IT en chronische zorg; een 'Connected' wereld

Leestijd: 3 minuten
De informatiebehoefte in de chronische zorg is de laatste jaren snel gegroeid en deze groei zal de komende tijd verder versnellen. In mijn vorige blog beschrijf ik de domeinen waarbinnen deze groei plaats vindt. Maar wat betekent dit nu voor instellingen en voor het IT landschap in de V&V en VG?
Steeds meer mensen verwerken informatie via een beeldscherm. Waar dit vroeger beperkt was tot medewerkers in een leidinggevende, financiële of administratieve functie is dit nu noodzaak voor iedere medewerker. Ook ontstaat de behoefte om informatie digitaal uit te wisselen met de cliënt en zijn familie.
De snelste groei treedt op in dossiervoering en procesondersteuning in de directe zorg. Informatie moet op ieder moment volledig, snel en gebruiksvriendelijk beschikbaar zijn. Het is van belang dat de gebruiker snel kan navigeren naar het relevante deel van de informatie. Tegelijkertijd moet die informatie afgeschermd zijn voor mensen die geen zorgrelatie met de cliënt hebben en moet iedere inzage worden gelogd. Zorg wordt efficiënter en kwalitatief beter wanneer werkprocessen goed worden ondersteund. Een elektronisch dossier is dus niet “m’n formulieren op het beeldscherm”, maar eerder “mijn op maat gemaakte ondersteuning bij alles wat ik doe”. Dit betekent dat leveranciers uitgebreide kennis moeten hebben van het domein dat ze ondersteunen. Het risico is anders dat ze een ‘net niet’ oplossing bieden. En wat is frustrerender dan ‘net niet’?……
De ICT afdelingen van zorginstellingen zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Voorheen was er een eigen serverruimte en een beperkt aantal applicaties die werden beheerd. Zij worden nu geconfronteerd met een snelle toename van gebruikers en applicaties, de wens voor gebruik van tablet, netbook, laptop en smartphone en de snelle introductie van cloud oplossingen. Het technisch beheer gaat naar de leverancier of andere externe partijen, terwijl de eisen aan functioneel beheer snel toenemen. De ICT afdeling moet zich daarom omvormen naar een faciliterende afdeling die vanuit technische kennis ondersteunt bij de vraag: “Hoe kunnen wij zorgen dat medewerkers het juiste device met de juiste software en de juiste scholing hebben? En dit gecombineerd met een uitstekende internet verbinding en 24/7 ondersteuning?”
De verandering met de grootste impact is de beweging van ‘all-in-one’ oplossingen naar een ‘connected’ wereld. Overal om ons heen zien we deze beweging. Vroeger kocht je een Microsoft of Apple computer en kon je met de bijbehorende software in alle behoeften voorzien. Nu installeer je software van verschillende leveranciers en ga je met de browser naar allerlei gespecialiseerde webapplicaties die ook nog eens synchroniseren met je smartphone of tablet.
Ook in de chronische zorg is het tijdperk van de ‘all-in-one’ oplossingen voorbij. De informatiebehoefte in de zorg groeit veel sneller dan enig leverancier in zijn eentje kan bijhouden. Vanwege de hoge eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de ondersteuning, kiezen zorginstellingen in toenemende mate voor gespecialiseerde oplossingen voor verschillende deelvragen. Deze beweging zou niet mogelijk zijn, als er niet tegelijkertijd een belangrijke verbetering was in de kwaliteit en betrouwbaarheid van koppelingen. Van oudsher waren koppelingen een hoofdpijndossier voor zorginstellingen. Door de introductie van webservices aangevuld met ‘guaranteed delivery’ en beveiliging door middel van certificaten, zijn koppelingen nu real-time en betrouwbaar. In plaats van koppelingen wordt daarom gesproken van ‘integratie’ of ‘connected’ applicaties.
Dit opent de weg voor nog veel verdergaande integratie. Wanneer het IT landschap binnen de instelling geschikt is voor integratie, kunnen verbindingen worden gemaakt met de buitenwereld. Dan wordt het pas echt interessant! Denk aan integratie met het persoonlijk gezondheidsdossier, beeldbellen, health-app’s, huisartsen, ziekenhuissystemen en ga zo maar door.
Geen enkele leverancier zal in staat blijken de groei van de informatiebehoefte in zijn eentje bij te houden. Applicaties gaan zich specialiseren op de ondersteuning van een bepaalde zorgverlener en bieden ondersteuning bij al zijn werkprocessen: dossiervoering, registratie van activiteiten, onderlinge communicatie, uitwisseling van data met de buitenwereld, communicatie met de cliënt en mantelzorger etc. Waar nodig wordt informatie real-time uitgewisseld met externe systemen.
Het is moeilijk voor te stellen waar deze beweging precies toe zal leiden, maar dat het een enorme potentie heeft, mag duidelijk zijn. Het zal in ieder geval bijdragen aan betere zorg, doordat meer mensen op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste informatie.