Opening gebruikersdag

Thomas Ferguson, voormalig SO en aanstichter van Gerimedica blikt terug en voorwaarts over hoe Ysis zich heeft ontwikkeld in de ondersteuning van multidisciplinaire teams in de VVT en VG sector. Wat wij beogen is behandelaren te versterken in hun rol en onderling de professionals effectief te laten samenwerken. Inmiddels ontwikkelt Gerimedica haar eigen ECD en de benodigde ondersteuning. De lancering van het eerste prototype zal plaatshebben tijdens deze Gebruikersdag! Op deze manier willen we de sector nog beter bedienen met een integraal multidisciplinair dossier. Het doel is behandelaren en zorgmedewerkers ‘meer bezig te laten zijn met hun vak’.