Release 2.34

Vanaf 18 april 2018 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.ysis.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast. Ook zijn er voorbeeld declaratie processen en inhoudelijke verdieping toegevoegd.

Nieuwe functionaliteit

Via een melding op het scherm wordt de gebruiker nu geattendeerd op het wegvallen van de netwerkverbinding. Het wegvallen van de netwerkverbinding heeft namelijk consequenties voor het kunnen opslaan van recent ingevoerde gegevens.
Het formaat van de BOPZ rapportage is verbeterd. De meeste formatting is verwijderd waardoor het gemakkelijker is geworden om in Microsoft Excel de data te bewerken middels filters of draaitabellen.
In het berichtenscherm is de mogelijk toegevoegd om alle ongelezen Verwijzing-, Te laat of Overige berichten te tonen van de discipline van de ingelogde gebruiker. Deze optie bestond al voor labuitslagen en radiologie- en specialistenbrieven. Let op: voor de Te laat berichten werkt deze filteroptie alleen voor berichten die zijn gemaakt ná deze release. Te laat berichten van vóór deze release vallen onder Overige berichten.
Wanneer een cliēnt meerder behandeltrajecten in het kader van de generalistische basis GGZ doorloopt, dan kan de behandelaar bij het registreren van behandeltijd aangeven op welk behandeltraject de tijdsregistratie van toepassing is.
Er komen steeds meer meetinstrumenten in Ysis en dit maakt het niet overzichtelijker voor de artsen en behandelaren. De meetinstrumenten zijn vaak landelijk, maar de ene zorginstelling maakt gebruik van andere meetinstrumenten dan de andere zorginstelling. Applicatie beheerders kunnen nu zelf aanvinken welke meetinstrumenten door de zorginstelling worden gebruikt. Artsen en behandelaren kunnen daarna alleen nog kiezen uit de lijst van aangevinkte meetinstrumenten (na deze release zijn standaard alle meetinstrumenten aangevinkt).
In de declaratiemodule voor GRZ (vanaf nu Ysis Financieel Geriatrische revalidatie zorg, zie ook hieronder) is een verblijfsrapportage toegevoegd.
Bij het bewerken van een multidisciplinair behandelplan zijn de ‘Verwijder’ en ‘Actueel maken’ knoppen omgewisseld zodat gebruikers “intuitief” eerder op de juiste knop klikken.
Onder ‘Medisch beleid’ is het veld ‘Samenvatting (monodisciplinair plan)’ verwijderd. Dit is een oud veld dat zelden werd gebruikt en er zijn nu betere plekken om dit vast te leggen. Waar er nog wel gegevens stonden zijn deze toegevoegd in het veld ‘Overige afspraken’. Er is dus geen informatie gewist.
Na het aanmaken van een nieuwe meetinstrument uit het overzicht, komt de gebruiker meteen in de bewerk-modus van dat meetinstrument, en hoeft niet meer eerst het potloodje aangeklikt te worden.

Profielfoto

Er kan nu een profielfoto van de patiënt/cliënt worden vastgelegd in het medisch dossier. De arts of behandelaar kan de Ysis mobiel app gebruiken om de foto te nemen. In deze release is de profielfoto functie toegevoegd aan de Android versie van Ysis mobiel. De iPhone versie volgt later.

Fysiotherapie dossier

Het fysiotherapie dossier is aanpast naar de laatste KNGF richtlijn. Dit betreft de formulieren Aanmelding, Anamnese, Onderzoek, Analyse en Evaluatie. Klik hier voor meer informatie over deze richtlijn. Bestaande dossiers zijn gemigreerd naar de nieuwe richtlijn. Een aantal invoervelden is samengevoegd en een klein aantal velden is verwijderd. Daar waar dit van toepassing is is informatie samengevoegd en verplaatst naar andere invoervelden. Er is geen informatie verloren gegaan.
Het is mogelijk dat een aantal brief templates moeten worden aangepast naar de nieuwe fysiotherapie dossier. Wij zullen een inventarisatie maken van de bestaande brief templates. Als uw organisatie een brief template gebruikt die moet worden aangepast, dan zullen wij hierover contact met u opnemen.

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

Ysis heeft sinds enige tijd een ondersteunend framework waardoor voor specifieke wetenschappelijk onderzoeken direct vanuit Ysis informatie kan worden verzameld. Hiervoor kunnen op specifieke momenten aanvullende vragen worden gesteld.
Deze functionaliteit is alleen zichtbaar voor organisaties die deelnamen aan deze onderzoeken en voor patiënten die hiervoor expliciet toestemming geven.
In deze release is Ysis uitgebreid met functionaliteit voor het verzamelen van data voor het UPCARE onderzoek van het VUmc Amsterdam.
Daarnaast zijn ook een aantal functionele verbeteringen doorgevoerd in het framework van Ysis voor wetenschappelijk onderzoek:

 • De zichtbaarheid van onvoltooide wetenschappelijke vragenlijsten isa verbeterd. Deze worden specifiek aangemerkt in het wetenschap tabblad van het dossier. Bovendien wordt een bericht gestuurd naar de behandelend arts als een vragenlijst 3 of meer dagen onvoltooid blijft.
 • Als na het invullen van de vragenlijsten nieuwe timeline items worden gemaakt, worden deze nu direct getoond in het dossier.
 • Het is nu mogelijk om een onderzoeksdeelname popup op basis van keywords te tonen bij het invoeren van een gestructureerd verslag.

Ysis Financieel

De module Ysis Financial die gebruikt werd voor declaraties van eerstelijns paramedische zorg en huisartszorg is vervangen door een volledig nieuwe module. Wij hebben alle declaratie modules onder één motorkap gebracht, samen met de reeds bestaande “SAD” modules voor GRZ, Basis GGZ en ELV.  Vanaf nu zullen wij spreken over:

 • Ysis Financieel Geriatrische revalidatie zorg (GRZ)
 • Ysis Financieel Basis GGZ
 • Ysis Financieel Eerstelijnsverblijf (ELV)
 • Ysis Financieel Eerstelijns Paramedische zorg
 • Ysis Financieel Huisartsenzorg

De nieuwe modules zijn te bereiken via de onderstaande URL’s:

Het is belangrijk dat u met uw ICT afdeling overlegt over het aanpassen van desktop en start menu links die nu nog naar de oude Ysis Financial module wijzen.
De declaratie rapportage voor eerstelijns paramedische zorg en huisartsenzorg zijn uitgebreid met een aantal velden:

 • naam verzekeraar, rechts van uzovi code;
 • locatie en afdeling, rechts van geboortedatum cliënt;
 • kostenplaats en grootboekrekening, rechts van locatie en afdeling;
 • duur van de verrichting (in minuten), rechts van de van- en tot-tijd.

Bij het declareren van eerstelijns paramedische zorg is het nu mogelijk om onderscheid te maken tussen de verschillende paramedische disciplines, bijvoorbeeld als alleen fysiotherapie gedeclareerd moet worden, of juist alle disciplines behalve fysiotherapie.

Meetinstrumenten

 

Tilburg Frailty Indicator fysiotherapie nieuw MI
VB fitscan fysiotherapie  aanpassingen
Numeric pain rating scale fysiotherapie toegevoegd aan LDF export
Clinical COPD Questionnaire (CCQ) fysiotherapie toegevoegd aan LDF export
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) fysiotherapie toegevoegd aan LDF export
Tampa schaal fysiotherapie toegevoegd aan LDF export
VascuQol-6 fysiotherapie nieuwe MI, toegevoegd aan LDF export
MMSE verpleegkunde discipline toegevoegd

Integratie

Het was mogelijk dat de verzekeringsgegevens via de administratieve koppeling werd overgenomen uit het ECD, terwijl Ysis tegelijk ook de gegevens ophaalde via de automatische COV check. Dit leverde soms onduidelijke situaties op, met name als de gegevens tussen de COV en het ECD niet overeen kwamen. Ysis neemt geen verzekeringsgegevens meer over van het ECD als er in een automatische COV check geconfigureerd staat, en via die route de (correcte) verzekeringsgegevens al bij de patient zijn ingevuld.
De integratie met Nedap ONS ondersteunt nu ook de SOEP rapportage (ONS -> Ysis).
Er is een nieuwe API toegevoegd waarmee externe systemen de Juridisch (BOPZ) gegevens kunnen opvragen.
Er is een koppeling met Qualizorg toegevoegd ten behoeve van de CQ-Index voor Fysiotherapeuten en logopedisten.
Er is een koppelvlak met ResidentWeb (TTS) toegevoegd voor het uitwisselen van controles en metingen (ResidentWeb -> Ysis). Het betreft gewicht, temperatuur, pols, tensie, saturatie en glucose.

Aanpassingen in het kader van de AVG

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor Ysis heeft dit minimale gevolgen. Wel heeft de nieuwe wetgeving gevolgen voor de API’s waarmee externe systemen, zoals bijvoorbeeld ECD’s, EVS-en en financiële administraties, Ysis benaderen. Deze gevolgen vallen binnen de volgende twee categoriën:

 • Voor de toegang die we bieden tot onze API’s moeten specifieke functiegebieden (koppelvlakken) geautoriseerd worden.
 • Integraties moeten 2-factor-autorisatie ondersteunen. Dit wordt gefaciliteerd door IP-whitelisting toe te passen.

De bovengenoemde aanpassingen hebben geen impact op de functionaliteit die wordt ondersteund in de verschillende integraties.  De komende weken zullen wij alle integraties doorlopen om de functiegebieden en IP-whitelisting te configureren. Voor het laatste zullen wij contact met u opnemen als het externe systeem dat koppelt met Ysis lokaal (dat wil zeggen: door de zorginstelling zelf) wordt gehost.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.