande GRZ zorgactiviteit wordt afgehandeld, dan is het nu mogelijk om de verslaglegging over te slaan.

Verbeteringen

Het scherm ‘Cumulatief overzicht’ van labuitslagen is volledig opnieuw ontworpen. Alle labuitslagen in dit overzicht worden nu op een horizontale chronologische tijdslijn uitgezet. Dit maakt het veel eenvoudiger om een totaal overzicht te krijgen. Per bepaling kunnen de verschillende uitslagen over de tijd in een grafiek getoond worden. Vanuit het cumulatief overzicht kan eenvoudig doorgeklikt worden naar individuele uitslagen.
Het scherm ‘Meetinstrumenten’ is ook volledig opnieuw ontworpen. Ook hier worden de ingevoerde meetinstrumenten op een horizontale chronologische tijdslijn uitgezet. Dit maakt het veel eenvoudiger om een totaal overzicht te krijgen per meetinstrument. Per meetinstrument kunnen de uitslagen over de tijd in een grafiek getoond worden. Dit kan alleen als het betreffende meetinstrument een numerieke uitkomst/uitslag heeft. Vanuit het overzicht kan eenvoudig doorgeklikt worden naar individuele meetinstrumenten.
De layout van het verslag/decursus scherm is aangepast. In het overzicht worden voor ieder verslag of iedere decursus nu 2 regels getoond. In de 2e regel worden nu ook de naam van de dag en de naam van de medewerker getoond, in plaats van enkel de initialen.
In het verslag/decursus scherm is de weergave van foto’s in landscape formaat (liggend)  verbeterd.
Bij het opslaan en printen van een VBM wordt nu standaard de voorschrijver van de VBM opgenomen.
Het ICPC panel wordt nu alleen nog maar getoond als u inlogt als gebruiker met de Medische discipline.
Voorheen konden alleen gebruikers van de Medische discipline de DBC GRZ module in het dossier aan- en uitzetten. Dit is zodanig aangepast dat nu gebruikers van alle disciplines dit kunnen, zolang ze de autorisatie ‘Kan DBC-GRZ zorgtrajecten aanmaken, bewerken of verwijderen’ hebben.
In de Multidisciplinaire tabblad wordt nu ook de DBC en VBM informatie opgenomen als het getoonde behandelplan de status ‘concept’ heeft.
Voorheen konden alleen gebruikers van de Medische discipline een multidisciplinair behandelplan accorderen. Dit is zodanig aangepast dat nu gebruikers van alle disciplines dit kunnen, zolang ze de nieuwe autorisatie ‘Behandelplan accorderen’ hebben.
Het downloaden en eventueel printen van het multidisciplinaire behandelplan in b.v. een brief is verbeterd. De kolomindeling is over de hele pagina verdeeld en bepaalde leestekens kwamen niet goed over.
De Zorgkaart van de verpleegkundige discipline kan nu in brieftemplates opgenomen worden.
Wanneer het account van een gebruiker is geblokkeerd, dan wordt dit getoond aan andere gebruikers als aan een geblokkeerde gebruiker wordt gerefereerd, bijvoorbeeld bij het versturen van berichten of in het agendascherm.

Eerstelijns

Het overzicht van geregistreerde verrichtingen in de Admin tab is uitgebreid met de velden soort betaler en indicatie code (CSI, alleen voor fysiotherapie). Wanneer een geregistreerde verrichting meerdere codes bevat, dan wordt nu het totale tarief van de verrichting getoond ipv de individuele tarieven per code.
Er is een controle toegevoegd om te voorkomen dat op één dag meerdere keren dezelfde declarabele verrichting wordt geregistreerd.
De formulieren voor de discipline Ergotherapie zijn conform de verslagleggingsrichtlijn van Ergotherapie Nederland aangepast.
De CQ-index koppeling met Mediquest is nu ook beschikbaar voor logopedie.
In het analyse formulier van Fysiotherapie is de mogelijkheid toegevoegd om de toegepaste richtlijn of het toegepaste protocol uit een lijst te selecteren.

DBC GRZ

In het panel Registraties patiënt in het DBC GRZ scherm dat onderdeel is van het locatieoverzicht wordt nu ook de verwachte ontslagdatum getoond. Deze wordt bepaald op basis van de startdatum van het lopende subtraject, de ligduurprognose en het werkelijke verblijf.
Het meetinstrument voor de afname van de Barthel index is uitgebreid met een veld ‘Moment van afname’. Keuzemogelijkheden voor dit veld zijn start behandeling, tussentijds en einde behandeling. Deze informatie zal worden gebruikt om de gemiddelde Barthel scores per diagnosegroep te kunnen bepalen ten behoeve van de GRZ kwartaalmonitor. De nieuwe kwartaalmonitor, inclusief deze Barthel scores zal in de maart release worden opgenomen.
De declaratie grouper is door Vecozo overgenomen van de NZa (voorheen DBC Onderhoud). Ysis is hiervoor aangepast. U bent hierover al eerder geïnformeerd. Als wij nog niet beschikken over een geldig Vecozo systeemcertificaat van uw zorginstelling, neemt u dan contact op via support@Gerimedica.nl.
De OHW Grouper is door Vecozo overgenomen van het DIS. De aanleverstandaard is niet veranderd. OHW bestanden worden voortaan niet meer automatisch aangeleverd aan het DIS via de PVM module, maar kunnen handmatig gedownload worden en aan Vecozo aangeboden.
Het DIS heeft een nieuwe PVM module uitgegeven. Vanaf 1 januari 2017 moeten aanleveringen naar DIS via deze nieuw PVM module verlopen. Deze nieuwe PVM module is in Ysis geïntegreerd. Tevens worden DIS aanleveringen nu via de nieuwe aanleverstandaard SZG 8.0, versie 3.0 gedaan.

Generalistische Basis GGZ (GBG)

Het is nu mogelijk om met meerdere instellings AGB codes te werken. Dit maakt het mogelijk om declaraties van de generalistische basis GGZ op te splitsen per instelling AGB code.

Meetinstrumenten

De volgende wijzigingen aan meetinstrumenten zijn in deze release doorgevoerd:

Meetinstrument Discipline Mutatie
Functional Gait Assesment Fysiotherapie Toegevoegd
Barthel index Diverse Veld ‘Moment van afname’ toegevoegd
Gestandaardiseerde MMSE Medisch en Psychologie Correctie in de individuele score bepaling
Neutrale-0-methode Fysiotherapie Handleiding/beschrijving toegevoegd

Integratie

De koppeling met Unit4 Cura is uitgebreid met het uitwisselen van medische basisgegevens van Ysis naar Cura en verslaglegging van Cura naar Ysis (Ysis naar Cura werd al ondersteund).
Er zijn diverse verbeteringen in de monitoring software bij Gerimedica doorgevoerd. Wij kunnen nog beter en sneller zien als er problemen zijn met een koppeling.
De CQ-index koppeling met Mediquest is nu ook beschikbaar voor logopedie.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.