Release 2.39

Op 26 juni in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.Gerimedica.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast.

Nieuwe functionaliteit

Overdracht

Er is functionaliteit toegevoegd om het overdracht proces te ondersteunen. Wanneer een arts of behandelaar een bijzonderheid wil overdragen dan kan deze direct in de kopregel van een behandeldossier worden toegevoegd, analoog aan de waarschuwing (voor alle disciplines) en de markering (alleen voor eigen gebruik). De bijzonderheid is standaard zichtbaar voor alle gebruikers van dezelfde discipline als de gebruiker die de bijzonderheid heeft aangemaakt. Er is een scherm toegevoegd aan Ysis om in Ć©Ć©n oogopslag alle bijzonderheden van de eigen discipline, of van iedere andere discipline te zien en hier actie op te nemen. De historie van bijzonderheden is zichtbaar in het verslag scherm. Iedere keer dat een bijzonderheid wordt ingevoerd, aangepast of verwijderd, wordt hiervan een verslag toegevoegd aan het behandeldossier.

In de volgende release kunnen de bijzonderheden uitgewisseld worden met externe systemen zoals ANW Nederland.

Ademfrequentie

In het scherm voor controles kan nu ook de ademfrequentie worden ingevoerd.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

Wanneer een gebruiker bij het inplannen van een timeline item (bijvoorbeeld een behandelafspraak) aangeeft geen bericht te willen ontvangen wanneer deze te laat wordt afgehandeld, dan wordt deze voorkeur voor de gebruiker onthouden.

Er is een placeholder voor brieven toegevoegd zodat de allergieeƫn/overgevoeligheiden vanuit het EVS (b.v. Medimo) direct in een brief kunnen worden opgenomen.

Er is een placeholder voor brieven toegevoegd zodat een overzicht van de laatste vijf labuitslagen direct in een brief kunnen worden opgenomen.

Voor de disciplineĀ Psychomotorische therapie (PMT) zijn placeholders toegevoegd voor alle velden uit de PMT-specifieke formulieren.

De term CQ-index is vervangen door PREM. Wanneer een aanlevering aan PREM mislukt wordt nu een bericht gestuurd aan de coƶrdinerend behandelaar.

Het invoeren van een reden wanneer een gebruiker een behandeldossier opent waarvoor hij of zij niet is geautoriseerd, is verplicht geworden. Wanneer de gebruiker binnen Ć©Ć©n inlog sessie meerdere keren hetzelfde ongeautoriseerde behandeldossier opent, dan hoeft nu alleen nog de eerste keer een reden te worden ingevoerd.

Voor gebruikers die geen autorisatie hebben om documenten op te slaan of te beheren in het archief is de menu optie Brief maken niet meer beschikbaar.

De BSN is verwijderd uit het patiƫntenoverzicht in het afdelingsscherm.

Het overzicht van contactpersonen is verbeterd. Telefoonnummers worden nu beter weergegeven.

Het scherm voor het aanmaken van een HTML brief is groter gemaakt: wanneer een brief in HTML format wordt gekozen vanuit het actiemenu, is het scherm om de brief te bewerken breder.

Voor het opslaan van concept brieven in het archief is nu voor iedere discipline een map ’te verwerken’ beschikbaar. Voorheen had alleen de medische discipline deze map.

Het formulier Aanmelding van de discipline Maatschappelijk werk is verwijderd.

Verbeteringen voor applicatiebeheerders

Bij het maken van briefsjablonen kan de applicatiebeheerder nu lettertypes en -groottes selecteren. Gebruikers die de briefsjablonen gebruiken om brieven aan te maken zien deze lettertypes en -groottes wel, maar kunnen deze niet aanpassen.

Er is een aparte autorisatie toegevoegd voor het beheren van briefsjablonen. Hiermee kunnen gebruikers beheer autorisatie krijgen voor alleen dit deel van het beheer scherm. Deze autorisatie staat bij nieuwe medewerkers altijd standaard uit, maar voor de release hebben medewerkers met de autorisatie ‘beheer overig’ deze automatisch toegekend gekregen.

Er is een autorisatie ‘DBC zorgactiviteit registeren’ toegevoegd waarmee per gebruiker kan worden ingesteld of wel of geen tijd geregistreerd moet worden voor lopende DBC GRZ zorgtrajecten. Alle bestaande gebruikers hebben automatisch deze autorisatie gekregen.

Yris patiƫntportaal

Artsen en behandelaren kunnen nu ervoor kiezen om de beschikbaarheid van verslagen in Yris te vertragen. Het kan van belang zijn om een patient te informeren, bijvoorbeeld in een gesprek, met betrekking tot bepaalde informatie in de verslaglegging vĆ³Ć³rdat deze door de patient zelf in Yris gelezen kan worden. De vertraging is een vast aantal uren of minuten (kan dus niet per situatie ingesteld worden) en wordt door de zorginstelling bepaald.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

Hip Injury and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) fysiotherapie nieuw
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) fysiotherapie nieuw
Action Research Arm Test (ARAT) fysiotherapie, ergotherapie herbouwd en toegevoegd aan ergotherapie
Doen bij Depressie Screenen en Diagnosticeren medisch, psychologie, verpleegkundige nieuw
Doen bij Depressie Monitoren en Evalueren medisch, psychologie, verpleegkundige nieuw
AES-10 medisch, psychologie, verpleegkundige aanpassing
Cornell (CSDD) medisch, psychologie, verpleegkundige aanpassing en bug opgelost
MADRS medisch, psychologie, verpleegkundige aanpassing
GDS-8 medisch, psychologie, verpleegkundige aanpassing
GDS-30 medisch, psychologie, verpleegkundige aanpassing

Ysis Financieel module

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Aan het detailscherm van een subtraject is informatie toegevoegd zodat direct inzichtelijk is hoe lang het verblijf is geweest en hoeveel uren behandeltijd er in totaal is geregistreerd op het subtraject.

Tarieven die fout zijn ingevoerd kunnen nu ook verwijderd worden.

Integratie

De terugkoppeling van fouten bij het uitwisselen van gegevens in het kader van CQ-Index / PREM is verbeterd.

De koppeling met Lable Care is uitgebreid met de actuele adviezen. U kunt contact op te nemen met support via het ticketsysteem om deze koppeling te activeren.

Wanneer in Ysis een nieuw behandeldossier wordt aangemaakt en er is een actieve koppeling met Medimo, dan worden direct de reeds bekende aanwezige allergieeƫn/overgevoeligheden vanuit Medimo overgenomen.

Bij de uitwisseling van contactpersonen van Puur (eCare) naar Ysis wordt nu het type relatie met de contactpersoon getoond.

Er is een knop toegevoegd aan het behandeldossier om direct naar Roosterplatform te gaan om de behandelplanning van een patiƫnt in te zien en eventueel aan te passen. Deze knop is alleen beschikbaar als de zorgorganisatie gebruik maakt van de integratie met Roosterplatform en de ingelogde gebruiker in Ysis de autorisatie heeft om Zorgplatform te openen. U kunt contact op te nemen met support via het ticketsysteem om deze koppeling te activeren.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie