Kostenonderzoek ELV (Eerstelijns Verblijf) en Ysis

Organisaties die ELV leveren hebben van ActiZ een brief ontvangen met betrekking tot de NZA informatieuitvraag van historische ELV-kosten. ActiZ uit daarin haar zorgen m.b.t. de validiteit van de data die zal worden aangeleverd en mogelijke negatieve effecten op de herijking van de tarieven.
Om meer inzicht te krijgen in de werkelijke kosten roept ActiZ organisaties op om deel te nemen aan een onderzoek dat in de periode van augustus tot medio november zal plaatsvinden. Hier wordt u gevraagd om gedurende deze maanden de voor ELV-patiënten optimale zorg te leveren en deze te registreren.
Zoals u waarschijnlijk weet is binnen Ysis de mogelijkheid aanwezig om ELV te registreren. Als u dit activeert kunt u de volgende parameters invoeren per traject:
Startdatum
Einddatum
Prestatie (Laag complex, Hoog complex, Palliatief)
Herkomst
Bestemming
Hoofdbehandelaar
Wanneer u een verblijfsperiode heeft gestart zal automatisch een pop-up verschijnen na elke verslaglegging bij deze cliënt waarin wordt gevraagd om de bestede (cliëntgebonden) tijd te registreren. Op deze manier kan de tijd worden geregistreerd vanuit het werkproces van de behandelaar zonder noemenswaardige administratieve belasting. Bovendien zal dit de onderregistratie tot een minimum beperken. Uiteraard kunt u hier eenvoudig een rapportage van maken. In deze rapportage wordt voor de geregistreerde tijd ook de behandelaar en discipline van de behandelaar getoond en deze kan hierdoor eenvoudig gebruikt worden om een kostencalculatie te doen.
Op deze manier wordt al in het werkproces een groot aantal van de parameters bijgehouden die in het ActiZ onderzoek moeten worden vastgelegd.
Het lijkt ons van groot belang dat het genoemde onderzoek wordt gedaan en valide en realistische data oplevert zodat dit kan worden meegenomen in het vaststellen van reële tarieven die recht doen aan waar ELV voor bedoeld is.
Als u zich aanmeldt voor dit onderzoek (dat kan via deze link, tot 23 juni a.s.) dan kunt u hiervoor dus gebruik maken van standaard functionaliteit die in Ysis voorhanden is.
Voor vragen kunt u mailen naar support@Gerimedica.nl of neemt u contact op met uw accountmanager.