VB-Fitscan beschikbaar in Ysis!

VB-fitscan
In samenwerking met het Erasmus MC heeft Gerimedica in de aanstaande release de VB-fitscan als meetinstrument toegevoegd aan het fysiotherapie dossier VG.  De VB-fitscan is een fitheidstest voor volwassenen en ouderen met een lichte of matige verstandelijke beperking (VB), die zelfstandig of met hulpmiddelen kunnen lopen. De VB-fitscan is samengesteld uit bestaande testen die uitvoerbaar en betrouwbaar zijn gebleken bij mensen met een VB, maar is nu uitgewerkt in een praktische en bruikbare handleiding en een gestandaardiseerd scoreformulier.
Gerimedica heeft de ambitie om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Het toevoegen van de VB-fitscan voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking sluit hier goed bij aan. De ingevulde VB-Fitscans kunnen voor de onderzoekers van het Erasmus MC geanonimiseerd worden ontsloten.
Meer informatie over de VB-Fitscan vindt u hier en hier. U kunt ook contact opnemen met  Alyt Oppewal (a.oppewal@erasmusmc.nl)