Op  29 september in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis.

Ysis krijgt een nieuwe “look and feel”

Wij vonden het hoog tijd om de “look and  feel” van Ysis op te frissen. Wanneer u na deze release inlogt op Ysis zal het u waarschijnlijk opvallen dat de schermen er al iets anders uitzien. Deze en volgende releases zullen wij geleidelijk aan wijzigingen doorvoeren. In deze release zijn het Ysis logo, de lettertypes en een paar kleurstellingen aangepast.

Nieuwe functionaliteiten

Het is nu mogelijk om verslaglegging selectief te delen met andere disciplines (“slotjes per discipline”). Het standaard gedrag van de slotjes is hetzelfde gebleven, maar er is de mogelijkheid toegevoegd om af te wijken van het standaard gedrag. Voor maximaal twee andere disciplines dan de eigen discipline van de gebruiker kan de verslaglegging gedeeld worden. Voor de overige disciplines waar de cliënt een behandelrelatie mee heeft blijft de verslaglegging verborgen.

Voor het registeren van activiteiten in het kader van eerstelijnsverblijf (ELV) is een nieuwe autorisatie toegevoegd aan het beheer van de gebruikersaccount. Deze autorisatie is automatisch toegevoegd aan bestaande standaard rollen. Wanneer gebruikers geen ELV activiteit hoeven te registeren kan nu de nieuwe autorisatie uitgezet worden.

Alle noodzakelijke aanpassingen in het dossier zijn toegevoegd om de aanlevering van Wzd gegevens aan de inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) mogelijk te maken. Het betreft de volgende functies:

  • Aan het beheer van locaties en afdelingen is veld Vestigingsnummer toegevoegd
  • Aanpassingen aan het formulier voor het registeren van Wzd zijn doorgevoerd
  • Het genereren van de rapportage is toegevoegd (let op: het aanleveren van de rapportage aan de IGJ wordt apart gedaan en is geen onderdeel van deze functionaliteit)
  • De optie ‘Toediening van psyhofarmaca in afwijking van professionele richtlijnen?’ komt te vervallen als een te kiezen OVZ-maatregel. Bij selecteren van de maatregel ‘Medicatie’ wordt de toelichting m.b.t. psychofarmaca vanaf nu als checkbox getoond.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

Het reanimatiebeleid voor een cliënt is nu direct zichtbaar in het bovenste gedeelte van het dossier, onder de naam van de cliënt.

Er is extra validatie toegevoegd op de gegevens van de verwijzer bij eerstelijns paramedische zorg. Dit om onnodige uitval tijdens het declareren te voorkomen.

Wanneer een cliënt verhuist naar een andere kamer of afdeling, wordt nu de juridische status zoals die bekend is behouden en niet meer verplaatst naar de historie.

Wanneer een cliënt wordt uitgeschreven, worden nu de verlofafspraken verplaatst naar de historie. Dit was voorheen niet het geval.

Wanneer een nieuwe meetinstrument wordt ingevoerd kan de gebruiker nu snel zoeken naar het juiste meetinstrument door een deel van de naam van het meetinstrument in te typen. Er kan ook nog steeds uit de lijst geselecteerd worden.

De placeholder voor contactpersonen in brieven is verbeterd. De partnernaam en aanschrijfwijze van de contactpersoon wordt nu meegenomen in de brief.

Controles en metingen uit externe applicaties die binnen een kwartier van elkaar zijn gedaan, worden nu op één regel getoond in plaats van meerdere regels.

Wanneer een cliënt wordt verwezen naar een andere discipline, dan wordt het verwijzingsbericht alleen nog gestuurd naar de medewerkers van die discipline die gekoppeld zijn aan de afdeling van de cliënt, en niet meer naar de medewerkers die alleen geautoriseerd zijn voor de afdeling.

Voor psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten is onder Vakinhoud een link naar Pubmed toegevoegd.

Er zijn een aantal prestatiecodes bijgekomen voor de GZSP.

Ysis Mobiel

De PIN code die gebruikt wordt om snel in te loggen leidt tot onnodige handelingen in de Apple iOS versie van de Ysis Mobiel app. De PIN code is (tijdelijk) verwijderd totdat wij een betere oplossing hiervoor hebben gevonden.

Verbeteringen Ysis Financieel

In de financiële module voor GZSP is extra validatie toegevoegd op de AGB code van de behandelaar en/of de regiebehandelaar, afhankelijk van welke prestatie wordt gedeclareerd. Dit om onnodige afkeur van declaraties te voorkomen.

Meetinstrumenten

 

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

Choen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) Medisch, Psychologie, Psychologie consultatie, Verpleegkunde Nieuw meetinstrument
Ganganalyselijst Nijmegen Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
mILAS Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
PRAFAB Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
Quebec Pain and Disability Scale Fysiotherapie Aangepast (score wordt nu berekend)
HADS Verschillende Aangepast (opmerkingenveld toegevoegd)
Canadian Occupational Performance Measure Ergotherapie, Fysiotherapie Bugs opgelost
Visueel Analoge Schaal Medisch, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Verpleegkunde Aangepast (een zelf in te vullen variabele toegevoegd)
Short Physical Performance Battery (SPPB) Fysiotherapie Aanpassingen t.b.v. LDF
BORG RPE Fysiotherapie Aanpassingen t.b.v. LDF
Timed up and go Fysiotherapie Aanpassingen t.b.v. LDF
USER Medisch, Fysiotherapie, Ergotherapie, Psychologie, Psychologie consultatie, Verpleegkunde Update naar versie 1.5
BRMO/MRSA Medisch, Maatschappelijk werk, Verpleegkunde Aanpassing (update van WIP richtlijnen)
Geriatric Depression Scale Medisch, Psychologie, Psychologie consultatie, Verpleegkunde Beschikbaarheid uitgebreid
WEZT Logopedie Aanpassing (spelfout titel gecorrigeerd)
Verschillende meetinstrumenten Beschikbaar gemaakt voor de VG sector

Integraties

In de nieuwe integratie met mijnCaress werden contactpersonen van het type huisarts en/of apotheek ook getoond bij de contactpersonen in Ysis. Deze worden hier nu niet meer getoond.

De uitbreiding van de integratie van adviezen én de vernieuwing van de administratieve integratie met mijnCaress is nu beschikbaar.

HelloID van Tools4ever is gekoppeld met de gebruikersbeheer module van Ysis via het SCIM2 protocol. Via deze koppeling is het mogelijk om het beheer van gebruikersaccount centraal te organiseren (identity provisioning).

Bugs

Er zijn diverse bugs opgelost.