Release 2.38

Op 10 april in de avond worden de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.Gerimedica.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast.

Nieuwe functionaliteit

Het is nu mogelijk om een meetinstrument te koppelen aan een decursus of verslag. Bij het opslaan van een nieuw meetinstrument en bij het wijzigen van een bestaand meetinstrument kan de gebruiker er nu voor kiezen direct een decursus of verslag aan te maken. In de decursus of het verslag wordt dan een snelkoppeling naar het betreffende meetinstrumentĀ opgenomen. De gebruiker kan dan vanuit de verslaglegging direct het betreffende meetinstrument openen.

Het was al mogelijk om de inhoud van een meetinstrument af te schermen voor andere gebruikers dan de eigen discipline (het slotje). De keuze die de gebruiker hier maakt wordt bij het aanmaken van een nieuwe decursus of nieuw verslag naar aanleiding van een meetinstrument automatisch overgenomen in de decursus of het verslag, maar kan daarna nog wel aangepast worden, bijvoorbeeld het meetinstrument wel op slot maar de bijbehorende verslaglegging niet.

In de kopregel van het dossier (onder de naam van de patiĆ«nt) wordt nu een bericht icoon getoond.Ā Als de gebruiker hierop klikt wordt het berichtenscherm geopend, waarbij alleen de berichten voor dieĀ patiĆ«nt worden getoond. Wanneer er voor de patiĆ«nt Ć©Ć©n of meerdere ongelezen berichten zijn, dan wordt in het bericht icoon het aantal ongelezen berichten getoond.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

Het scherm voor het multidisciplinair behandelplan is verbeterd. De navigatie door de verschillende onderdelen van het scherm is duidelijker gemaakt. Het aanmaken en eventueel weer verwijderen van een nieuw concept (voorheen spraken we van revisie) is verbeterd.

Wanneer een gebruiker vanuit een bericht doorklikt naar het dossier van een patiƫnt, dan wordt nu in het verslagscherm direct de discipline van de opsteller van het bericht en het verslag dat hoort bij het bericht voorgeselecteerd. Hierdoor hoeft de gebruiker minder handelingen te verrichten om de context van het bericht te vinden.

Het aanmaken van herhaal-afspraken is verbeterd. Iedere combinatie van dagen en weken kan nu eenvoudig worden aangegeven.

Daar waar dit niet relevant is, is bij een datumveld de knop Vandaag weggehaald, bijvoorbeeld als alleen een datum in de toekomst ingevoerd kan worden.

De weergave van allergieƫn is verbeterd.

Bij het aanmaken of bewerken van een DBC GRZ zorgtraject is het niet meer mogelijk om de huisarts als verwijzer te kiezen. Deze optie is nooit door de NZa goedgekeurd.

De vraag of revalidatie succesvol was binnen een DBC GRZ zorgtraject is verwijderd. De verzamelde antwoorden op deze vraag werden nergens gebruikt.

Wanneer via Ysis mobiel een foto-/videoverslag wordt toegevoegd aan een dossier, en de foto’s en/of video’s zijn niet volledig overgestuurd, dan wordt het verslag nu toch getoond. In dit geval wordt vermeld dat dit verslag incompleet is en hoeveel foto’s en/of video’s ontbreken.

Het scherm waar voor-ingevulde brieven kunnen worden bewerkt is aanzienlijk verbeterd. Er is een groot aantal styling opties toegevoegd. Via de print functie kunnen brieven nu ook in PDF formaat worden opgeslagen (het kan zijn dat uw ICT beheerder voor deze functie een PDF printer driver dient te installeren).Ā Deze styling opties gaan niet mee bij het versturen van een brief via Zorgmail.

Wanneer veel informatie over een contactpersoon is vastgelegd dan werd dit niet goed weergegeven in de lijst met contactpersonen.Ā De weergave van contactpersonen in de lijst is verbeterd.

De rapportage eerstelijnsverbijf is verbeterd. Het rapport toont nu al het verblijf tot de geselecteerde datum, in plaats van tot en met de deze datum.

Wanneer een nieuwe controle of meting van lengte en gewicht wordt aangemaakt, dan wordt nu standaard de huidige tijd vooringevuld.

Wanneer in de agenda de afspraken van Ć©Ć©n patiĆ«nt worden getoond, dan wordt niet de naam van deĀ patiĆ«nt, maar het onderwerp van de afspraak getoond. In de kopregel boven de agenda staat de naam van deĀ patiĆ«nt. Door hierop te klikken worden het dossier van de patiĆ«nt getoond.

Wanneer via de integratie met SBV-Z een BSN check wordt gedaan, dan bepaalt Ysis nu automatisch de initialen van deĀ patiĆ«nt op basis van de voornamen die worden aangeleverd.

In het Admin scherm onder tab persoonsgegevens wordt de datum en tijd van de laatste BSN check getoond.

Het registreren van een huisarts verrichting direct na verslaglegging is verbeterd.

Gebruikers kunnen nu een profielfoto uploaden in Ysis. Deze profielfoto wordt gebruikt in het patiƫntportaal Yris.

Wanneer een patiĆ«nt gebruik maakt van hetĀ patiĆ«ntportaal Yris, dan wordt dit direct inzichtelijk gemaakt met een Yris icoon in de kopregel van het dossier (onder de naam van de patiĆ«nt). Hiervoor hoeft dus niet meer in het scherm Admin-PatiĆ«ntportaal gekeken te worden.

Verbeteringen voor applicatiebeheerders

Applicatiebeheerders kunnen nu zelf briefsjablonen van het formaat HTML beheren. Hiervoor hoeft geen contact meer opgenomen te worden met support. Dit biedt grotere flexibiliteit in het aanmaken en wijzigen van briefsjablonen.

In het beheerscherm voor medewerkers (gebruikers van Ysis) kan nu per medewerker een algemene opmerking toegevoegd worden. Dit veld is ook toegevoegd aan het medewerker rapport.

Er is een zoekfunctie toegevoegd aan het beheerscherm voor medewerkers, over alle disciplines heen.

De volgorde van geselecteerde en/of geautoriseerde afdelingen in het beheerscherm voor medewerkers is nu altijd gesorteerd op afdelingsnaam.

In de december release is overgestapt naar het verplicht gebruik van de instelling naam in de URL voor Ysis. Hierdoor is het mogelijk geworden om de “globale uniciteit” van gebruikersnamen los te laten. Concreet betekent dit dat gebruikersnamen nu uitsluitend binnen de eigen instelling uniek moeten zijn, en niet meer over alle Ysis-gebruikende instellingen heen.

Gebruikersnamen kunnen nu ook na het aanmaken van een medewerker account nog aangepast worden.

Yris patiƫntportaal

Wanneer de gebruiker vragen invoert via het toetsenbord, dan wordt tijdens het typen een suggestielijst met veelgestelde vragen getoond. De gebruiker kan hier eenvoudig een keuze uit maken.

Wanneer Yris wordt geactiveerd voor een patiƫnt, en de patiƫnt heeft een mobiel nummer, dan wordt nu automatisch een SMS gestuurd naar dit nummer zodat op de telefoon Yris eenvoudiger geactiveerd kan worden.

Wanneer een arts of behandelaar een profielfoto heeft geĆ¼pload in Ysis dan wordt deze getoond in Yris bij een behandelafspraak of bij een overzicht van behandelaren van de patiĆ«nt.

Het gebruiksgemak van Yris is op een aantal punten verbeterd.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

Gemodificeerde Medical Research Council (mMRC) Dyspnoe Fysiotherapie Nieuw MI
Push-and-releasetest Fysiotherapie Nieuw MI
COPD Assessment Scale (CAT) Fysiotherapie Nieuw MI
Energiebehoefte volgens WHO Diƫtetiek Nieuw MI
Mini Nutritional Assessment (MNA) Diƫtetiek Nieuw MI
Visueel analoge schaal (VAS) Fysiotherapie, Ergotherapie Toegevoegd aan LDF aanlevering
COPD Assessment Scale (CAT) Fysiotherapie Aanpassingen
Orthesejas Ergotherapie Verwijderd (reeds ingevulde meetinstrumenten blijven beschikbaar)
Delirium observatie schaal (DOS) Medisch Toegevoegd aan discipline Medisch
Caregiver Strain Index (CSI) Medisch Toegevoegd aan discipline Medisch
Performance-Oriented Mobility Assement (POMA/Tinetti) Medisch Toegevoegd aan discipline Medisch
Risicoformulier Epilepsie Medisch Nieuw MI

Ysis Financieel module

Eerstelijns paramedische zorg (ELZ)

Wanneer in een lange lijst met declaratieregels op een status knop wordt geklikt en het scherm wordt bijgewerkt, dan blijft de focus nu op de positie in de lijst staan, in plaats dat de focus weer bovenaan de lijst wordt geplaatst.

Het uploaden van tarieven is verbeterd. Het proces is veel sneller geworden en het resultaat van de upload wordt nu gesorteerd per zorgverzekeraar weergegeven.

Voor een goedgekeurde of afgewezen creditering kan de status nu op “niet meer indienen” worden gezet. Dit kan ook weer ongedaan worden gemaakt.

Declareren van eerstelijns diƫtetiek in de VG sector werd nog niet ondersteund. Dit is nu toegevoegd.

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

De bepaling van of een GRZ subtraject onder Onderhandenwerk valt, is (wederom) verbeterd. Met name voor subtrajecten die zijn gedeclareerd en vervolgens gecrediteerd is de bepaling verbeterd. Ook is een fout opgelost die ertoe leidde dat subtrajecten uit 2015 en eerder soms ten onrechte als Onderhandenwerk werden aangemerkt.

Huisartsenzorg

Wanneer in een lange lijst met declaratieregels op een status knop wordt geklikt en het scherm wordt bijgewerkt, dan blijft de focus nu op de positie in de lijst staan, in plaats dat de focus weer bovenaan de lijst wordt geplaatst.

Voor een goedgekeurde of afgewezen creditering kan de status nu op “niet meer indienen” worden gezet. Dit kan ook weer ongedaan worden gemaakt.

Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekers die gebruik maken van de verzamelde gegevens van wetenschappelijk onderzoek in Ysis hebben nu de beschikking over een download site waar zij geanonimiseerd de aan een specifiek onderzoek gerelateerde gegevens kunnen downloaden.

Wanneer verzamelde gegevens van een patiƫnt geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld in het kader van wetenschappelijk onderzoek, dan wordt hiervoor een markering opgenomen in het dossier. Deze markering is terug te vinden in het verslag scherm onder Systeem-Mutaties.

Integratie

Vektis is voor het aanleveren van zorgverlener gegevens overgestapt van een te downloaden bestand naar een werkelijke integratie op basis van een web service. Deze web service wordt nu ondersteund in Ysis. Gebruikers merken in principe niets van deze verandering. Wel is het zo dat als gevolg van de nieuwe standaard huisartsen die werkzaam zijn bij meerdere praktijken nu ook meerdere keren voorkomen in het zoekscherm. Hier dient de gebruiker alert op te zijn.

DisciplinesĀ muziektherapeut,Ā psychomotorische therapeut enĀ geestelijke verzorging zijn toegevoegd aan de koppeling met Lable Care. Berichten van Lable Care van Ć©Ć©n van deze disciplines worden nu onder de juiste discipline in Ysis weergegeven.

Adviezen die in Ysis worden gepubliceerd worden nu uitgewisseld met Nedap ONS. In Nedap ONS kunnen de gepubliceerde adviezen gevonden worden onder tabblad Documenten.Ā U kunt contact op te nemen met support via het ticketsysteemĀ om deze koppeling te activeren.

De koppeling met Puur van Ecare is uitgebreid met het uitwisselen van Controles, glucose en gewicht (allen van Puur naar Ysis). U kunt contact op te nemen met support via het ticketsysteemĀ om deze koppeling te activeren.

De koppeling met de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) is aangepast naar versie 6.0 van de aanleverspecificaties.

Wanneer er via de koppeling met QIC een verzoek binnenkomt om een controle te verwijderen, dan wordt deze nu uit Ysis verwijderd.

Wanneer een nieuwe dossier met BSN wordt geopend, of de BSN wordt ingevoerd of aangepast in een bestaand dossier dan wordt een notificatie bericht gestuurd naar ResidentWeb. ResidentWeb stuurt naar aanleiding van de notificatie de administratieve gegevens behorende bij deze BSN naar Ysis.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord