Interoperabiliteit en Nuts

Eén van de grote uitdagingen waar we in de zorg voor staan en waar wij ons als Gerimedica voor verantwoordelijk voelen, is het verbeteren van interoperabiliteit. Het gebeurt nog te vaak dat een professional niet of niet op tijd kan beschikken over de noodzakelijke informatie om goede zorg te verlenen. Dit kan en moet beter. Weliswaar is het een ingewikkeld probleem, maar dat weerhoudt ons er niet van om het aan te pakken.

In deze sessie praat Thomas Ferguson u bij over de onderliggende oorzaken van dit probleem en welke mogelijkheden wij zien om het op te lossen. Aan de orde komen vragen als:

  • Wat is er nodig om interoperabiliteit te verbeteren?
  • Welke rol neemt Gerimedica als leverancier?
  • Wat is Nuts en waarom neemt Gerimedica hier actief in deel?
  • Op welke manier gaat Nuts bijdragen aan het verbeteren van interoperabiliteit?

Uiteraard is er ook ruimte voor discussie. Neem uw vragen over dit onderwerp mee naar de sessie, zodat we van elkaar kunnen leren.