Uitwisseling in het zorgnetwerk, de meerwaarde en complexiteit van interoperabiliteit!

In deze sessie wordt u uitleg gegeven aan uitwisseling in de keten met de Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) en de technische FHIR standaard. De subsidiegelden die met de Inzicht regeling aan zorginstellingen beschikbaar worden gesteld, zijn mede bedoeld om leveranciers naar deze standaard over te krijgen en uitwisseling te faciliteren. Gerimedica ziet dit als een stap in de goede richting om voor de zorgsector toekomstbestendige en veilige uitwisseling van gegevens mogelijk te maken, te beginnen bij persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en eOverdracht.

Voor Ysis behandeldossier en Ysis zorgdossier worden hier al hard aan gewerkt. In deze sessie wordt belicht:
  • Impact van standaardisatie in het behandeldossier
  • De technische uitdagingen bij standaardisatie en specificaties van Nictiz
  • De meerwaarde van functionaliteit eOverdracht voor de eindgebruikers.

Michiel Bruins, product owner Interoperabiliteit en Floortje van der Linden, accountmanager/ adviseur Interoperabiliteit verzorgen deze sessie. Zij nodigen deelnemers actief uit hun ervaringen te delen op het gebied van Interoperabiliteit en samenwerking in regioverband / zorgnetwerk.