Release 2.26

Beste gebruiker van Ysis.
Vanaf 29 maart 2016 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis.

Integratie

Het is nu mogelijk om via de koppeling met eCare rapportages/verslagen te verwijderen. Als in eCare een rapportage/verslag wordt verwijderd, dan wordt deze in Ysis nu ook verwijderd.
Het indienen van declaraties bij Vecozo is geautomatiseerd. Declaratiebestanden hoeven niet meer met de hand te worden gedownload en vervolgens met de hand te worden ingediend in het Vecozo declaratieportaal. Ook het verwerken van retourbestanden gebeurt vanaf nu automatisch. Voor deze functionaliteit dient in Ysis een Vecozo servercertificaat van de zorginstelling geconfigureerd te worden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze support afdeling (support@Gerimedica.nl). Deze functionaliteit is per 29 maart beschikbaar voor DBC GRZ declaraties en in Ysis Financial (huisarts- en eerstelijnsdeclaraties) eind april.
Er is een BI-export tool toegevoegd aan Ysis die periodiek (per dag, per week of per maand) een volledige dataset genereert die in een Business Intelligence tool kan worden ingelezen. Deze BI-export beperkt zich op dit moment tot DBC GRZ. Neemt u contact op met onze support afdeling (support@Gerimedica.nl) om deze export voor uw zorginstelling te configureren.

Nieuwe help functie

De helpfunctie in Ysis is volledig vernieuwd. Alle helpteksten zijn opgesplitst in logische eenheden en gerubriceerd per categorie. Het rubriceren in categorieën maakt het zeer eenvoudig om over één bepaald onderwerp alle relevante informatie te tonen. Alle teksten zijn volledig doorzoekbaar.
Er is een onderdeel “Veelgestelde vragen” toegevoegd waar wij regelmatig terugkomende vragen zullen beantwoorden. Ook kunt u de release notes van de afgelopen releases terugvinden in de nieuwe help functie.

warning
Let op: Het is mogelijk dat gebruikers een popup blocker te zien krijgen als zij proberen de helpfunctie te openen. Dit komt omdat de helpfunctie standaard in een nieuwe tab in de browser wordt geopend. In dit geval kunnen gebruikers de helpfunctie openen door in de popup blocker aan te geven dat popups vanuit start.ysis.nl of help.ysis.nl zijn toegestaan.

 

Nieuwe functionaliteit

Er is de mogelijkheid toegevoegd om de medewerker zelf een nieuw wachtwoord te laten instellen als het huidige wachtwoord vergeten is. Ysis stuurt een email me een wachtwoord reset link naar het emailadres dat in het medewerker account is vastgelegd. Als het emailadres niet is ingevuld is deze functionaliteit niet beschikbaar.

warning
Let op: Het blijkt dat soms meerdere medewerkers hetzelfde emailadres gebruiken in Ysis. Voor het goed en veilig functioneren van de selfservice wachtwoord reset functie is het van belang de medewerker te voorzien van een uniek emailadres. U kunt dit verifiëren door een medewerker rapportage te genereren en de kolom emailadres te controleren.

 

Verbeteringen

Wanneer de COV check aanstaat was het niet meer mogelijk de verzekeringshistorie handmatig in te voeren omdat het potlood icoontje was verwijderd. Dit is weer teruggezet.
Het rapport BOPZ mutaties is verbeterd. Het rapport heet nu “Overzicht onvrijwillige opname”. Er wordt beter gefilterd op de ingevoerde begin- en einddatum voor het rapport. Patiënten die een onvrijwillige opname hadden gestart vóór de begindatum, of een onvrijwillige opname hadden tot ná de einddatum worden nu meegenomen in het rapport.
Het is niet meer mogelijk om voor uitgeschreven patiënten vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van de wet BOPZ te registreren.
Het overzicht met reeds ingevoerde meetinstrumenten kan nu op iedere kolom gesorteerd worden.
Wanneer een timeline gebeurtenis wordt aangemaakt die langer dan 8 uur duurt en deze wordt geëxporteerd naar de externe agenda van de medewerker, dan wordt deze als “hele dag” afspraak in de externe agenda gezet. In de omschrijving in de externe agenda wordt “Herinnering: “ toegevoegd.
Wanneer een timeline gebeurtenis niet op tijd wordt afgehandeld krijgt de behandelaar niet meer direct na afloop van de afspraak een te laat bericht, maar pas om middernacht als de afspraak dan nog steeds open staat.
Wanneer een GRZ patiënt wordt uitgeschreven of verhuisd, dan kan de ontslagbestemming en of de revalidatie succesvol is verlopen direct ingevoerd worden. De arts of het medisch secretariaat hoeft hiervoor niet meer apart naar het DBC GRZ scherm.
Bij het selecteren van de huisarts via de zoekfunctie op naam wordt nu niet meer het geregistreerde adres van de huisarts opgeslagen, maar het adres van de bijbehorende praktijk. Aangezien huisartsen bij meerdere praktijken actief kunnen zijn is het niet mogelijk om via een migratie script alle adressen automatisch aan te passen. Wanneer u constateert dat niet het praktijkadres is opgeslagen bij de huisarts, dan moet de huisarts opnieuw geselecteerd worden via de zoekfunctie op naam.
Het beheer van de DBC Grouper is overgegaan van de NZa naar Vecozo. De noodzakelijke technische aanpassingen om deze overgang te ondersteunen zijn in Ysis doorgevoerd.
De tekstopmaak in het multidisciplinair behandelplan verdween bij opslaan. Dit is opgelost.
Bij het overzicht van declaraties in SAD blijft het geselecteerde jaar actief als je terugkeert uit het detailscherm van één declaratie.

Eerstelijns

Het is nu mogelijk om eerstelijns verrichtingen te declareren aan een organisatie. Ysis Financial genereert een rapport met geregistreerde verrichtingen met soort betaler “Organisatie” en markeert deze verrichtingen als gedeclareerd. Op basis van dit rapport kan worden gefactureerd vanuit de financiële administratie.
Het is nu mogelijk om de gegevens van de verwijzer via een zoekfunctie op naam automatisch te laten vullen. Deze zoekfunctie is gebaseerd op het Vektis AGB code register.
Er is een verandering doorgevoerd in de manier waarop uitvoerend behandelaars per behandelrelaties worden gekoppeld aan een dossier in Ysis. Wanneer een dossier wordt aangemaakt of geopend op een eerstelijns afdeling, dan wordt nu alleen nog de medewerker die het dossier aanmaakt of opent als uitvoerend behandelaar geselecteerd. Wanneer de afdeling niet is aangemerkt als eerstelijns afdeling, dan is de functionaliteit ongewijzigd, en worden alle behandelaars van dezelfde discipline als de ingelogde medewerker, en die ingedeeld zijn op die afdeling als uitvoerend behandelaar gekoppeld aan het dossier.
De lijst met eerstelijns verrichtingen waaruit een behandelaar kan kiezen toont nu alleen nog maar verrichtingen waarvoor in Ysis Financial een geldig tarief bestaat. Dit zijn de gecontracteerde verrichtingen. De selectie van de 012 (de “4-cijferige”) en 016 (de “6-cijferige”) lijst is hierdoor niet meer nodig.
Wanneer de ergotherapie behandeling in de buurt komt van de maximale behandelduur, dan toont Ysis een waarschuwing bij het registreren van nieuwe verrichtingen. De maximale behandelduur kan worden ingesteld in het aanmeldingsformulier ergotherapie.
Er is validatie toegevoegd op de velden Datum verwijzing en Datum aanmelding in de aanmeldingsformulieren van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.
 

warning
BELANGRIJK
Automatische COV check: Sinds release 2.25 van Ysis wordt automatisch iedere maand een COV check uitgevoerd als dit voor uw organisatie zo is geconfigureerd. Wij willen u graag attent maken op de volgende informatie van de website van Vecozo:
“Uitwisseling van persoonsgegevens zonder geldige rechtvaardigingsgrond is volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet toegestaan. Hiervoor kunnen boetes worden opgelegd door het CBP, niet alleen aan VECOZO maar ook aan u als zorgaanbieder. Het is dus van belang dat COV niet wordt gebruikt voor behandelingen die worden vergoed uit de Wmo/Jeugdwet.”
Concreet betekent dit dat het ophalen van zorgverzekeringsgegevens alleen is toegestaan voor patiënten/cliënten waarvoor deze gegevens daadwerkelijk nodig zijn voor de bedrijfsvoering van uw organisatie (bijvoorbeeld declaratie Zvw). In Ysis kan per locatie de automatische COV check aan en uitgezet worden. Voor het juist configureren van de automatische COV check functionaliteit kunt u contact opnemen met onze support afdeling via support@Gerimedica.nl.

 

Meetinstrumenten

De volgende meetinstrumenten zijn toegevoegd of aangepast:

Meetinstrument Discipline Mutatie
Caregiver Strain Index (CSI) Fysiotherapie Nieuw
Clinical COPD Questionnaire (CCQ) Medisch, Fysiotherapie, Verpleegkunde Nieuw
VAS Eetlust Diëtetiek Nieuw
Trunk Control Test Fysiotherapie Aangepast aan Nederlandse versie KNGF-richtlijn Beroerte (2004)
2 of 6 minuten wandeltest Fysiotherapie Extra velden toegevoegd
BMI Ouderen Medisch, Diëtetiek, Verpleegkunde Nieuw
Boston Benoem test Logopedie Berekening toegevoegd
Motricity Index Fysiotherapie Invoer verbeterd
WCN Observatielijst Psychologie Invoer verbeterd
Modified Ashworth Scale (MAS) Fysiotherapie Optelling verwijderd
Barthel index Medisch, Verpleegkunde Beschikbaar gemaakt voor medische discipline
Shoulder pain and disability index (SPADI) Fysiotherapie Hele meetinstrument beschikbaar gemaakt ipv alleen conclusie
Multidimensionele Vermoeidheidsindex Fysiotherapie Nieuw
Short Falls efficacy scale (FES) Fysiotherapie Nieuw, ter vervanging van (Gemodificeerde) Falls efficacy scale (FES)
Patiënt specifieke klachten (PSK) Fysiotherapie Hele meetinstrument beschikbaar gemaakt ipv alleen conclusie

Bugs

Er zijn diverse kleinere bugs opgelost.