Release 2.30

Vanaf 4 april 2017 (ā€™s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.ysis.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast.

Technische verbeteringen

Wij hebben in deze release veel aandacht besteed aan technische verbeteringen. Deze verbeteringen zijn meestal niet direct zichtbaar voor de gebruikers, maar zorgen ervoor dat de betrouwbaarheid en het goed functioneren van Ysis gewaarborgd blijft. Door het groeiend aantal zorginstellingen dat Ysis gebruikt, groeit de belasting op de servers van Ysis gestaag door. Om deze belasting goed te kunnen verwerken is het noodzakelijk de software regelmatig technisch ā€œtegen het licht te houdenā€. Dat hebben wij deze release gedaan.

Nieuwe functionaliteit

Het is nu mogelijk om het archief vanĀ een medisch dossier over alle disciplines heen te beheren. Deze functie kan via een aparte autorisatie toegekend worden aan gebruikers die deze mogelijkheid nodig hebben. Zonder deze autorisatie heeft een gebruiker alleen toegang tot het archief van de eigen discipline.
Er is functionaliteit toegevoegd aan Ysis om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Hiermee kunnen onderzoeksprogrammaā€™s in Ysis worden toegevoegd die direct ingrijpen op specifieke acties in het werkproces van de behandelaren. Op deze manier kan data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek worden verzameld, zonder dat dit enorme impact heeft op het dagelijks werkproces van de behandelaren.
De functionaliteit voor het registreren van Eerstelijnsverblijf (ELV) is toegevoegd. Naast het vastleggen van het daadwerkelijke verblijf wordt ook de mogelijkheid gegeven om de besteedde tijd ten behoeve van eerstelijnsverblijf te registreren. Er is een rapportage toegevoegd om de ELV registratie naar Microsoft Excel te exporteren. De koppeling met Medimo is uitgebreid zodat Ysis een bericht stuurt wanneer zorg in het kader van eerstelijnsverblijf wordt gestart of wordt beƫindigd. Functionaliteit voor het declareren van eerstelijnsverblijf wordt in de release van juni opgeleverd.

Verbeteringen

Het selecteren en invoeren van datums is verbeterd. Het is nu (weer) mogelijk om een datum handmatig in te voeren. De kalender voor het selecteren van een datum is vereenvoudigd en verbeterd.
Er zijn een groot aantal kleine cosmetische verbeteringen doorgevoerd in Ysis. We hebben het beeld rustiger gemaakt door bijvoorbeeld de wirwar aan icoontjes te groeperen in een uitklap menuutje.
Er zijn een aantal velden toegevoegd aan de BI export tool: grootboekrekening, kostenplaats en de vastgelegdeĀ Barthel scores.
Voorheen gaf Ysis ten onrechte de indruk dat op berichten van externe systemen (b.v. ECD) gereageerd kon worden. Dit is niet mogelijk en nu ook duidelijk zichtbaar.
De knop ā€œOvisā€ is hernoemd naar ā€œNCareā€. Het betreft hetzelfde pakket dat van naam is veranderd.
De Administratieve discipline kon tijdschrijven in Ysis. Dit was niet de bedoeling en is derhalve onmogelijk gemaakt.

Eerstelijns

Voor fysiotherapeuten is de code soort indicatie 011, Eerste n behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in fase 2 Fontaine (Claudicatio intermittens), is toegevoegd.
De retourinformatie van eerstelijns declaraties werd nog niet via de financiƫle koppeling uitgewisseld met de financiƫle administratie. Dit is toegevoegd.

DBC GRZ

Het invoeren van de ICD-10 code bij het aanmaken van een GRZ zorgtraject is verplicht gemaakt. Hierdoor kanĀ de uitval door hetĀ ontbreken van de ICD-10 code bij het accorderen van afgesloten behandelingen niet meer voorkomen.
Aan de SAD GRZ module zijn een aantal verbeteringen toegevoegd om de financiƫle afhandeling en accountant controle te ondersteunen:

  • Er wordt nu inzichtelijk gemaakt wie een afgesloten behandeling heeft geaccordeerd en wie de declaratie heeft uitgevoerd. Doorgaans zijn dit verschillende personen.
  • Aan het OHW op peildatum rapport is de einddatum van een subtraject toegevoegd als het subtraject inmiddels is gesloten (met name relevant als een peildatum in het verleden wordt gekozen).
  • Grootboekrekeningnummer en kostenplaats zijn toegevoegd aan de declaratie historie rapportage.
  • Per declaratie wordt naast de bedragen van de individuele subtrajecten ook het totaalbedrag van de factuur getoond (zowel gedeclareerd als toegekend).

De Barthel score is toegevoegd aan de kwartaalmonitor.

Generalistische Basis GGZ (GBG)

De codes voor prestatiesĀ OVP niet-basispakketzorg consult enĀ OVP niet-basispakketzorg verblijf zijn aangepast naar 198300, respectievelijk 198301.

Meetinstrumenten

VB fitscanĀ  (VG) fysiotherapie nieuw MI
Nieuw meetinstrument diƫtetiek, verpleegkundige, arts: Snaq 65- meerdere disc. nieuw MI
Nieuw meetinstrument diƫtetiek, verpleegkundige, arts: Snaq 65+ meerdere disc. nieuw MI
Functional reach test fysiotherapie nieuw MI
Nieuw MI ergotherapie, fysiotherapie:Stroke Upper Limb Capacity Scale (SULCS) meerdere disc. nieuw MI
Overig meetinstrument, Overig observatie-instrument fysiotherapie beschikbaarheid uitbreiden
Aanpassing meetinstrument fysio 10 MLT: geschikt voor richtlijn Parkinson* fysiotherapie aanpassing
Aanpassing Timed up and go: geschikt voor richtlijn Parkinson fysiotherapie aanpassing
Gemodificeerde Xerostomievragenlijst, berekening toegevoegd mondzorg aanpassing

*In het overzicht meetinstrumenten werd tot de huidige release de gemiddelde snelheid in m/s getoond. De 10 meter looptest meet het aantal seconden dat nodig is om lopend tien meter af te leggen. Vanaf nu wordt deze waarde getoond in het overzicht meetinstrumenten, de eerdere waarden zijn daarom niet hetzelfde soort waarden op de grafiek.

Integratie

Er is een koppeling gemaaktĀ met het voedingsberekeningsprogramma Bonstat, de opvolger van Dieetinzicht. Voor gebruikers die de autorisatie hebben om in te loggen op Bonstat wordt in Ysis een Bonstat icoon getoond die hen direct inlogt op Bonstat.
Er is een koppeling gerealiseerd met het planningspakket zorg rooster platform (ZRP) van Connective Power. Via deze koppeling worden geplande afspraken in het kader van GRZ direct in de agenda en timeline van de patiƫnt en de behandelaren getoond. Nadat een afspraak is afgehandeld in Ysis wordt hierover een bericht teruggestuurd naar ZRP. Ook ongeplande tijd die door de behandelaar wordt geregistreerd wordt uitgewisseld met ZRP.
Het is nu mogelijk om de authenticatie van gebruikers die inloggen in Ysis via Single-Sign-On te laten verlopen. Dit is geĆÆmplementeerd op basis van ADFS / SAML. Het beheer van autorisaties van gebruikers blijft onderdeel van Ysis. Let op: deze functionaliteit is in dit stadium beschikbaar als Proof of Concept (POC). Als u geĆÆnteresseerd bent om van deze functionaliteit gebruik te maken, neemt u dan contact op met onze support afdeling viaĀ support@Gerimedica.nl.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.