YSIS-13266

Een veelgehoorde wens is om de adviezen in Ysis van opmaak te kunnen voorzien. Waar adviezen nu bestaan uit platte tekst, is het na deze doorontwikkeling mogelijk om:
Adviessjablonen te voorzien van opmaak, tabellen en afbeeldingen, zoals de mogelijkheden voor HTML-brieven;
Het beheer van de adviessjablonen komt binnen de eigen organisatie te liggen, onder het kopje ‘Beheer’ in het ‘meermenu’ kan degene met de autorisatie ‘Beheer adviessjablonen’ de adviessjablonen beheren;
Het wordt mogelijk om een adviessjabloon direct bij het opstellen te printen, waardoor de advies functionaliteit breder ingezet kan worden. Niet alleen adviezen voor andere zorgmedewerkers (slikadvies, transferadvies e.d.,) maar ook adviezen die aan de cliënt zelf gericht zijn, kunnen nu worden opgenomen als sjabloon en makkelijk met de cliënt gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan communicatieadviezen, eet en drink adviezen of bijvoorbeeld huiswerkoefeningen.
Bovenstaande geldt voor zowel de monodisciplinaire als de multidisciplinaire adviezen.
Om te zorgen dat de opgemaakte adviezen ook via de diverse gekoppelde ECD’s kunnen worden ontvangen zal er een aanpassing gedaan worden aan de zogenaamde ‘API’.
Afhankelijk van de specifieke koppeling met het gekoppelde ECD wordt de opmaak in meer of mindere mate in het ECD getoond.
Voorbeeldadviezen en tips over het starten met adviezen zijn te vinden op de handleiding.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie